Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
05.11.2014

POSLOVNA STRATEGIJA PORESKE UPRAVE za period 2014.- 2019. godine

Na osnovu člana 6. tačka 28 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list CG" br. 65/01,...28/12) Direktor Poreske uprave je donio Odluku o usvajanju Poslovne strategije Poreske uprave za period 2014.-2019. godine (dok.br.03/5-14606/1 od 31.10.2014. godine)05.11.2014.

POSLOVNA STRATEGIJA PORESKE UPRAVE za period 2014.- 2019. godine

POSLOVNA STRATEGIJA PORESKE UPRAVE za period 2014.- 2019. godine

Na osnovu člana 6. tačka 28 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list CG" br. 65/01,...28/12) Direktor Poreske uprave je donio Odluku o usvajanju Poslovne strategije Poreske uprave za period 2014.-2019. godine (dok.br.03/5-14606/1 od 31.10.2014. godine)
                        
   
 poreska uprava Call centar Poreske uprave 19707
poreska
   
Poreska uprava

poreska uprava

   

- Obavještenje koje se odnosi na izmjene i dopune Zakona koji su u primjeni od 1. januara 2014. godine

Opširnije >

 -Obavještenje-novi elektronski servisi

Opširnije>


Da li znate da je Poreska uprava Crne Gore, od 27. marta ove godine, uvela nove elektronske servise?


Pitajte Poresku upravu

Aktuelnosti

13.11.2014.

IZVJEŠTAJ O RADU PORESKE UPRAVE - januar – septembar 2014.godine

IZVJEŠTAJ O RADU PORESKE UPRAVE - januar – septembar 2014.godine

Izvještaj o radu Poreske uprave za period januar- septembar 2014. godine izrađen je na osnovu izvještaja o radu sektora Poreske uprave i predstavlja cijelinu realizovanih aktivnosti u okviru nadležnosti Poreske uprave. Prilikom izrade Izvještaja korišćeni su službeni podaci sa kojima raspolaže Poreska uprava, kao i podaci iz dokumentacija ministarstava i državnih institucija, koji su ocijenjeni kao neophodni da bi se postigao veći kvalitet Izvještaja.

Download više...
05.11.2014.

POSLOVNA STRATEGIJA PORESKE UPRAVE za period 2014.- 2019. godine

POSLOVNA STRATEGIJA PORESKE UPRAVE za period 2014.- 2019. godine

Na osnovu člana 6. tačka 28 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list CG" br. 65/01,...28/12) Direktor Poreske uprave je donio Odluku o usvajanju Poslovne strategije Poreske uprave za period 2014.-2019. godine (dok.br.03/5-14606/1 od 31.10.2014. godine)

Download više...
13.10.2014.

SAOPŠTENJE PORESKE UPRAVE - Dodatno tumačenje prakse objavljivanja Liste najvećih poreskih dužnika

Imajući u vidu da praksa kvartalnog objavljivanja tzv. Crne liste poreskih obveznika kontinuirano izaziva veliko medijsko interesovanje, a u cilju tačnog i objektivnog izvještavanja crnogorske javnosti, Poreska uprava ima dužnost da predoči važne činjenice vezane, kako za ustaljenu proceduru postupanja pri sačinjavanju listi najvećih poreskih dužnika, tako i za tretman konkretnih poreskih obveznika, kao što su Daily Press i TV Vijesti, doo Zetagradnja i Javni servis - Radio Televizija Crne Gore.

više...
10.10.2014.

U trećem kvartalu Poreska uprava preko Call centra i sajta „Budi odgovoran“ primila 599 prijava

Tokom jula, avgusta i septembra 2014. godine, dežurni telefon Poreske uprave 19707, pozvalo je 3.294 lica, u cilju dobijanja odgovora na pitanja koja se odnose na tumačenje zakonskih propisa iz oblasti poreske politike.

Download više...
10.10.2014.

SAOPŠTENJE: ŠESTI PUT OBJAVLJENA LISTA NAJVEĆIH PORESKIH DUŽNIKA

SAOPŠTENJE: ŠESTI PUT OBJAVLJENA LISTA NAJVEĆIH PORESKIH DUŽNIKA

Na osnovu Uredbe o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika ("Sl. list Crne Gore", br. 56/12 od 09.11.2012.), koju je Vlada Crne Gore donijela u oktobru 2012. godine, a koja se primjenjuje od 1. jula 2013. godine, Ministarstvo finansija i Poreska uprava objavili su inoviranu listu najvećih poreskih dužnika.

više...