Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

MENADŽERSKI TIM

CENTRALA PORESKE UPRAVE

POMOĆNIK DIREKTORA - SEKTOR ZA OBRADU PORESKIH PRIJAVA I PORESKIH UPLATA

Dragan Janković, rođen 23.10.1957. godine u Titogradu.

Obrazovanje:

Osnovna i srednja škola u Titogradu;
Ekonomski fakultet u Titogradu.

Radno iskustvo:
Skupština SR Crne Gore (pripravnički staž);
Fabrika namještaja "Marko Radović" Titograd;

Direktor privatnog preduzeća;
Direkciji javnih prihoda:
- Savjetnik za utvrđivanje javnih prihoda;
- Finansijskipolicajac u Sektoru za inspekcijski nadzor;
- Načelnik za delikventne poreske račune u Sektoru za sprovođenje naplate;
- Poreski inspektor I u Odjeljenju za velike poreske obveznike;
- Od 17.10.2013. godine Pomoćnik direktora Poreske uprave u Sektoru za obradu poreskih prijava i poreskh uplata.

Oženjen, otac dvoje djece.

POMOĆNIK DIREKTORA - SEKTOR ZA PRAĆENJE PORESKIH PROPISA I INSPEKCIJSKI NADZOR

Đorđije Žurić, rođen 27.06.1954. godine u Bijelom Polju.

Obrazovanje:
Osnovna i srednja škola u Bijelom Polju;
Ekonomski fakultet u Podgorici.

Radno iskustvo:
Trans-servis;
PIK Bjelasica;
Gimnazija "Miloje Dobrašinović";
Uprava javnih prihoda i Poreska uprava
0d novembra 2014. godine Pomoćnik direktora Poreske uprave u Sektoru za praćenje poreskih propisa i inspekcijski nadzor.

Oženjen, otac dvoje djece.

POMOĆNIK DIREKTORA - SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU

Veljko Blagojević, rođen 10.07.1964. godine u Nikšiću.

Obrazovanje:
Osnovna i srednja škola u Nikšiću;
Ekonomski fakultet u Podgorici;
Govori ruski jezik.

Radno iskustvo:
PTK Nikšić (1989.-1996.);
HTP Onogošt (1996.-2006.);
Elektroprivreda Crne Gore (2006.-2013.);
Od 17.10.2013. godine Pomoćnik direktora Poreske uprave u Sektoru za usluge i registraciju.

Oženjen, otac dvoje djece.

POMOĆNIK DIREKTORA – SEKTOR ZA PLAN I ANALIZU

Vukica Kaluđerović, rođena u Podgorici.


Obrazovanje:
Gimnazija“Slobodan Škerović“ u Titogradu;
Pravni fakultet u Titogradu;
Specijalističke obuke i seminari u zemlji i inostranstvu;
Ostvaruje komunikaciju na engleskom jeziku.


Radno iskustvo:
Sekretarijat za rad, zdrastvo i socijalnu zaštitu u Podgorici;
Republički sekretarijat za rad, zdrastvo i socijalnu zaštitu;
Poreska uprava:
- Savjetnik za utvrđivanje javnih prihoda, inspektor – Filijala Podgorica;
- Ovlašćeni zastupnik Poreske uprave u sporovima pred nadležnim sudovima;
- Načelnik u Sektoru za administrativne, pravne i kadrovske poslove;
- Rukovodilac Sektora za obradu poreskih prijava i poreskih uplata;

- Pomoćnik direktora Poreske uprave u Sektoru za plan i analizu.

 

POMOĆNIK DIREKTORA - SEKTOR ZA INFORMACIONU TEHNOLOGIJU U OBLASTI PORESKOG SISTEMA

Predrag Škiljević, rođen 29.12.1980. godine u Sarajevu.


Obrazovanje:
Osnovna škola u Novom Sadu;
Srednja elektrotehničku škola u Podgorici;

Elektrotehnički fakultet u Podgorici.

Radno iskustvo:
Infostream d.o.o.
Od 05.10.2013. godine Pomoćnik direktora Poreske uprave u Sektoru za informacionu tehnologiju u oblasti poreskog sistema.

Oženjen, otac dvoje djece.

PODRUČNE JEDINICE PORESKE UPRAVE CRNE GORE

NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE PODGORICA

Srđan Rubežić, rođen 26.02.1973. godine u Podgorici.

Obrazovanje:
Gimnazija"Slobodan Škerović" u Podgorici;
Ekonomski fakultet u Podgorici.

Radno iskustvo:
Direkcija javnih prihoda RCG (od 1999.-2000.);
- Poreski inspektor I za mala i srednja preduzeća;
- Poreski inspektor I u Odsjeku za velike poreske obveznike;
- Poreski inspektor I - Načelnik Područne jedinice Bar (2011.-2013.);
Od 24.07.2013. godine Poreski inspektor I - Načelnik Područne jedinice Podgorica.


Oženjen, otac troje djece.

NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE BAR I GLAVNI PORESKI INSPEKTOR

Siniša Kovačević, rođen 24.12.1968. godine u Bijelom Polju.

Obrazovanje:

Ekonomski fakultet u Podgorici.

