Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Kroz reprogram do sada prihodovano preko 50 miliona eura, zbog nepoštovanja Zakona ukinuto preko 1.500 rješenja o reprogramu, a stečaj iniciran kod još 60 poreskih obveznika, uključujući i doo Vektra Jakić Pljevlja

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Kroz reprogram do sada prihodovano preko 50 miliona eura, zbog nepoštovanja Zakona ukinuto preko 1.500 rješenja o reprogramu, a stečaj iniciran kod još 60 poreskih obveznika, uključujući i doo Vektra Jakić Pljevlja
Datum objave: 23.04.2019 10:48 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


Prema evidenciji uplata obaveza kroz reprogram poreskog duga do sada je prihodovano je ukupno 50.090.455,04 €, pri čemu stopa naplate reprogramirnih obaveza iznosi 72%.

Zakon o reprogramu poreskog potraživanja usvojen je u nastojanju da se obezbijedi naplata zaostalog poreskog duga, a koji u ranijem periodu obveznici zbog poteškoća u poslovanju nijesu bili u mogućnosti da izmire, te da se omogući opstanak privrednih subjekata na tržištu uz očuvanje poreske osnovice i radnih mjesta, a sve u skladu sa Planom za upravljanje poreskim dugom koji kao jednu od mjera predviđa upravo naplatu poreskog duga kroz mehanizam plaćanja u ratama.

Obaveze obuhvaćene reprogramom odložene su na do 5 godina, te je tokom 2017. godine naplaćeno 24.254.793,86 €, tokom 2018. godine 20.135.661,18 €, a tokom prvog kvartala 2019. godine 5.700.000,00 €.

Dosadašnjom realizacijom navedenog zakonskog rješenja pravna lica, među kojima je i značajan broj obveznika s Crne liste, do sada su izmirila potraživanja u iznosu od 39.379.926,92 €, dok su fizička lica izmirila potraživanja u iznosu od 6.661.325,26 €, a javna preduzeća i ustanove u iznosu od 4.049.202,86 €.

Poreska uprava intenzivno prati sve poreske obveznike koji su ušli u reprogram, kako sa aspekta izmirivanja reprogramiranih obaveza, tako i sa aspekta redovnog servisiranja tekućih obaveza. Imajući u vidu da je kod jednog broja obveznika evidentno je kašnjenje s izmirivanjem reprogramiranih i tekućih obaveza, zbog čega je do sada donijeto preko 1.500 rješenja kojima se ukidaju rješenja o reprogramu kod poreskih obveznika koji nijesu poštovali odredbe gore navedenog propisa, od čega je preko 50 odnosi na obveznike sa Crne liste.

Imajući u vidu da je ukidanjem rješenja o reprogramu ovim poreskim obveznicima dospio ukupan dug, to se prema istima u kontinuitetu preduzimaju sve dostupne mjere prinudne naplate, a krajnja mjera predviđena Planom za upravljanje poreskim dugom je predlaganje stečajnog postupka nakon što se isrcrpe svi ostali mehanizmi naplate.

Stečaj je danas iniciran od strane Poreske uprave za 60 poreskih obveznika sa ukupnim iznosom duga od preko 7 miliona eura, te je tako Privrednom sudu do sada podnijet prijedlog za otvaranje stečaja kod ukupno 426 poreskih obveznika s dugom od 27.318.308,13 € , i to za 386 obveznika kojima su ukinuta rješenja o reprogramu s dugom od 20.994.250,55 € i 40 obveznika s dugom od 6.324.057,88 € u koji su u kategoriji obveznika koji nijesu bili u reprogramu, ali kod kojih već duže vrijeme nije moguće naplatiti poreski dug ni na koji drugi način.

Među obveznicima kod kojih je od početka 2019. godine predložen stečaj nalazi 29 obveznika sa poreskim dugom od preko 100.000,00€, a posebno treba istaći obveznike s dugom od preko milion eura, kao što su: doo Vektra Jakić Pljevlja, "Hidromont - Mercur" d.o.o. Budva, doo Mercur System, doo Sotto La Collina i Montri Igalo.

Ova aktivnost biće nastavljena i u narednim mjesecima, kada će Privrednom sudu biti predati prijedlozi za otvaranje stečaja za sve obveznike koji su izašli iz reprograma, a ne mogu izmiriti dug, kao i za značajan broj ostalih dužnika kod kojih mjere naplate nijesu dale efakat.

Kada su u pitanju obaveze jedinica lokalne samouprave, koje su takođe u fokusu pažnje Poreske uprave, treba napomenuti da su napori za povećanje stepena poreske discipline počeli da daju uočljive rezultate, te u ovom trenutku sve opštine, uključujući i opštine Pljevlja, Ulcinj, Bijelo Polje, Berane, Plan, Rožaje i Prijestonicu Cetinje, servsiraju reprogramirane i tekuće poreske obaveze pri isplati zarada zaposlenima.

Takođe, četiri lokalna preduzeća s najvećim iznosom poreskog duga - DOO „Čistoća“ Pljevlja, DOO „Komunalno“ Berane, doo „Vodovod“ Cetinje i JP „Vodovod i kanalizacija“ Ulcinj, dostavila su Poreskoj upravi plan reorganizacije, čija realizacija treba da dovede do uspostavljanja dinamike redovnog i održivog servisiranja obaveza, a to nije učinilo samo doo „Komunalne djelatnosti“ Ulcinj, te se kod ovog obveznika preuzimaju mjere prinudne naplate propisane Zakonom, koje ne isključuju ni predlaganje stečaja ukoliko ostale mjere ne daju efekta.

Podsjećanja radi, shodno Zakonu o reprogramu poreskog potraživanja reprogram poreskog potraživanja odobren je za 6.857 poreskih obveznika, sa iznosom osnovnog duga od 160.971.018,82 € i iznosom kamate od 23.750.587,25 €, a najvažniji efekat istog je što je kroz ovaj mehanizam započela naplata potraživanja višegodišnje starosti od obveznika kod kojih prethodno nije bilo moguće jednokratno naplatiti poreski dug, među kojima je preko sto sa liste najvećih poreskih dužnika.

Realizacijom Zakona o reprogramu poreskog potraživanja započeta je naplata potraživanja čak i od onih kompanija koje godinama nijesu bile u mogućnosti da izmire dospjele poreske obaveze, a izuzetno je bitno naglasiti da su se pri sprovođenju Javnog poziva Ministarstva finansija za reprogram poreskog potraživanja prijavili brojni veliki dužnici, koji se nalaze na našim crnim listama i od kojih je do sada bilo jako teško naplatiti poreski dug.

Grafičku prezentaciju efekata reprograma možete pogledati ovdje: Prihodi od reprograma poreskog potraživanja.pdf

Video materijal možete pronaći na sljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=Tie_arcZKi8&feature=youtu.be

Poreska uprava Crne Gore