Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

SAOPŠTENJE: U avgustu naplaćeno skoro 100 miliona eura, plan premašen za 5 miliona eura

Datum objave: 09.09.2020 13:21 | Autor: Poreska uprava A.P.

Ispis Štampaj stranicu


Poreska uprava je tokom avgusta 2020. godine ostvarila bruto naplatu od 96.774.389,47€, što je 5 miliona eura iznad plana za avgust izrađenog po rebalansu budžeta izvršenom 24. juna 2020. godine zbog pandemije bolesti kovid19, te 10 miliona eura (9%) ispod ostvarenja iz avgusta 2019. godine.
Posmatrajući strukturu ostvarene naplate, treba istaći da naplata poreza na dobit pravnih lica u kontinuitetu bilježi rast, pa je i tokom avgusta nastavljen ovaj trend, a ostvarena je naplata u iznosu od 4.479.427,55€, milion eura, odnosno 25 procenata više u odnosu na avgust 2019. godine.
Nakon višemjesečnog perioda u kojem je naplata poreza i doprinosa na lična primanja imala trend pada, tokom avgusta Poreska uprava je uspjela da ostvari značajan rezultat u naplati ove vrste prihoda, posebno zahvaljujući naplati duga od nekih od najvećih poreskih dužnika, ali i zahvaljući nastavku programa subvencioniranja bruto zarada zaposlenih, te blagom oporavku privrede tokom ljetnje turističke sezone. Tako je po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica naplaćeno 16.150.299,39€, milion eura, odnosno 6 procenata više u odnosu na avgust 2019. godine, dok je po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje prihodovano 50.383.656,35€, 5 miliona eura (10%) više nego lani.
S druge strane, s najvećim izazovom u naplati Poreska uprava suočava se kod poreza na dodatu vrijednost, gdje je tokom avgusta zabilježen pad u odnosu na prošlu godinu za 14,5 miliona eura, što predstavlja direktnu posljedicu ekonomske krize izazavane pandemijom zarazne bolesti Covid-19, zbog koje ljetnja turistička sezona nije ispunila očekivanja i zbog koje je došlo do drastičnog pada prometa u svim djelatnostima, a naročito ugostiteljstvu I hotelijerstvu.
Smanjenje oporezivog prometa i prihoda od PDV-a naročito je vidljivo kod poreskih obveznika koji posluju u primorskoj regiji, i to u Budvi (smanjenje od 76%), Herceg Novom i Tivtu (smanjenje od 72%), Kotoru (smanjenje od 71%), Ulcinju (smanjenje od 65%) i Baru (smanjenje od 62%), što je rezultiralo manjom naplatom PDV-a na primorju u ukupnom iznosu od 8 miliona (70,5%).
Poreska uprava će nastaviti da ulaže maksimalne napore kako bi obezbijedila kontinuitet naplate i nadoknadila prihode čija naplata je zaostala u u drugom i trećem kvartalu 2020. godine zbog pandemije zarazne bolesti Covid19, dajući na taj način doprinos stabilizaciji javnih finansija, uz očekivanja da će i poreski obveznici pokazati zadovoljavajući stepen dobrovoljnog poštovanja poreskih obaveza i urednog izmirivanja dospjelih obaveza, uprkos izazovima s kojima se suočavaju.

PORESKA UPRAVA CRNE GORE