Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

MENADŽERSKI TIM

CENTRALA PORESKE UPRAVE


POMOĆNIK DIREKTORA - SEKTOR ZA OBRADU PORESKIH PRIJAVA I PORESKIH UPLATA

Dragan Janković, rođen 23.10.1957.godine u Titogradu.

Završio osnovnu i srednju školu u Titogradu
Ekonomski fakultet u Titogradu

Radno iskustvo:
- Skupština SR Crne Gore (pripravnički staž)
- Fabrika namještaja "Marko Radović" Titograd
- Direktor privatnog preduzeća
- Od 1997.godine zapošljen u Direkciji javnih prihoda na poslovima:
- Savjetnika za utvrđivanje javnih prihoda
- Finansijskog policajca u Sektoru za inspekcijski nadzor
- Načelnik za delikventne poreske račune u Sektoru za sprovođenje naplate
- Poreski inspektor I u Odjeljenju za velike poreske obveznike

- Od 17.10.2013.godine obavljam funkciju Pomoćnika direktora u Sektoru za obradu poreskih prijava i poreskh uplata.

Oženjen, otac dvoje djece.

POMOĆNIK DIREKTORA - SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU

Veljko Blagojević, rođen 10.07.1964.god. u Nikšiću.

Obrazovanje:
Osnovnu i srednju školu završio u Nikšiću
Ekonomski fakultet-Podgorica
Stručni ispit za rad u državnim organima

Radno iskustvo:
-PTK Nikšić (1989.g.-1996.g.)
-HTP Onogošt (1996.g.-2006.g.)
-Elektroprivreda C.Gore (2006.g.-2013.g.)
-Postavljen na radno mjesto pomoćnika direktora Poreske uprave za Sektor za usluge i registraciju počev od 17.10.2013.god.

Govori ruski jezik.

Oženjen, otac dva sina, Ivana i Aleksandra.

POMOĆNIK DIREKTORA – SEKTOR ZA PLAN I ANALIZU 

Vukica Kaluđerović, rodjena u Podgorici.


Obrazovanje:
Gimnazija“Slobodan Škerović“- Titograd
Pravni fakultet- Titograd 
Specijalističke obuke, seminari u zemlji i inostranstvu, tema- organizacija, metodi rada Poreskih uprava 
Ostvaruje komunikaciju na engleskom jeziku.

Radno iskustvo:
- Sekretarijat za rad, zdrastvo i soc.zaštitu Podgorica
- Republički sekretarijat za rad, zdrastvo i soc. zaštitu 
Poreska uprava:
- Savjetnik za utvrđivanje javnih prihoda, inspektor – Filijala Podgorica
- Ovlašćeni zastupnik Poreske uprave u sporovima pred nadležnim sudovima
- Načelnik u Sektoru za administrativne, pravne i kadrovske poslove
- Rukovodilac Sektora za obradu poreskih prijava i poreskih upl.
Sada pomoćnik Direktora Poreske uprave, Sektor za plan i analizu

POMOĆNIK DIREKTORA - SEKTOR ZA INFORMACIONU TEHNOLOGIJU U OBLASTI PORESKOG SISTEMA

Predrag Škiljević, rođen 29.12.1980. u Sarajevu.


Osnovnu školu završio u Novom Sadu.
Srednju elektrotehničku školu i Elektrotehnički fakultet završio u Podgorici.

Predhodno radno angažovanje:
- Infostream d.o.o.
Počev od 05.10.2013. na dužnosti pomoćnika direktora u Poreskoj upravi Crne Gore na poslovima rukovodioca Sektora za informacionu tehnologiju u oblasti poreskog sistema.

Oženjen, otac dvoje djece.

GLAVNI PORESKI INSPEKTOR

Kovačević Siniša, rođen 24.12.1968.god. u Bijelom Polju.

Obrazovanje: Ekonomski fakultet - Podgorica

Radno iskustvo:
• Direkcija javnih prihoda Republike Crne Gore, Filijala Bar -1994.-1995.
• Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije - 1995.-2013.
• Poreska uprava Crne Gore – načelnik Područne jedinice Bar - od aprila 2013. godine

PODRUČNE JEDINICE PORESKE UPRAVE

 NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE PODGORICA

Srđan Rubežić, rođen u Podgorici 26.02.1973.godine.

Obrazovanje:

Gimnazija"Slobodan Škerović" u Podgorici
Ekonomski fakultet u Podgorici

Radno iskustvo:
-pripravnički staž u Direkciji javnih prihoda RCG(od 1999-2000)
-poreski inspektor I za mala i srednja preduzeća
-poreski inspektor I u Odsjeku za velike poreske obveznike
-poreski inspektor I načelnik Područne jedinice Bar(2011-2013)
-poreski inspektor I načelnik Područne jedinice Podgorica( od 24.07.2013)

Oženjen, otac troje djece.

NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE BUDVA

Branko Nikčević, rođen 18.10. 1960. godine u Nikšiću.

Osnovnu i srednju ekonomsku školu završio je u Nikšiću.
1985. godine diplomirao je na Pravno fakultetu u Titogradu. 

