Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Informacije kojima je po zahtjevu pristup odobren

   

Informacije kojima je odobren pristup u skladu sa Zakonom o SPI – rješenja i prateća dokumentacija


Rješenje 03/1-21470/1-16 od 23.12.2016., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a, br. 16/106120 od 19.12.2016. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-21194/2-16 od 28.12.2016., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a, br. 16/106031 od 16.12.2016. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-384/2-16 od 24.01.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva DOO HETA ASSET RESOLUTION iz Podgorice od 12.01.2017.g. - detaljnije 

Rješenje 03/1-1372/2-17 od 26.01.2017, koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/108167 od 26.01.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-1371/2-17 od 26.01.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/108356 od 26.01.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-2258/2-17 od 09.02.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/108675-108677 od 01.02.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-1378/2-16 od 09.02.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva UNIJE SLOBODNIH SINDIKATA CRNE GORE br. 36 od 26.01.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-2257/2-17 od 09.02.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/108666 od 01.02.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-2255/2-17 od 09.02.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/108674 od 01.02.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-1370/2-17 od 27.01.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/108394 od 23.01.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-1744/2-17 od 13.02.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/108656-108659 od 01.02.2017. godine -detaljnije

Rješenje 03/1-2881/2-17 od 16.02.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva OTP "Factoring Montenegro" DOO iz Podgorice br. 1168 od 07.02.2017.g. - detaljnije

Rješenje 03/1-2308/2-16 od 20.02.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva OTP "Factoring Montenegro" DOO iz Podgorice br. 1167 od 08.02.2017.g. - deteljnije

Rješenje 03/1-573/2-17 od 27.01.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br 17/107809 od 17.01.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-1988/2-17 od 07.02.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br 17/108667 od 01.02.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-1521/2-17 od 30.01.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/108420 od 24.01.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-2466/2-17 od 10.02.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva advokata Petra Minića od 30.01.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-3862/2-17 od 13.03.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva advokata Petra Minića od 02.03.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-3216/2-17 od 06.03.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva advokata Petra Minića od 21.02.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-3714/2-17 od 13.03.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva Opštine Plužine br. 032-04-364 od 01.03.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-4228/2-17 od 16.03.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva JP "Nacionalni parkovi Crne Gore" od 08.03.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-4596/2-17 od 15.03.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/110233 od 08.03.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-3861/2-17 od 13.03.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva advokata Petra Minića iz Podgorice od 02.03.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-2881/2-17 od 16.02.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva OTP Faktoring Montenegro doo iz Podgorice br. 1168 od 07.02.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-3648/2-17 od 06.03.2017. koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/109461 od 28.02.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-5239/2-17 od 28.03.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17110422 od 14.03.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-4443/2-17 od 27.03.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva ASOCIJACIJE ZA DEMOKRATSKI PROSPERITET - Zid  od 10.03.2017. godine - detaljnije 

Rješenje 03/1-5285/2-17 od 05.04.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva Dušice Pavlović od 24.03.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-5239/2-17 od 28.03.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/10422 od 14.03.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-6437/2-17 od 13.04.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/111000 od 06.04.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-4980/2-17 od 22.03.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/110229 od 21.03.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-3932/3-17 od 21.03.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva advokatske kancelarija "Čvorović, Minić & Radunović" od 03.03.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-4978/2-17 od 22.03.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/110428 od 21.03.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-4981/2-17 od 22.03.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/110434 od 21.03.2017. fodine - detaljnije

