Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

SAOPŠTENJE: U avgustu bruto naplata prihoda Poreske uprave iznosila rekordnih 106.776.627,19 €, a od početka 2019. godine naplaćeno 746 miliona €

SAOPŠTENJE: U avgustu bruto naplata prihoda Poreske uprave iznosila rekordnih 106.776.627,19 €, a od početka 2019. godine naplaćeno 746 miliona €
Datum objave: 05.09.2019 08:47 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


Poreska uprava je tokom avgusta 2019. godine ostvarila rekordnu bruto naplatu od 106.776.627,19 €, čime je ostvarenje iz avgusta 2018. godine premašeno za 5,1 miliona eura.

 Tokom prvih 8 mjeseci 2019. godine naplaćen je bruto iznos od 746.098.384,20 €, 64 miliona eura više nego u istom periodu 2018. godine (9%) i 49 miliona eura iznad plana (7%).

Bruto naplata poreza na dodatu vrijednost tokom 8 mjeseci 2019. godine iznosila je 180.327.878,93 €, 24 miliona eura (15%) više nego prošle godine, a 22 miliona eura (13%) iznad plana.

Po osnovu doprinosa za obavezno osiguranje naplaćen je iznos od 336.645.876,89 €, 15 miliona eura (6,5%) više nego u 2018. godini, a 18 miliona eura (6%) iznad plana, dok je naplata poreza na dohodak fizičkih lica iznosila 110.398.880,96 €, 10 miliona eura (10%) više nego prošle godine, a 15 miliona eura (16%) iznad plana.

Po osnovu poreza na dobit pravnih lica ostvarena je bruto naplata u iznosu od 63.465.323,16 €, 6 miliona eura (10%) više nego tokom istog perioda prošle godine.

Ostvarenje naplate koncesionih naknada u iznosu od 27.322.780,81 € veće je u odnosu na prošlu godinu za 2 miliona eura (7%), a naplata poreza na promet nepokretnosti iznosila je 12.826.585,28 €.

Imajući u vidu glavnu turističku sezonu koja je obilježila prethodna tri mjeseca, posebno je značajno istaći ostvarenje naplate u period jun-avgust u primorskim opštinama u iznosu od 89.889.768,32 €, što je za 10 miliona eura (12%) iznad ostvarenja iz prošle godine. Posebno značajan rast zabilježen je u opštinama Herceg Novi (3,5 miliona eura ili 24%), Kotor (3 miliona eura ili 21%), Ulcinj (milion eura ili 18%) i Budva (2 miliona eura ili 7%).

Dobri rezultati naplate prihoda tokom sezone indikator su postepenog rasta poreske discipline, a što je rezultat intenzivnog rada svih službi Poreske uprave, u nastojanju da se pružanjem kvalitetnih usluga i edukacijom poreskih obveznika, ali i sankcionisanjem neregularnog poslovanja, podstakne dobrovoljno poštovanje poreskih propisa, očuva lojalna konkurencija na tržištu i unaprijedi poslovni ambijent u cjelini.

PORESKA UPRAVA CRNE GORE