Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

MENADŽERSKI TIM

CENTRALA PORESKE UPRAVE

 

 

 

POMOĆNIK DIREKTORA - SEKTOR ZA INFORMACIONU TEHNOLOGIJU U OBLASTI PORESKOG SISTEMA

Predrag Škiljević, rođen 29.12.1980. godine u Sarajevu.

Obrazovanje:
Osnovna škola u Novom Sadu;
Srednja elektrotehničku škola u Podgorici;

Elektrotehnički fakultet u Podgorici.

Radno iskustvo:
Infostream d.o.o.
Od 05.10.2013. godine pomoćnik direktora Poreske uprave u Sektoru za informacionu tehnologiju u oblasti poreskog sistema.

Oženjen, otac dvoje djece.

 

POMOĆNIK DIREKTORA - SEKTOR ZA OPERATIVU U OBLASTI INSPEKCIJSKOG NADZORA

Sreten Grebović, rođen 27.11.1961. godine u Bijelom Polju.

Obrazovanje:
2011. godine - Doktorska disertacija „Primjena savremenih metoda obračuna troškova u finansijskoj analizi poslovanja“ .
2008. godine Ekonomski fakultet u Podgorici, Univerzitet Crne Gore - Magistarska teza „Uticaj posrednih poreza na finansijsku politiku preduzeća“.
1986. godine Fakultet - Osnovne studije.

Radno iskustvo:
Danas profesor na Fakultetu za menadžment u Herceg Novom i na Fakultetu za poslovnu ekonomiju u Baru na predmetima:
Poresko knjigovodstvo, Kontrola i revizija, Monetarne i javne finansije, Biznis analiza.
2006 – 2016. godine - načelnik Odsjeka za praćenje poreskih propisa i inspekcijski nadzor i načelnik Odsjeka za VPO u Poreskoj upravi Crne Gore.
2001– 2006. godine - finansijski inspektor u Odjeljenju za suzbijanje poreskog kriminaliteta.
1998 – 2001. godine - sekretar Sekretarijata za privredu i finansije u SO-e Bijelo Polje.
1993 – 1998. godine - načelnik Odjeljenja za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda u DJP Bijelo Polje.
1988 – 1992. godine - načelnik Odjeljenja za urbanizam i imovinsko-pravne poslove.
1987 – 1988. godine - savjetnik Finansijsko-pravne službe, SO-e Mojkovac.
1986 – 1987. godine - pripravnik u SO-e Mojkovac.

Oženjen, otac troje djece.

 

 

 POMOĆNIK DIREKTORA - SEKTOR ZA LJUDSKE RESURSE

 

Biljana Jelić, rođena je 23.05.1974. godine u Titogradu.

Obrazovanje:
Gimnazija "Slobodan Škerović" Podgorica 
Ekonomski fakultet u Podgorici

Radno iskustvo:
Poreska uprava:
- Pripravnica, viša savjetnica III,  samostalna savjetnica II u Službi za ekonomsko finansijske, odnosno Službi za finansijsko računovodstvene poslove;
- Samostalna savjetnica I - savjetnica direktora
- Pomoćnica direktora u Sektoru za Ljudske resurse od 01.01.2018. godine.

 

POMOĆNIK DIREKTORA - SEKTOR ZA VELIKE PORESKE OBVEZNIKE

Gordana Pejović, rođena 05.10.1958. godine u Zadru.

Obrazovanje:

Osnovna škola i gimnazija "Vladimir Nazor" Zadar
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo:
-Zavod za organizaciju poslovanja Zagreb
-SDK Crne Gore, Filijala Nikšić, inspektor
-Poreska uprava Crne Gore, Područna jedinica Nikšić, poreski inspektor
-Jedinica za velike poreske obveznike  poreski inspektor za velike poreske obveznike
-Poreska uprava Crne Gore, v.d. pomoćnice direktora Sektora za velike poreske obveznike.

Udata, majka troje odrasle djece.

 

 

GLAVNI PORESKI INSPEKTOR

Nataša Damjanović, rođena 06.07.1978. godine u Titogradu.

