Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

OBAVJEŠTENJE poreskim obveznicima o roku za podnošenje zahtjeva za paušalno oporezivanje za 2018. godinu

Datum objave: 13.12.2017 13:26 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


Poreska uprava upućuje javni poziv i podsjeća poreske obveznike na mogućnost paušalnog oporezivanja prihoda od samostalne djelatnosti, shodno članu 49 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i članu 7 Pravilnika o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti.

Naime, svi obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost koja se prema važećem propisu može paušalno oporezovati, a čiji je ostvareni promet u ovoj godini manji od 18.000,00 eura, mogu se uz njihov zahtjev, registrovati za paušalno oporezivanje u 2018. godini.

Zahtjev za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti potrebno je podnijeti nadležnom poreskom organu na propisanom obrascu (ZPO) u papirnoj formi do 31.decembra tekuće godine za narednu godinu.

Obrazac ZPO možete dobiti u područnim jedinicama ili se može preuzeti sa sajta Poreske uprave www.poreskauprava.gov.me

Za dodatne informacije možete pozvati call centar Poreske uprave, na broj 19707 svakog radnog dana od 8 – 16 sati.

Ovdje možete pogledati predmetne propise - Zakon o porezu na dohgodak fizičkih lica i Pravilnik o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti:

Zakon o porezu na dohodak fizickih lica.pdf

Pravilnik o pausalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti.pdf

 

PORESKA UPRAVA CRNE GORE