Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

MENADŽERSKI TIM

CENTRALA PORESKE UPRAVE

 

  

 

 POMOĆNIK DIREKTORA - SEKTOR ZA LJUDSKE RESURSE

 

Biljana Jelić, rođena je 23.05.1974. godine u Titogradu.

Obrazovanje:
Gimnazija "Slobodan Škerović" Podgorica 
Ekonomski fakultet u Podgorici

Radno iskustvo:
Poreska uprava:
- Pripravnica, viša savjetnica III,  samostalna savjetnica II u Službi za ekonomsko finansijske, odnosno Službi za finansijsko računovodstvene poslove;
- Samostalna savjetnica I - savjetnica direktora
- Pomoćnica direktora u Sektoru za Ljudske resurse od 01.01.2018. godine.

 

POMOĆNIK DIREKTORA - SEKTOR ZA VELIKE PORESKE OBVEZNIKE

Gordana Pejović, rođena 05.10.1958. godine u Zadru.

Obrazovanje:

Osnovna škola i gimnazija "Vladimir Nazor" Zadar
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo:
-Zavod za organizaciju poslovanja Zagreb
-SDK Crne Gore, Filijala Nikšić, inspektor
-Poreska uprava Crne Gore, Područna jedinica Nikšić, poreski inspektor
-Jedinica za velike poreske obveznike  poreski inspektor za velike poreske obveznike
-Poreska uprava Crne Gore, v.d. pomoćnice direktora Sektora za velike poreske obveznike.

Udata, majka troje odrasle djece.

 

 

POMOĆNIK DIREKTORA - SEKTOR ZA OPERATIVU U OBLASTI NAPLATE

Danilo Jovanović, rođen je 25.09.1982. godine u Podgorici.

Obrazovanje:
Gimnazija "Slobodan Škerović" Podgorica – prirodno-matematički smjer
Ekonomski fakultet u Podgorici - usmjerenje „Marketing i biznis“
Postidplomske studije „Finansije i bankarstvo“ na Ekonomskom fakultetu u Podgorici

Prethodno radno iskustvo:
Angažman u finansijskim i bankarskim institucijama na međunarodnom i nacionalnom nivou, kao što su Centralna banka Crne Gore, Prva banka Crne Gore, Ziraat bank Turska i SJ Global Investment, i to na konsultanstkim pozicijama vezanim za pravnu i ekonomsku analizu, analizu tržišta, praćenje naplate i problematičnih plasmana, restrukturiranje poslovnih aranžmana, praćenje i odobravanje kreditnih plasmana, identifikaciju, praćenje i mjerenje rizika i sl.

Poreska uprava:
Od novembra 2017. godine rukovodi Sektorom za operativu u oblasti naplate.

 

Oženjen, otac dvoje djece. 

 

GLAVNI PORESKI INSPEKTOR

Nataša Damjanović, rođena 06.07.1978. godine u Titogradu.

Obrazovanje:
Gimnazija “Slobodan Škerović“ u Podgorici;
Ekonomski fakultet u Podgorici.

Radno iskustvo:
Poreska uprava, Područna jedinica Podgorica;
Poreska uprava, Područna jedinica Podgorica - Filijala za naplatu - Viši savjetnik;
Sektor za sprovođenje naplate  -Odsjek za planiranje radnog opterećenja, operativni nadzor i procjenu rizika - Samostalni savjetnik;
Od 
2011. do 2016. godine Poreski inspektor I - Načelnik Područne jedinice Nikšić

Od početka 2016. do oktobra 2017. godine Poreski inspektor I - Načelnik Područne jedinice Budva.

 

PODRUČNE JEDINICE PORESKE UPRAVE CRNE GORE 

 NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE PODGORICA

Stanislava Martinović, rođena 27.08.1968. godine u Beogradu.


Obrazovanje:
Ekonomski fakultet u Beogradu.

Radno iskustvo:
Doo „Minel-enim“ Beograd
Javno komunalno preduzeće Podgorica i JP „Komunalne usluge“ Podgorica:
- šef računovodstva,
- finansijski direktor pomoćnik direktora,
- pomoćnik direktora za ekonomsko-pravne poslove
Poreska uprava Crne Gore:
- načelnik Odjeljenja za velike poreske obveznike,
- načelnik Područne jedinice Podgorica
Doo „Deponija“ Podgorica – direktor
Poreska uprava Crne Gore – načelnik Područne jedinice Podgorica

Udata, majka četvoro djece.

 

 

NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE HERCEG NOVI

 

Jovo Grdinić, rođen 02.12.1958.godine u Mojkovcu.

Obrazovanje:
Pravni fakultet u Podgorici.


Radno iskustvo:
Elektroprivreda Crne Gore;
TP "Bojna Njiva" Mojkovac - pravni poslovi;

AD "18. Novembar" Orahovac - Direktor pravnog sektora;
MUP Crne Gore - Upravni poslovi;
Uprava policije Crne Gore, PJ Herceg Novi - Načelnik odjeljenja za suzbijanje privrednog kriminaliteta;
Od 27.01.2014. godine Poreski inspektor I - Načelnik Područne jedinice Herceg Novi.

Oženjen, otac troje djece.

 

 

NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE BAR

Sonja Cikić, rođena u Podgorici.

Obrazovanje:
Gimnazija“Slobodan Škerović“ u Titogradu;
Pravni fakultet u Titogradu.

Radno iskustvo: 
1993. - pripravnički staž u Direkciji javnih prihoda;
Od 17.07.1995.godine finansijski policajac u Područnoj jedinici Bar;
Od marta 2004 viši poreski inspektor u Područnoj jedinici Bar ;
Od 31.marta 2009. poreski inspektor I u Filijali za inspekcijski nadzor PJ Bar.
Od 07.10.2011.godine poreski inspektor I – načelnik u Filijali za inspekcijski nadzor PJ Bar;
Od decembra 2015. godine rukovodilac Područne jedinice Bar.

Udata, majka jednog djeteta.

NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE NIKŠIĆ

Slavica Đurđevac, rođena 22.08.1968. godine u Nikšiću.


Obrazovanje:
Osnovna i srednja škola u Nikšiću;
Pravni fakultet u Podgorici.

Radno iskustvo:
Direkcija javnih prihoda RCG, Filijala Nikšić- Finansijska policija-pripravnički staž (1994-1995 godina);
Od 1996. godine do 2004. godine obavljala poslove finansijskog policajca u Područnoj jedinici Nikšić;
Od juna 2004. godine,Viši poreski inspektor-klasifikator prijava u Područnoj jedinici Nikšić;
Od 08.03.2005. godine Samostalni savjetnik I- načelnik u Filijali za naplatu Područne jedinice Nikšić;
Od 7.10.2011. godine Poreski inspektor I- terenska kontrola Filijala za inspekcijski nadzor
u Područnoj jedinici Nikšić;
Od 14.01.2016. godine, poreski inspektor I načelnik Područne jedinice Nikšić.

NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE KOTOR

 

Gordana Nestorović, rođena 25.04.1970.godine u Kotoru.

Obrazovanje: Ekonomski fakultet u Beogradu

Radno isukstvo:
1996. godine -pripravnički staž u Direkciji javnih prihoda-Filijala Herceg Novi-Ekspozitura Kotor
1997. godine -Direkcija javnih prihoda -Filijala Herceg Novi Ekspozitura Kotor
1999. godine -finansijska policija u Područna jedinica Herceg Novi
2004. godine-samostalni savjetnik I Ekspozitura Kotor
2011. godine-samostalni savjetnik I -rukovodilac Ekspoziture Kotor
decembar 2017. godine -načelnik Područne jedinice Kotor

Majka jednog djeteta.

 

 

NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE BIJELO POLJE

Tomislav Timotijević, rođen 21.05.1955. godine.

 

Obrazovanje:

Gimnazija u Bijelom Polju;

Ekonomski Fakultet u Podgorici.

Radno iskustvo:
Ekspozitura Bijelo Polje, Služba društvenog knjigovodstva – Viši inspektor za kontrolu ZOIL-a, banaka i preduzeća iz privrede (1979.-1992.);
Filijala Bijelo Polje - Direktor DJP (1992.- 2003.);
Jedinica za kontrolu velikih poreskih obveznika - Viši poreski inspektor (2004.-2005.);
Od 31.01.2005. godine Poreski inspektor I - Načelnik Područne jedinice Bijelo Polje.

Oženjen, otac troje djece.

NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE BERANE

Zoran Pešić, rođen 01.01.1959. godine.

Obrazovanje:

Osnovna i srednja škola u Beranama;

Pravni fakultet u Podgorici.

Radno iskustvo:
Fond PIO - Područna jedinica Berane.
Ministarstvo finansija i Direkcija javnih prihoda - Finansijski policajac (1991.-1996.);
Filijale Berane - Pomoćnik direktora u DJP (1996.-1997.);
Filijale Berane - Direktor (1997.-2000.);
Finansijski inspektor - Koordinator (2000.- 2003.);
Filijala Bijelo Polje - Načelnik Filijale za naplatu (2003.- 2005.);
Poreski inspektor I - Kontrolor kvaliteta (2005.- 2006.);
Od 04.10.2006. godine Poreski inspektor I - Načelnik Područne jedinice Berane.

Oženjen, otac dvoje djece.