Radno iskustvo: 

- Pripravnički staž - Služba društvenog knjigovodstva Filijali Nikšić od oktobra 1988. godine do novembra 1989. godine
- Finansijski policajac pri Ministarstvu finansija i Direkciji javnih prihoda RCG od 1991. do 1996. godine 
- Načelnik finansijske policije u Direkciji javnih prihoda filijali Budva od septembra 1996. godine do decembra 2003. godine 
-  Samostalnog savjetnika I u Poreskoj upravi Područnoj jedinici Herceg Novi

- Načelnik Područne jedinice Budva

Oženjen je i otac dvoje djece.

 NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE BAR

Kovačević Siniša, rođen 24.12.1968.god. u Bijelom Polju.

Obrazovanje: Ekonomski fakultet - Podgorica

Radno iskustvo:
• Direkcija javnih prihoda Republike Crne Gore, Filijala Bar -1994.-1995.
• Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije - 1995.-2013.
• Poreska uprava Crne Gore – načelnik Područne jedinice Bar - od aprila 2013. godine

NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE HERCEG NOVI

Jovo Grdinić, rođen 02.12.1958.god. u Mojkovcu.

Obrazovanje:
Pravni fakultet u Podgorici

Radno iskustvo:
- Elektroprivreda Crne Gore
- TP "Bojna Njiva" Mojkovac - pravni poslovi
- AD "18. Novembar" Orahovac - direktor pravnog sektora
- MUP Crne Gore - Upravni poslovi
- Uprava policije Crne Gore - načelnik odjeljenja za suzbijanje privrednog kriminaliteta PJ Herceg Novi
- Poreska uprava Crne Gore od 27.01.2014.godine
Oženjen, otac troje djece

NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE NIKŠIĆ

Nataša Damjanović, rođena 06.07.1978. godine u Titogradu.

Obrazovanje:
Gimnazija“Slobodan Škerović“- Podgorica
Ekonomski fakultet- Podgorica

Radno iskustvo:
-Pripravnički staž u Poreskoj upravi-Područna jedinica Podgorica
-Viši savjetnik u Područnoj jedinici Podgorica-Filijala za naplatu
-Samostalni savjetnik u Sektoru za sprovođenje naplate-Odsjek za planiranje radnog opterećenja, operativni nadzor i procjenu rizika
-Poreski inspektor I-Načelnik Područne jedinice Nikšić (od 01.11.2011.godine)

 NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE BIJELO POLJE

Tomislav Timotijević, rodjen je 21.05.1955. godine.

Gimnaziju je završio u Bijelom Polju, a Ekonomski Fakultet u Podgorici 1978. godine.
Oženjen, otac troje djece.

Prethodno radno angažovanje:
Od 1979.- 31.05.1992. Služba društvenog knjigovodstva – Ekspozitura Bijelo Polje, Viši inspektor za kontrolu ZOIL-a, banaka i preduzeća iz privrede
Od 01. juna 1992- 03.decembra 2003. direktor DJP- Filijala Bijelo Polje.
Od marta 2004. - 31.01.2005. Viši poreski inspektor u Jedinici za kontrolu velikih poreskih obveznika.
Od 31.01.2005. imenovan za rukovodioca Područne jedinice Bijelo Polje


NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE PLJEVLJA

Vlade Milinković, rođen 26.10.1956.god. u Pljevljima.

Osnovnu školu završio je u Pljevljima, gimnaziju u Čajniču i Ekonomski fakultet u Podgorici.

Prethodno radno angažovanje:
”TARA”u Pljevljima: Posle pripravničkog staža obavljao je i poslove: šef nabavke, direktor OOUR ” Maloprodaja ” i pomoćnik direktora za ekonomske, finansijske i komercijalne poslove;
- od 1991. do 1993. godine - direktor preduzeća «KOM « u Mojkovcu;
- od 1994. do 1997. godine - direktor preduzeća "TARA" u Pljevljima;
- Od 1998. godine direktor Filijala Pljevlja;
- decembar 2003. godine - rukovodilac Filijale Bijelo Polje;
- 2005. godine - rukovodilac Područne jedinice Pljevlja

NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE BERANE

Zoran Pešić, rođen 01.01.1959. godine, oženjen je i otac je dvoje djece. 

Osnovnu i srednju školu završio u Beranama. Pravni fakultet završio u Podgorici.

Predhodno radno angažovanje:
- Pripravnički staž odradio u Fondu PIO - Područna jedinica Berane.
- Od 1991. godine do 1996. godine radio kao finansijski policajac pri Ministarstvu finansija i Direkciji javnih prihoda.
- Od avgusta 1996. godine obavljao poslove pomoćnika direktora Filijale Berane u DJP.
- Od 1997. godine do oktobra 2000. godine - Direktor Filijale Berane.
- Od oktobra 2000. godine do decembra 2003. godine - Finansijski inspektor - kordinator.
- Od decembra 2003. godine do februara 2005. godine - Načelnik Filijale za naplatu u Filijali Bijelo Polje.
- od februara 2005. godine do oktobra 2006. godine - Poreski inspektor I - kontrolor kvaliteta.
- od 04.10.2006. godine imenovan za rukovodioca Područne jedinice Berane