Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

SAOPŠTENJE: STUPIO NA SNAGU ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

Datum objave: 05.08.2020 14:21 | Autor: Poreska uprava A.P.

Ispis Štampaj stranicu


 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost objavljen je u Službenom listu broj 080/20 od 04.08.2020., a isti je stupio na snagu danom objavljivanja. Izmjenama Zakona donijet je niz novina vezanih za sistem poreza na dodatu vrijednost, od kojih neke predstavljaju dio Vladinih mjera za podršku privredi tokom trajanja pandemije zarazne bolesti Covid 19.

Izmjenama Zakona propisana je primjena snižene stope PDV-a od 7% kod sljedećih usluga:
- Usluga smještaja u turističkim apartmanima, pored ranije propisanih ostalih vrsta turističkog smještaja - hotela, motela, turističkih naselja, pansiona, kampova i vila,
- Usluga pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, osim alkoholnih pića, gaziranih pića sa dodatkom šećera i kafe, u objektima za pružanje ugostiteljskih usluga. Navedena mjera se kod svih vrsta ugostiteljskih objekata registrovanih shodno Zakonu o turizmu i ugostioteljstvu, a primjenjuje se od 04.08.2020. godine do 31. avgusta 2021. godine.

Takođe, izmjene Zakona o propisano je da će se PDV plaćati po stopi od 0% na:
- Isporuke proizvoda, odnosno usluga na osnovu zaključenog ugovora o donaciji sa državnim organima i organizacijama i organima jedinice lokalne samouprave i drugim javno pravnim tijelima i
- Isporuke donacija u vidu medicinskih sredstava i zaštitne opreme državnim organima i organizacijama i organima jedinice lokalne samouprave i drugim javno pravnim tijelima, radi suzbijanja posljedica nastalih usljed epidemija zaraznih bolesti,

dok je plaćanja PDV-a oslobođen uvoz proizvoda za namjene navedenih odredbi.

Osim izmjene stopa oporezivanja, izmjenama Zakona uvedena je i obaveza dostavljanja mjesečne prijave za PDV isključivo elektronskim putem, i to 3 mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona.

Jedna od novina koju donosi Zakon odnosi se na normiranje elektronskog računa kao dokaza o izvršenom prometu proizvoda, odnosno usluga.

PORESKA UPRAVA CRNE GORE