Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Vijesti

23.02.2018.

OBAVJEŠTENJE ZA VELIKE PORESKE OBVEZNIKE -

Obavještavamo velike poreske obveznike da će se prijava i odjava radnika(JPR)i dalje raditi u područnim jedinicama, osim za poreske obveznike koji posluju na teritoriji Podgorice, čije zahtjeve ove vrste će procuirati službenici Sektora za VPO smještenog u Centrali poreske uprave. Navedena odluka donijeta je u cilju smanjenja administrativnih barijera za velike poreske obveznike sa sjedištem poslovanja u drugim opštinama.

15.02.2018.

SAOPŠTENJE PORESKE UPRAVE: ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPŠTINA I LOKALNIH PREDUZEĆA – NEOPHODNO RJEŠENJE ZA PITANJE PORESKOG DUGA

SAOPŠTENJE PORESKE UPRAVE: ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPŠTINA I LOKALNIH PREDUZEĆA – NEOPHODNO RJEŠENJE ZA PITANJE PORESKOG DUGA

Direktor Poreske uprave Miomir Mugoša sa saradnicima održao je danas sastanak sa predstavnicima opština Berane, Pljevlja i Ulcinj, kao Prijestonice Cetinje, u cilju rješavanja pitanja poreskog duga navedenih jedinica lokalne samouprave.

15.02.2018.

SAOPŠTENJE PORESKE UPRAVE: ODRŽAN SASTANAK RADI FORMIRANJA SAVJETODAVNOG TIJELA ZA VELIKE PROESKE OBVEZNIKE

SAOPŠTENJE PORESKE UPRAVE: ODRŽAN SASTANAK RADI FORMIRANJA SAVJETODAVNOG TIJELA ZA VELIKE PROESKE OBVEZNIKE

Danas je u Poreskoj upravi održan inicijalni sastanak u cilju formiranja savjetodavnog tijela za velike poreske obveznike.

13.02.2018.

BIJELA LISTA PORESKIH OBVEZNIKA

BIJELA LISTA PORESKIH OBVEZNIKA

Poreska uprava Crne Gore objavila je ažuriranu Bijelu listu – spisak poreskih obveznika kod kojih je uočen najveći stepen fiskalne discipline. Na listi su se našla imena poreskih obveznika s kojima Poreska uprava kontinuirano ostvaruje uspješnu saradnju u pogledu poštovanja poreskih propisa i izmirivanja poreskih obaveza. Obveznici s Bijele liste prepoznati su kao kompanije koje uredno izmiruju obaveze prema svojim povjeriocima, uključujući i državu, te samim tim predstavljaju i afirmativne potencijalne poslovne partnere na tržištu.

12.02.2018.

AŽURIRANA CRNA LISTA PORESKIH OBVEZNIKA

AŽURIRANA CRNA LISTA PORESKIH OBVEZNIKA

Na osnovu Uredbe o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika ("Sl. list Crne Gore", br. 56/12 od 09.11.2012.), koju je Vlada Crne Gore donijela u oktobru 2012. godine, a koja se primjenjuje od 1. jula 2013. godine, Ministarstvo finansija i Poreska uprava objavili su inovirane spiskove najvećih poreskih dužnika, tzv. Crnu listu poreskih obveznika.

11.01.2018.

PODSJEĆANJE ZA PORESKE OBVEZNIKE: Godišnja prijava poreza na dobit dostavlja se isključivo elektronskim putem, a novo aplikativno rješenje biće spremno od 1. februara 2018. godine

PODSJEĆANJE ZA PORESKE OBVEZNIKE: Godišnja prijava poreza na dobit dostavlja se isključivo elektronskim putem, a novo aplikativno rješenje biće spremno od 1. februara 2018. godine

Poreska uprava podsjeća poreske obveznike da su, u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnikom o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, prijavu poreza na dobit za 2017. godinu dužni dostaviti poreskom organu najkasnije do 31. marta 2018. godine.

09.01.2018.

Pravilnik o obliku i sadrzini poreske prijave za utvrdjivanje poreza na dobit pravnih lica i Obrazac prijave poreza na dobit pravnih lica

Ovdje možete pronaći Pravilnik o obliku i sadrzini poreske prijave za utvrdjivanje poreza na dobit pravnih lica i Obrazac prijave poreza na dobit pravnih lica

09.01.2018.

DIREKTOR UPRAVE U INTERVJUU “VIJESTIMA”: Poreski dug smanjen za 117 miliona

DIREKTOR UPRAVE U INTERVJUU “VIJESTIMA”: Poreski dug smanjen za 117 miliona

Ukupan poreski dug za godinu je smanjen 117 miliona eura i u decembru 2017. godine je iznosio 450,74 miliona. Kada su u pitanju poreski dužnici, sa iznosom dospjelih neizmirenih obaveza iznad 20.000 eura, prema evidenciji iz sistema Poreske uprave (PU) ih je oko 800. Ovaj broj je manje više stabilan, ali očekujemo da će se realizacijom Zakona o reprogramu poreskog potraživanja dug smanjivati, kazao je u intervjuu “Vijestima” direktor PU Miomir M. Mugoša.

21.12.2017.

PODSJEĆANJE ZA PORESKE OBVEZNIKE: Od 1. januara 2018. godine opšta stopa poreza na dodatu vrijednost biće 21%

Poreska uprava podsjeća poreske obveznike na odredbe Zakona o porezu na dodatu vrijednost, usvojenog 26. jula 2017. godine, a koje predviđaju da će se PDV, umjesto po dosadašnjoj opštoj stopi od 19%, od od 1. januara 2018. godine obračunavati i plaćati po opštoj stopi od 21 %.

13.12.2017.

OBAVJEŠTENJE poreskim obveznicima o roku za podnošenje zahtjeva za paušalno oporezivanje za 2018. godinu

Poreska uprava upućuje javni poziv i podsjeća poreske obveznike na mogućnost paušalnog oporezivanja prihoda od samostalne djelatnosti, shodno članu 49 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i članu 7 Pravilnika o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti.