Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

SAOPŠTENJE: U januaru bruto naplata prihoda Poreske uprave iznosila 68.075.266,94 €, trend rasta prihoda nastavlje u odnosu na plan i ostvarenje iz prošle godine

SAOPŠTENJE: U januaru bruto naplata prihoda Poreske uprave iznosila 68.075.266,94 €, trend rasta prihoda nastavlje u odnosu na plan i ostvarenje iz prošle godine
Datum objave: 11.02.2020 14:02 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


Poreska uprava je tokom januara 2020. godine ostvarila bruto naplatu od 68.075.266,94 €, čime je ostvarenje iz januara 2019. godine premašeno za preko 4 miliona eura (7%), a plan naplate za million eura (1,5%).
Rast naplate zabilježen je kod svih vrsta poreza, kako u odnosu na plan, tako i u odnosu na ostvarenje iz prošle godine.

Posebno treba istaći porez na dodatu vrijednost, gdje je naplata iznosila 31.477.542,51 €, 2 miliona eura (6%) više nego prošle godine, a na nivou plana, kao i porez na dohodak fizičkih lica u iznosu od 8.210.409,22 €, milion eura (11%) iznad ostvarenja iz januara prošle godine i plana naplate.
Navedeni podaci indikator su efikasnosti mjera Poreske uprave za poveć

anje stepena poštovanja poreskih propisa tokom perioda novogodišnjih praznika i trajanja zimske turističke sezone, oposebnio u dijelu evidentiranja prometa preko poreskizh registar kasa i prijavljivanja obaveza po osnovu zaposlenih. Treba naglasiti da će efekti povećane turističke ponude u ovom periodu biti vidljivi i u naplati prihoda tokom februara, imajući u vidu dospijeće obaveza po osnovu prometa ostvarenog u januaru.

Kad su u pitanju ostali poreski prihodi, struktura naplate je sljedeća:
po osnovu doprinosa za obavezno osiguranje naplaćen je iznos od 22.411.011,20 €,
po osnovu poreza na dobit pravnih lica ostvarena je bruto naplata u iznosu od 1.020.843,24 €,
po osnovu koncesionih naknada naplaćen je iznos od 1.923.947,84 €,
dok je po osnovu poreza na promet nepokretnosti naplata iznosila 1.924.929,78 €.

Imajući u vidu činjenicu da najveći dio poreskih obveznika dobrovoljno prijavljuje i izmiruje poreske obaveze, te nastojanje Poreske uprave da napore usmjeri na obveznike s visokim stepenom rizika za poštovanje poreskih propisa, očekuje se da će poreska disciplina nastaviti s uspostavljenim trendom rasta, što se odražava kako na naplatu budžetskih prihoda, tako i na uspostavljanje privrednog balansa i ravnopravne tržišne utakmice.

PORESKA UPRAVA CRNE GORE