Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: ODRŽANA KONFERENCIJA POVODOM POČETKA REALIZACIJE TWINNING PROJEKTA SA PORESKOM UPRAVOM ŠPANIJE

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: ODRŽANA KONFERENCIJA POVODOM POČETKA REALIZACIJE TWINNING PROJEKTA SA PORESKOM UPRAVOM ŠPANIJE
Datum objave: 01.03.2018 13:30 | Autor: Ivona Mihajlović - administrator

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo finansija

Podgorica, 1. mart 2018. godine - Danas je u prostorijama EU Info centra održana konferencija povodom početka twinning projekta „Podrška Poreskoj upravi“, finansiranog od strane EU (IPA 2014), koji implementira FIIAPP sa Poreskom upravom Španije i Poreskom upravom Crne Gore, kao twinning partnerima. 

Konferenciji su prisustvovali visoki predstavnici Evropske unije, Kraljevine Španije i Crne Gore, kao i zaposleni Ministarstva finansija, Poreske uprave i Uprave carina i predstavnici asocijacija poreskih obveznika u Crnoj Gori.

Ministar finansija Darko Radunović u uvodnom izlaganju saopštio je da jačanje kapaciteta uz modernizaciju poslovanja Poreske uprave i povećanje efikasnosti naplate prihoda predstavljaju preduslov za snaženje ukupnog fiskalnog sistema i efikasniju borbu protiv sive ekonomije, te da je projekat ,,Podrška Poreskoj upravi“ nastao je kao odgovor na rastuće izazove u oblasti nacionalne poreske politike, posebno u pogledu potrebe ispunjavanja kriterijuma iz pregovaračkog procesa pristupanja zemljama EU.  

Šef Delegacije EU u Crnoj Gori Nj.E. ambasador Aivo Orav (Aivo Orav) izrazio je zadovoljstvo povodom početka ovog twinning projekta koji će doprinijeti poboljšanju kapaciteta i efikasnosti Poreske uprave Crne Gore, kao i ispunjavanju zahtjeva predviđenih Poglavljem 16 - Oporezivanje. Takođe, iskazao je očekivanja da će projekat doprinijeti boljem poštovanju poreskih propisa i efikasnijoj naplati prihoda, u interesu svih građana Crne Gore.  Međutim, kako izazovi za ovu zemlju u oblasti oporezivanja neće prestati sa ovim projektom, pozdravio je crnogorsku posvećenost ispunjavanju principa EU za saradnju za poreske svrhe u okviru tekućih napora za sprečavanje poreskih prevara i izbjegavanja plaćanja poreza. 

Ambasador Španije Nj.E. Migel Fuertez Suarez (Miguel Fuertes Suares) iskazao je zadovoljstvo što Poreska uprava Španije, kao visoko funkcionalna institucija koja je prije 20 godina izvršila sveobuhvatnu reformu, učeštvuje u twinning projektu sa Poreskom upravom Crne Gore, zbog čega će imati mogućnost da kroz ovaj instrument prenese svoja iskustva u kontinuiranoj izgradnji poreske administracije radi obezbjeđenja što većeg stepena poštovanja poreskih propisa, kao i iskustva vezana za reforme koje se moraju izvršiti za buduće uspješno funkcionisanje u sistemu Evropske unije.

Direktor Poreske uprave, g-din Miomir M. Mugoša saopštio je da je vremenski okvir projekta postavljen u pravom momentu za Poresku upravu Crne Gore, imajući u vidu sveobuhvatnu reformu koja je već započeta u poreskom organu, a čijem uspjehu će i projekat doprinijeti, te iznio očekivanja da će službenici Poreske uprave uspjeti da sprovedu modernizaciju poslovnih procesa i usklade svoju administraciju sa najboljom međunarodnom praksom, posebno cijeneći činjenicu da će im saradnici i direktni sagovornici biti kolege iz Španije, koja ima jednu od najmoćnijih poreskih administracija u Evropi, s visoko automatizovanim procesima i dugogodišnjim iskustvom u primjeni pravne tekovine EU. Naglasio je i da će efekti ovog projekta biti blisko povezani sa projektom Svjetske banke čija implementacija će početi uskoro, imajući u vidu da će se kroz ovaj projekat još jasnije definisati potrebe vezane za integrisani informacioni sistem i modernizaciju poslovnih procesa u Poreskoj upravi, koji će biti obuhvaćeni projektom „Reforma poreske administracije u Crnoj Gori“.  

Direktor FIIAPP-a (Međunarodna i iberoamerička fondacija za državnu upravu i javne politike), g-din Pedro Flores (Pedro Flores) osvrnuo se na opseg rada ove organizacije i istakao dragocjeno iskustvo koje ista ima u promociji projekata međunarodne saradnje, kojima je zajednički cilj izgradnja efikasnih državnih administracija i usvajanje javnih politika zasnovanih na najboljim interesima građana, kompanija i privrede, u skladu sa EU standardima.

Rukovodilac Regionalne jedinice Madrid, g-đa Rakel Katala Polo (Raquel Catala Polo) prezentovala je rad Poreske uprave Španije, osvrćući se na organizaciju i rezultate u radu iste, a posebno je naglasila oblasti u kojima će tokom trajanja projekat biti najintenzivnija razmjena iskustava sa kolegama iz Poreske uprave Crne Gore. Izrazila je očekivanja da će se na bilateralnom nivou, kako kroz posjete španiskih eksperata Crnoj Gori, tako i kroz studijske posjete crnogorskih službenika, uspostaviti najveći mogući nivo saradnje i prijateljskog odnosa između AEAT-a i PUCG, kako radi uspješne realizacije konkretnog projekta, tako i radi buduće saradnje do i nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. 


Vođe projekta ispred Poreske uprave Španije i Poreske uprave Crne Gore, Huan Hose Fernandez Sančez (Juan Jose Fernandes Sanches) i Anđelko Jovanović predstavili su plan realizacije projekta kroz četiri komponente, koje podrazumijevaju – usklađivanje pravnog okvira u oblasti poreza i akciza, uspostavljanja modernog i efikasnsog sistema obuka za zaposlene u Poreskoj upravi, postavljanje osnova za automatsku razmjenu informacija i osnivanje Centralne kancelarije za vezu, kao i detaljnu analizu postojećih IT kapaciteta i definisanje infrastrukturnih potreba za uspostavljanje međuoperativnosti i međupovezanosti sa sistemima poreskih uprava EU. 

Projekat „Podrška Poreskoj upravi“ je prvi twinning projekat koji se realizuje u Poreskoj upravi Crne Gore, a isti će uključivati brojne aktere osim poreskih službenika, kao što su službenici Ministarstva finansija i Uprave carina, te asocijacije poreskih obveznika, kao gčavna kontaktna tačna za komuniciranje i promociju dobrovoljnog izmirivanja poreskih obaveza. Projekat je vrijedan milion eura, pri čemu je kontribucija EU 900.000,00 €, dok je Vlada Crne Gore kofinansirala iznos od 100.000,00 €.