 

 

Radno iskustvo:
Direkcija javnih prihoda Republike Crne Gore, Filijala Bar (1994.-1995.);
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije (1995.-2013.);

Od aprila 2013. godine Načelnik Područne jedinice Bar i Glavni poreski inspektor u Poreskoj upravi Crne Gore.

NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE BUDVA

Aleksandra Šćekić, rođena 31.03.1975. godine u Ivangradu.

Obrazovanje:
Ekonomska škola „Mirko Vešović“ u Podgorici;
Pravni fakultet u Podgorici;
Postdiplomske studije-smjer Finansije i bankarstvo, Ekonomski fakultet u Podgorici.

Radno iskustvo:
Poreska uprava - Sektor za sprovođenje naplate, pripravnički staž (2005.-2006.);
Advokatska kancelarija (2006.-2007.);
Poreska uprava, Područna jedinica Podgorica – Filijala za prijem i obradu prijava, računovodstvo prihoda i informacioni sistem - Samostalni savjetnik III (2007.- 2011.);
Poreska uprava, Područna jedinica Podgorica - Ovlašćeni službenik za vođenje prekršajnog postupka (2011.-2012.);
Poreska uprava, Područna jedinica Podgorica - Filijala za isnpekcijski nadzor, Ovlašćeni službenik (2012.-2014.);
Od septembra 2014. godine Poreski inspektor I - Načelnik Područne jedinice Budva.

NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE HERCEG NOVI

 

Jovo Grdinić, rođen 02.12.1958.godine u Mojkovcu.

Obrazovanje:
Pravni fakultet u Podgorici.


Radno iskustvo:
Elektroprivreda Crne Gore;
TP "Bojna Njiva" Mojkovac - pravni poslovi;

AD "18. Novembar" Orahovac - Direktor pravnog sektora;
MUP Crne Gore - Upravni poslovi;
Uprava policije Crne Gore, PJ Herceg Novi - Načelnik odjeljenja za suzbijanje privrednog kriminaliteta;
Od 27.01.2014. godine Poreski inspektor I - Načelnik Područne jedinice Herceg Novi.


Oženjen, otac troje djece.

NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE NIKŠIĆ

Nataša Damjanović, rođena 06.07.1978. godine u Titogradu.

Obrazovanje:
Gimnazija“Slobodan Škerović“ u Podgorici;
Ekonomski fakultet u Podgorici.

Radno iskustvo:
Poreska uprava, Područna jedinica Podgorica;
Poreska uprava, Područna jedinica Podgorica - Filijala za naplatu - Viši savjetnik;
Sektor za sprovođenje naplate  -Odsjek za planiranje radnog opterećenja, operativni nadzor i procjenu rizika - Samostalni savjetnik;
Od 01.11.2011. godine Poreski inspektor I - Načelnik Područne jedinice Nikšić.

NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE BIJELO POLJE

Tomislav Timotijević, rođen 21.05.1955. godine.

 

Obrazovanje:

Gimnazija u Bijelom Polju;

Ekonomski Fakultet u Podgorici.

Radno iskustvo:
Ekspozitura Bijelo Polje, Služba društvenog knjigovodstva – Viši inspektor za kontrolu ZOIL-a, banaka i preduzeća iz privrede (1979.-1992.);
Filijala Bijelo Polje - Direktor DJP (1992.- 2003.);
Jedinica za kontrolu velikih poreskih obveznika - Viši poreski inspektor (2004.-2005.);
Od 31.01.2005. godine Poreski inspektor I - Načelnik Područne jedinice Bijelo Polje.

Oženjen, otac troje djece.

NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE PLJEVLJA

Vlade Milinković, rođen 26.10.1956. godine u Pljevljima.

Obrazovanje:

Osnovna škola u Pljevljima;

Gimnazija u Čajniču;

Ekonomski fakultet u Podgorici.

Radno iskustvo:
”TARA” Pljevlja: Posle pripravničkog staža obavljao je i poslove: šef nabavke, direktor OOUR ” Maloprodaja ” i pomoćnik direktora za ekonomske, finansijske i komercijalne poslove;

„KOM“ Mojkovac - Direktor preduzeća (1991.-1993.);
"TARA" Pljevlja - Direktor preduzeća (1994.-1997.);
Filijala Pljevlja - Direktor (1998.-2003.);
Filijale Bijelo Polje - Rukovodilac (2003.-2005.);
Od 2005. godine Poreski inspektor I - Načelnik Područne jedinice Pljevlja.

NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE BERANE

Zoran Pešić, rođen 01.01.1959. godine.

Obrazovanje:

Osnovna i srednja škola u Beranama;

Pravni fakultet u Podgorici.

Radno iskustvo:
Fond PIO - Područna jedinica Berane.
Ministarstvo finansija i Direkcija javnih prihoda - Finansijski policajac (1991.-1996.);
Filijale Berane - Pomoćnik direktora u DJP (1996.-1997.);
Filijale Berane - Direktor (1997.-2000.);
Finansijski inspektor - Koordinator (2000.- 2003.);
Filijala Bijelo Polje - Načelnik Filijale za naplatu (2003.- 2005.);
Poreski inspektor I - Kontrolor kvaliteta (2005.- 2006.);
Od 04.10.2006. godine Poreski inspektor I - Načelnik Područne jedinice Berane.

Oženjen, otac dvoje djece.