Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

SASTANAK S PREDSTAVNICIMA PRIVREDNE KOMORE – ZAKON O FISKALIZACIJI U PROMETU PROIZVODA I USLUGA DONIJEĆE BENEFITE I ZA DRŽAVU I ZA PRIVREDU

Datum objave: 09.10.2019 15:20 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


Predstavnici Ministrarstva finansija i Poreske uprave održali su danas sastanak s predstavnicima članstva Privredne komore Crne Gore u cilju tumačenja odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, te upoznavanja privrednika sa preduslovima koje treba obezbijediti radi blagovremene i uspješne implementacije ovog zakonskog rješenja.

Sastanku je prisustvovala i predstavnica Poreske uprave Republike Hrvatske gđa Marijana Vuraić Kudeljan, kao stručni saradnik Ministarstva finansija u izradi pravnih akata vezanih za projekat elektronske fiskalizacije.
Tokom sastanka predstavnici Privredne komore imali su priliku da postave pitanja vezana za praktičnu primjenu Zakona o fiskalizaciji, kao i da iznesu nedoumice koje se odnose na tehničke zahtjeve u procesu implementacije projekta, kako bi iste bile razjašnjene i detaljno propisane podzakonskim aktima čija izrada je u toku.

Predstavnici Ministarstva finansija i Poreske uprave upoznali su članove Privredne komore za planom daljih aktivnosti na pripremi za početak primjene novog sistema i vremenskim okvirom za realizaciju istih, kao i da će uložiti maksimalne napore da podzakonski akti, tehnička specifikacija i praktična uputstva obveznicima budu dostupna što prije, naglašavajući da će sistim biti pušten u produkciju kada svi tehnički zahtjevi budu uspješno i potpuno realizovani.

Takođe, istaknuto je da elektronska fiskalizacija podrazumijeva uspostavljanje sistema za automatsku dostavu podataka, koja će se vršiti u pozadini, obezbjeđujući nesmetan i ustaljen promet kod privrednika u skladu sa dosadašnjom poslovnom praksom.

Prezentujujući hrvatsko iskustvo u implementaciji projekta eletronske fiskalizacije, gđa Vuraić Kudeljan saopštila je da tokom dosadašnje sedmogodišnje primjene ovog sistema u Hrvatskoj nije došlo do ozbiljnih izazova u implementaciji, kao i da je isti rezultirao većom naplatom svih vrsta poreza, ali i širenjem poreske osnovice i suzbijanjem značajnog dijela nelojalne konkurencije koja je poslovala u sivoj zoni. Istakla je benefite koje će crnogorska privreda imati od sistema elektronske fiskalizacije, kao što su mogućnost provjere vjerodostojnosti podataka o poslovnim kooperantima i zaštita od eventualnih zloupotreba na tržištu.

Na sastanku je zaključeno da je bliska komunikacija i saradnja između nadležnih institucija i privrednika od ključnog značaja za uspjeh ovog projekta, te da će po usvajanju Pravilnika i objave tehničke specifikacije biti nastavljena kampanja za obveznike, u vidu informisanja i edukacije o postupcima koje treba sprovesti do momenta početka primjene Zakona, kao i da će obveznicima biti pružena sva potrebna tehnička i pravna podrška kako bi svoje poslovanje uskladili sa odredama novih propisa.