Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

U ISTRAŽIVANJU OTVORENOSTI INSTITUCIJA IZVRŠNE VLASTI PORESKA UPRAVA CRNE GORE NAJBOLJE RANGIRANA NA NIVOU ORGANA UPRAVE

U ISTRAŽIVANJU OTVORENOSTI INSTITUCIJA IZVRŠNE VLASTI PORESKA UPRAVA CRNE GORE NAJBOLJE RANGIRANA NA NIVOU ORGANA UPRAVE
Datum objave: 02.10.2018 08:00 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


U istraživanju otvorenosti institucija izvršne vlastiu regionu i Crnoj Gori, sprovedenom od strane Centra za demokratsku tranziciju i regionalnih partnera iz nevladinog sektora, Poreska uprava Crne Gore najbolje je rangirana u obuhvaćenom uzorku organa uprave.

Istraživanje, sprovedeno od januara do marta 2018. godine, bavilo se ocjenom indeksa otvorenosti vlada zemalja Zapadnog Balkana sa ministarstvima i organima uprave sa aspekta ispunjavanja četiri principa - transparentnosti, pristupačnosti, integritata i učinkovitosti.

Izrađenom analizom, koja je prezentovana na konferenciji organizovanoj 28. septembra 2018. godine, prepoznate su oblasti u kojima je neophodno dalje unapređenje, kao što su transparentnosti i komunikacija, trošenje državnog budžeta i percepcija vlasti od strane građana. Takođe, analiza precizira set preporuka za unapređenje indeksa otvorenosti institucija, koje obuhvataju redovno ažuriranje insternet stranica i upotrebu društvenijh mreža kao sredstva komunikacije, veći opseg omogućavanja slobodnog pristupa informacima, te proaktivnije objavljivanje organizacionih i finnansijskih informacija o radu institucija.

U ispitivanju uzorka organa uprave Poreska uprava Crne Gore, ostvarila je indeks otvorenosti od 72,5 procenata, što je dvostruko više u odnosu na prosjek, koji iznosi 32 procenta, a značajno i iznad indeksa poreskih uprava regiona, koji se kreće od 30 procenata u Bosni i Hercegovini do 57 procenata u Srbiji.

Imajući u vidu osnovne prinicipe koje Poreska uprava promoviše u svom svakodnevnom radu, kao što su transparentnost, neselektivnosti i proaktivan pristup poreskim obveznicima i građanima, a koji su već prepoznati i afirmisani istraživanjem, u narednom periodu nastojaće se da se primjenom preporuka ispune i ostali indikatori otvorenosti prepoznati kao najbolja praksa u komuniciranju institucija izvršne vlasti sa interesnim grupama i društvom u cjelini.