Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

AŽURIRANA CRNA LISTA PORESKIH OBVEZNIKA

AŽURIRANA CRNA LISTA PORESKIH OBVEZNIKA
Datum objave: 21.06.2019 07:35 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


200 lista.xls

100 lista.xls

Na osnovu Uredbe o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika ("Sl. list Crne Gore", br. 56/12 od 09.11.2012.), koju je Vlada Crne Gore donijela u oktobru 2012. godine, a koja se primjenjuje od 1. jula 2013. godine, Ministarstvo finansija i Poreska uprava objavili su inovirane spiskove najvećih poreskih dužnika, tzv. Crnu listu poreskih obveznika.

Na prvom spisku nalaze se imena 200 poreskih obveznika sa najvećim iznosom poreskog duga po osnovu neplaćenog: poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit, poreza na promet nepokretnosti i koncesija, dok su na drugoj imena 100 najvećih poreskih dužnika po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa iz i na lična primanja.

U cilju transparentnog izvještavanja javnosti o stanju poreskog duga i najvećim poreskim dužnicima, uprkos činjenici da se poreskim obveznicima kojima je odobren reprogram rok dospijeća poreskih obaveza pomjera u zavisnosti od broja rata, odnosno vremenskog perioda, u kojem će se obaveze prema donijetim rješenjima izmirivati, listama su obuhvaćene i ove, nedospjele, obaveze.


Takođe, treba napomenuti da su ažuriranim presjekom obuhvaćene i dospjele i nedospjele obaveze po osnovu poreza na dobit koje su obveznici prijavili do 31. marta 2019. godine, imajući u vidu da je određeni broj obveznika iskoristio pravo na izmirenje ove obaveze u 6 rata.


Treba naglasiti da je Poreska uprava kod svih obveznika koji se nalaze na listama u kontinuitetu preduzima sve zakonom propisane mjere, uključujući i mjeru predlaganja stečaja, a sve u nastojanju da ne dozvoli rast poreskog duga.


U skladu sa navedenom Uredbom, liste se objavljuju na internet stranici Poreske uprave.


PORESKA UPRAVA CRNE GORE