Obrazovanje:
Gimnazija “Slobodan Škerović“ u Podgorici;
Ekonomski fakultet u Podgorici.

Radno iskustvo:
Poreska uprava, Područna jedinica Podgorica;
Poreska uprava, Područna jedinica Podgorica - Filijala za naplatu - Viši savjetnik;
Sektor za sprovođenje naplate  -Odsjek za planiranje radnog opterećenja, operativni nadzor i procjenu rizika - Samostalni savjetnik;
Od 
2011. do 2016. godine Poreski inspektor I - Načelnik Područne jedinice Nikšić

Od početka 2016. do oktobra 2017. godine Poreski inspektor I - Načelnik Područne jedinice Budva.

 

PODRUČNE JEDINICE PORESKE UPRAVE CRNE GORE 

 NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE PODGORICA

Stanislava Martinović, rođena 27.08.1968. godine u Beogradu.


Obrazovanje:
Ekonomski fakultet u Beogradu.

Radno iskustvo:
Doo „Minel-enim“ Beograd
Javno komunalno preduzeće Podgorica i JP „Komunalne usluge“ Podgorica:
- šef računovodstva,
- finansijski direktor pomoćnik direktora,
- pomoćnik direktora za ekonomsko-pravne poslove
Poreska uprava Crne Gore:
- načelnik Odjeljenja za velike poreske obveznike,
- načelnik Područne jedinice Podgorica
Doo „Deponija“ Podgorica – direktor
Poreska uprava Crne Gore – načelnik Područne jedinice Podgorica

Udata, majka četvoro djece.

 

 

NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE HERCEG NOVI

 

Jovo Grdinić, rođen 02.12.1958.godine u Mojkovcu.

Obrazovanje:
Pravni fakultet u Podgorici.


Radno iskustvo:
Elektroprivreda Crne Gore;
TP "Bojna Njiva" Mojkovac - pravni poslovi;

AD "18. Novembar" Orahovac - Direktor pravnog sektora;
MUP Crne Gore - Upravni poslovi;
Uprava policije Crne Gore, PJ Herceg Novi - Načelnik odjeljenja za suzbijanje privrednog kriminaliteta;
Od 27.01.2014. godine Poreski inspektor I - Načelnik Područne jedinice Herceg Novi.

Oženjen, otac troje djece.

 

 

NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE BAR

Sonja Cikić, rođena u Podgorici.

Obrazovanje:
Gimnazija“Slobodan Škerović“ u Titogradu;
Pravni fakultet u Titogradu.

Radno iskustvo: 
1993. - pripravnički staž u Direkciji javnih prihoda;
Od 17.07.1995.godine finansijski policajac u Područnoj jedinici Bar;
Od marta 2004 viši poreski inspektor u Područnoj jedinici Bar ;
Od 31.marta 2009. poreski inspektor I u Filijali za inspekcijski nadzor PJ Bar.
Od 07.10.2011.godine poreski inspektor I – načelnik u Filijali za inspekcijski nadzor PJ Bar;
Od decembra 2015. godine rukovodilac Područne jedinice Bar.

Udata, majka jednog djeteta.

NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE NIKŠIĆ

Slavica Đurđevac, rođena 22.08.1968. godine u Nikšiću.


Obrazovanje:
Osnovna i srednja škola u Nikšiću;
Pravni fakultet u Podgorici.

Radno iskustvo:
Direkcija javnih prihoda RCG, Filijala Nikšić- Finansijska policija-pripravnički staž (1994-1995 godina);
Od 1996. godine do 2004. godine obavljala poslove finansijskog policajca u Područnoj jedinici Nikšić;
Od juna 2004. godine,Viši poreski inspektor-klasifikator prijava u Područnoj jedinici Nikšić;
Od 08.03.2005. godine Samostalni savjetnik I- načelnik u Filijali za naplatu Područne jedinice Nikšić;
Od 7.10.2011. godine Poreski inspektor I- terenska kontrola Filijala za inspekcijski nadzor
u Područnoj jedinici Nikšić;
Od 14.01.2016. godine, poreski inspektor I načelnik Područne jedinice Nikšić.

NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE KOTOR

 

Gordana Nestorović, rođena 25.04.1970.godine u Kotoru.

Obrazovanje: Ekonomski fakultet u Beogradu

Radno isukstvo:
1996. godine -pripravnički staž u Direkciji javnih prihoda-Filijala Herceg Novi-Ekspozitura Kotor
1997. godine -Direkcija javnih prihoda -Filijala Herceg Novi Ekspozitura Kotor
1999. godine -finansijska policija u Područna jedinica Herceg Novi
2004. godine-samostalni savjetnik I Ekspozitura Kotor
2011. godine-samostalni savjetnik I -rukovodilac Ekspoziture Kotor
decembar 2017. godine -načelnik Područne jedinice Kotor

Majka jednog djeteta.

 

 

NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE BUDVA

 

Biljana Peranović, rođena 28.09.1965.godine u Titogradu.

 

Obrazovanje:
Ekonomski fakultet u Podgorici.

Radno iskustvo:
1991.godina Ministarstvo finansija –finansijska policija
1991.-1995.godine Direkcija javnih prihoda RCG- Centar za fiskalnu analizu
1995.-2003.godine Direkcija javnih prihoda RCG Načelnik sektora za naplatu Ekspoziture Kotor
2003.-2011. godine Poreska uprava Crne Gore -Rukovodilac Ekspoziture Kotor
2011.-2017.godine Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor
01.12.2017. Poreska uprava CG Načelnica Područne jedinice Budva
Majka dvoje djece.

NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE BIJELO POLJE

Tomislav Timotijević, rođen 21.05.1955. godine.

 

Obrazovanje:

Gimnazija u Bijelom Polju;

Ekonomski Fakultet u Podgorici.

Radno iskustvo:
Ekspozitura Bijelo Polje, Služba društvenog knjigovodstva – Viši inspektor za kontrolu ZOIL-a, banaka i preduzeća iz privrede (1979.-1992.);
Filijala Bijelo Polje - Direktor DJP (1992.- 2003.);
Jedinica za kontrolu velikih poreskih obveznika - Viši poreski inspektor (2004.-2005.);
Od 31.01.2005. godine Poreski inspektor I - Načelnik Područne jedinice Bijelo Polje.

Oženjen, otac troje djece.

NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE PLJEVLJA

Vlade Milinković, rođen 26.10.1956. godine u Pljevljima.

Obrazovanje:

Osnovna škola u Pljevljima;

Gimnazija u Čajniču;

Ekonomski fakultet u Podgorici.

Radno iskustvo:
”TARA” Pljevlja: Posle pripravničkog staža obavljao je i poslove: šef nabavke, direktor OOUR ” Maloprodaja ” i pomoćnik direktora za ekonomske, finansijske i komercijalne poslove;

„KOM“ Mojkovac - Direktor preduzeća (1991.-1993.);
"TARA" Pljevlja - Direktor preduzeća (1994.-1997.);
Filijala Pljevlja - Direktor (1998.-2003.);
Filijale Bijelo Polje - Rukovodilac (2003.-2005.);
Od 2005. godine Poreski inspektor I - Načelnik Područne jedinice Pljevlja.

NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE BERANE

Zoran Pešić, rođen 01.01.1959. godine.

Obrazovanje:

Osnovna i srednja škola u Beranama;

Pravni fakultet u Podgorici.

Radno iskustvo:
Fond PIO - Područna jedinica Berane.
Ministarstvo finansija i Direkcija javnih prihoda - Finansijski policajac (1991.-1996.);
Filijale Berane - Pomoćnik direktora u DJP (1996.-1997.);
Filijale Berane - Direktor (1997.-2000.);
Finansijski inspektor - Koordinator (2000.- 2003.);
Filijala Bijelo Polje - Načelnik Filijale za naplatu (2003.- 2005.);
Poreski inspektor I - Kontrolor kvaliteta (2005.- 2006.);
Od 04.10.2006. godine Poreski inspektor I - Načelnik Područne jedinice Berane.

Oženjen, otac dvoje djece.