Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

PODNESITE IOPPO OBRAZAC DO KRAJA FEBRUARA

Datum objave: 13.02.2020 16:47 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


Poreska uprava podsjeća poreske obveznike da su u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnikom o obliku i sadržini izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode koje ostvari rezidentno i nerezidentno pravno lice obveznici poreza po odbitku dužni da Poreskoj upravi podnesu izvještaj o uplaćenom porezu po odbitku, za isplaćene prihode (IOPPO).

Izvještaj u formi IOPPO obrasca podnosi se do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu, a u nastojanju da ispunjavanje poreskh poreskih obaveza učini jednostavnijim, Poreska uprava uvela je servis za slanje istog elektronskim putem preko Portala Poreske uprave.

Podsjećamo da se, kao i kod korišćenja ostalih elektronskih servisa, IOPPO obrazac podnosi od strane ovlašćenog lica poreskog obveznika isključivo uz posjedovanje digitalnog certifikata.

Treba naglasiti da će se, s obzirom da zakonski rok za podnošenje IOPPO obrasca ističe u subotu, blagovremeno podnijetim smatrati svi obrasci podnijeti zaključno sa 02.03.2020.godine, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.

Pomoć pri korišćenju elektronskih servisa Poreske uprave možete dobiti od strane Odsjeka za elektronske prijave, i to putem:

e-mail adrese: eprijava@tax.gov.me ili

telefona: 020 448 -223;
020 448-158;
020 658-084;
067 618-603.