Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

Studijska posjeta Poreskoj upravi Španije u okviru twinning projekta "Podrška Poreskoj upravi"

Studijska posjeta Poreskoj upravi Španije u okviru twinning projekta "Podrška Poreskoj upravi"
Datum objave: 30.04.2018 14:05 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


Službenici Ministarstva finansija i Poreske uprave Crne Gore realizovali su studijsku posjetu Poreskoj upravi Španije (AEAT) u okviru Twinning projekta „Podrška Poreskoj upravi“ koji realizuje Međunarodna i iberoamerička fondacija za državnu upravu i javne politike (FIAPP), a iz sredstava Instumenta za pretpristupnu pomoć IPA 2014.

Tokom studijske posjete crnogorska delegacija imala je priliku da se upozna sa organizacijom, načinom funkcionisanja i rezultatima u radu Poreske uprave Španije, i to na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Kroz niz susreta sa menadžmentom AEAT-a, prezentacije, interaktivnu diskusiju i neposredne posjete Centrali i Regionalnoj administraciji Madrid, delegaciji je predstavljen sistem planiranja i ocjene učinka, strategija ljudskih resursa i izgradnje administrativnih kapaciteta, kao i sistem ekstenzivnih kontrola zasnovanih na efikasnoj analizi rizika. Takođe, prezentovane su procedure razmjene informacija u cilju detekcije i sankcionisanja poreskih prevara, sa posebnim osvrtom na PDV prevare, i proaktivni pristup poreskim obveznicima pružanjem usluga u modernom kontaktnom centru.

Tokom posjete Regionalnoj administraciji Valensija, koja obuhvata poreske obveznike sa teritorije Valensije, Alikantea i Kasteljona, crnogorski službenici upoznali su seprocedurama registracije poreskih obveznika i kontrole rizika po indikatorima, te mjerama za naplatu poreskih obaveza.

Osim prezentacije poslovnih procesa u Poreskoj upravi Španije, posebna pažjnja posvećena je i pitanjima IT infrastrukture i aplikativnih rješenja na kojima počiva informacioni sistem AEAT-a.

Službenici Poreske uprave imali su priliku i da posjete FIAPP, koji, uz GIZ, predstavlja vodeću asocijaciju u oblasti realizacije evropskih i globalnih projekata sa najširim djelokrugom oblasti u kojima djeluje.

Saznanja prikupljena tokom posjete doprinijeće uspješnoj realizaciji osnovnih ciljeva projekta, a to su dalja harmonizacija poreskog zakonodavstva sa opravnom tekovinom EU, jačanje administrativnih kapaciteta Poreske uprave, te priprema za uspostavljene međupovezanosti i međuoperativnosti sa sistemima EU.

Projekat „Podrška Poreskoj upravi“ je prvi twinning projekat koji se realizuje u Poreskoj upravi Crne Gore, a isti će uključivati brojne aktere osim poreskih službenika, kao što su službenici Ministarstva finansija i Uprave carina, te asocijacije poreskih obveznika, kao glavna kontaktna tačna za komuniciranje i promociju dobrovoljnog izmirivanja poreskih obaveza. Projekat je vrijedan milion eura, pri čemu je kontribucija EU 900.000,00 €, dok je Vlada Crne Gore kofinansirala iznos od 100.000,00 €.