Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

AŽURIRANA CRNA LISTA PORESKIH OBVEZNIKA

AŽURIRANA CRNA LISTA PORESKIH OBVEZNIKA
Datum objave: 24.05.2017 08:29 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


Najveći poreski dužnici - maj 2017.pdf

Najveći poreski dužnici po osnovu poreza i doprinosa - maj 2017..pdf

Na osnovu Uredbe o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika ("Sl. list Crne Gore", br. 56/12 od 09.11.2012.), koju je Vlada Crne Gore donijela u oktobru 2012. godine, a koja se primjenjuje od 1. jula 2013. godine, Ministarstvo finansija i Poreska uprava objavili su inovirane spiskove najvećih poreskih dužnika, tzv. Crnu listu poreskih obveznika.

Na prvom spisku nalaze se imena 200 poreskih obveznika sa najvećim iznosom poreskog duga po osnovu neplaćenog: poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit, poreza na promet nepokretnosti i koncesija, dok su na drugoj imena 100 najvećih poreskih dužnika po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa iz i na lična primanja.

Treba naglasiti da su, u cilju transparentnog izvještavanja javnosti o stanju poreskog duga i najvećim poreskim dužnicima, uprkos činjenici da se poreskim obveznicima kojima je odobren reprogram rok dospijeća poreskih obaveza pomjera u zavisnosti od broja rata, odnosno vremenskog perioda, u kojem će se obaveze prema donijetim rješenjima izmirivati, imena istih obuhvaćena Crnom listom.

Tako se na aktuelnoj listi nalazi se 67 obveznika sa dugom od 44.180.344,09 € (po osnovu poreza i doprinosa na zarade zaposlenih) i 103 obveznika sa dugom od 45.971.684,97 € (po osnovu ostalih poreskih obveznika) kojima je odobren reprogram poreskog duga u skladu sa Zakonom reprogramu poreskog potraživanja.

Podsjećamo da su se sa prethodno objavljene Crne liste 133 obveznika s ukupnim dugom od 104.018.191,24 eura obratila zahtjevom za reprogram, a Poreska uprava je donijela Rješenje o odbijanju zahtjeva za reprogram poreskog duga kompanije AD Montenegro Airlines Podgorica, imajući u vidu da je ista korisnik državne pomoći, te se ne smatra poreskim dužnikom kojem se može odobriti reprogram u skladu sa odredbama Zakona o reprogramu poreskog potraživanja. Na novoj listi našli su se i obveznici koji su u međuvremenu prijavili obaveze u iznosu koji ih kvalifikuje kao najveće poreske dužnike, kako bi dug izmirili u ratama shodno gore navedenom zakonskom rješenju.

U skladu sa navedenom Uredbom, liste se kvartalno objavljuju na internet stranici Poreske uprave.


PORESKA UPRAVA CRNE GORE