Rješenje 03/1-6888/2-17 od 25.04.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva Mirka Boškovića od 13.04.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-6212/3-17 od 03.05.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/111177 od 07.04.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-3899/2-17 od 03.03.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva sudskog vještaka Marije Đukić od 02.03.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-653/2-17 od 02.02.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva NVO CGO od 18.01.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-4595/2-17 od 15.03.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/110135 od 14.03.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-7878/2-17 od 05.05.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/111713 od 28.04.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-8782/2-17 od 18.05.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva advokata Milorada Šaranovića od 06.05.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-8859/2-17 od 18.05.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/11765 od 11.05.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-9478/2-17 od 29.05.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/111969 od 18.05.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-10770/2-17 od 27.06.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/112475 od 16.06.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-11496/2-17 od 27.06.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/113316 od 22.06.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-11226/2-17 od 28.06.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/112401 od 15.06.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-11180/2-17 od 30.06.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/113115 od 22.06.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-10383/2-17 od 13.06.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/112178 od 05.06.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-10382/2-17 od 13.06.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/112179-112182 od 05.06.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-10604/2-17 od 16.06.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/112177 od 05.06.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-10605/2-17 od 19.06.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/112321 od 09.06.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-11063/2-17 od 23.06.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/112363 - 112364 od 13.06.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-11066/2-17 od 23.06.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/112470 - 112471 od 16.06.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-11064/2-17 od 26.06.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/112273-112274 od 08.06.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-11800/2-17 od 03.07.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/113323 od 30.06.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-11801/2-17 od 03.07.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/113358 od 30.06.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-11802/2-17 od 03.07.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/113340 od 30.06.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-11803/2-17 od 03.07.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/113364 od 30.06.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-10407/3-17 od 04.07.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva Instituta za preduzetništvo i ekonomski razvoj od 12.06.2017. godine - detaljni

Rješenje 03/1-12324/2-17 od 20.07.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva Advokatske kancelarije OM iz Podgorice  od 07.07.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-13253/2-17 od 26.07.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/113682 od 18.07.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-12055/2-17 od 06.07.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/113441 od 04.07.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-11796/2-17 od 06.07.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/113404 od 30.06.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-10274/2-17 od 08.08.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/112287 od 08.06.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-11797/2-17 od 06.07.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/113426 od 30.06.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-11932/2-17 od 06.07.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/112266 - 112267 od 03.07.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-11804/2-17 od 06.07.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/113335 od 30.06.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-14067/2-17 od 07.08.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br.17/113972 od 01.08.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-113860/2-17 od 04.08.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 113860 od 28.07.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-20194/2-17 od 31.10.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/115191 od 24.10.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-20393/2-17 od 02.11.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS -a br. 17/115352 od 26.10.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-12055/2-17 od 06.07.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/113441 od 04.07.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-11796/2-17 od 06.07.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/113404 od 30.06.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-10274/2-17 od 08.08.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/112287 od 08.06.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-11797/2-17 od 06.07.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/113426 od 30.06.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-11932/2-17 od 06.07.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/112266 - 112267 od 03.07.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-11804/2-17 od 06.07.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/113335 od 30.06.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-14067/2-17 od 07.08.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br.17/113972 od 01.08.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-113860/2-17 od 04.08.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 113860 od 28.07.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-20194/2-17 od 31.10.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/115191 od 24.10.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-20393/2-17 od 02.11.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS -a br. 17/115352 od 26.10.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-18543/2-17 od 12.10.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/114424 - 114425 od 05.10.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-20107/2-17 od 06.11.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva USSCG od 02.11.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-20687/2-17 od 07.11.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/115454 od 02.11.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-20007/2-17 od 26.10.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva Ministarstva održivog razvoja i turizma od 24.10.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-18427/2-17 od 11.11.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/114305 - 114306 od 03.10.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-19340/2-17 od 23.10.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/115053 od 11.10.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-19336/2-17 od 23.10.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br.17/115090 od 17.10.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-20686/2-17 od 07.11.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/115459-115460 od 02.11.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-20686/2-17 od 07.11.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/115459-115460 od 02.11.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-16985/2-17 od 06.10.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva USSCG od 22.09.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-16927/2-17 od 02.10.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva prof.dr. Safet Kalač od 25.09.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-19639/2-17 od 24.10.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/115092 od 17.10.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-20687/2-17 od 07.11.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/115454 od 02.11.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-20007/2-17 od 26.10.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva Ministarstva održivog razvoja i turizma od 24.10.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-18427/2-17 od 11.11.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/114305 - 114306 od 03.10.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-19340/2-17 od 23.10.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/115053 od 11.10.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-19336/2-17 od 23.10.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br.17/115090 od 17.10.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-20686/2-17 od 07.11.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/115459-115460 od 02.11.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-20686/2-17 od 07.11.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/115459-115460 od 02.11.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-16985/2-17 od 06.10.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva USSCG od 22.09.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-16927/2-17 od 02.10.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva prof.dr. Safet Kalač od 25.09.2017. godine - detaljnije

Rješenje 03/1-19639/2-17 od 24.10.2017., koje je donijeto na osnovu zahtjeva MANS-a br. 17/115092 od 17.10.2017. godine - detaljnije