Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

SAOPŠTENJE:Izmjene i dopune Programa za podršku privredi

Datum objave: 19.06.2020 13:47 | Autor: Poreska uprava - A.P.

Ispis Štampaj stranicu


1. Privrednim društvima i preduzetnicima koji ispunjavaju Programom definisane uslove za dobijanje subvencija, a koji su iz bilo kojih razloga zakasnili da do kraja mjeseca maja 2020. godine podnesu zahtjev za aprilske subvencije, odobrava se pravo na aprilske subvencije pod uslovom da zahtjev podnesu u periodu od 20-30. juna 2020. godine, a nakon 30. juna 2020. godine i u slučajevima kada je prije isteka roka podnijet prigovor od čijeg rješavanja zavisi nastavak postupka.

2. Odobreno je pravo na subvenciju za novo zapošljavanje i za ona lica koja nijesu bili evidentirana na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore u prethodnom mjesecu u odnosu na mjesec na koji se podnosi zahtjev, ako se provjerom u Centralnom registru obveznika i osiguranika Poreske uprave utvrdi da nijesu imali prijavu na osiguranje po osnovu zaposlenja u periodu od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za subvenciju.

3. Odobreno je pravo na subvenciju za novo zapošljavanje i privrednim društvima osnovanim nakon 15. marta 2020. godine, pod uslovima za korišćenje prava na ovu vrstu subvencije koji su definisani Programom odnose se i na ova privredna društva i to za zaposlene koji nijesu imali prijavu na osiguranje po osnovu zaposlenja u periodu od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za subvenciju.

3. Privredna društva i preduzetnici koji posluju u oblasti turizma mogu dobiti 100 odsto subvencije, a privredna društva koja posluju u oblastima ugostiteljstva i saobraćaja 50 odsto subvencije za jun 2020. godine.


PORESKA UPRAVA CRNE GORE