Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

AŽURIRANA CRNA LISTA PORESKIH OBVEZNIKA

AŽURIRANA CRNA LISTA PORESKIH OBVEZNIKA
Datum objave: 29.11.2019 09:17 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


200najveći dužnici.xls

100-lična primanja.xls

Na osnovu Uredbe o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika ("Sl. list Crne Gore", br. 56/12 od 09.11.2012.), koju je Vlada Crne Gore donijela u oktobru 2012. godine, a koja se primjenjuje od 1. jula 2013. godine, Ministarstvo finansija i Poreska uprava objavili su inovirane spiskove najvećih poreskih dužnika, tzv. Crnu listu poreskih obveznika.

Na prvom spisku nalaze se imena 200 poreskih obveznika sa najvećim iznosom poreskog duga po osnovu neplaćenog: poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit, poreza na promet nepokretnosti i koncesija, dok su na drugoj imena 100 najvećih poreskih dužnika po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa iz i na lična primanja.

Treba naglasiti da je Poreska uprava kod svih obveznika koji se nalaze na listama u kontinuitetu preduzima sve zakonom propisane mjere, uključujući i mjeru predlaganja stečaja, a sve u nastojanju da ne dozvoli rast poreskog duga, što je rezultiralo smanjenjem poreskog duga kod 47 obveznika s prve liste, odnosno 24 obveznika s druge liste, kao i smanjenjem ukupnog duga obveznika sa prve liste u iznosu od 5 miliona eura, i ukupnog duga obveznika sa druge liste u iznosu od 3 miliona eura u odnosu na prethodno objavljene liste.


U skladu sa navedenom Uredbom, liste se objavljuju na internet stranici Poreske uprave.


PORESKA UPRAVA CRNE GORE