Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
27.03.2014

OBAVJEŠTENJE - NOVI ELEKTRONSKI SERVISI

Poreska uprava je proširila lepezu elektronskih usluga i od 27. marta 2014.godine, pored postojećeg IOPPD-a na portalu https://eprijava.tax.gov.me dostupne su sljedeće mogućnostI ...06.03.2015.

Obavještenje za poreske obveznike – pravna lica

Obavještenje za poreske obveznike – pravna lica

Poreska uprava podsjeća poreske obveznike - pravna lica da su u obavezi da do 31. marta tekuće godine podnesu poresku prijavu poreza na dobit pravnih lica i plate porez na dobit ostvarenu u 2014. godini. S obzirom da je 31.mart krajnji rok i za podnošenje finansijskih iskaza, Poreska uprava Crne Gore takođe apeluje i poziva obveznike da navedena dokumenta dostave i u elektronskoj formi, bez obzira na posjedovanje ili neposjedovanje digitalnog sertifikata.
                        
   
 poreska uprava Call centar Poreske uprave 19707
poreska
   
Poreska uprava

poreska uprava

   

 

-Obavještenje-novi elektronski servisi

Opširnije>


Šta vas najviše interesuje na sajtu Poreske uprave?


Pitajte Poresku upravu

Aktuelnosti

26.03.2015.

OBAVJEŠTENJE ZA OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT

Obveznici poreza na dobit koji u zakonom predviđenom roku podnesu prijavu i izmire nastale obaveze, imaju pravo na umanjenje obračunatog i uplaćenog poreza u iznosu od 6%.

Download više...
26.03.2015.

POOŠTRENIM MJERAMA DO VEĆE PORESKE DISCIPLINE

U cilju ostvarivanja efikasnijeg funkcionisanja poreske administracije, kao neophodnog preduslova za jačanje fiskalne discipline i ostvarenje budžetskih prihoda, izvršene su izmjene i dopune niza odredbi u Zakonu o poreskoj administraciji.

više...
25.03.2015.

EDUKACIJA PORESKIH OBVEZNIKA ZA KORIŠĆENJE ELEKTRONSKIH SERVISA PORESKE UPRAVE

EDUKACIJA PORESKIH OBVEZNIKA ZA KORIŠĆENJE ELEKTRONSKIH SERVISA PORESKE UPRAVE

Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore i Institut računovođa i revizora Crne Gore organizovali su niz radionica s ciljem edukacije poreskih obveznika za podnošenje poreskih prijava i finansijskih iskaza elektronskim putem. U duhu uspješne saradnje koju Poreska uprava ostvaruje s navedenim institutima, pomoćnik direktora Poreske uprave u Sektoru za razvoj IT sistema, g-din Predrag Škiljević, načelnik Odsijeka za obradu poreskih prijava i poreskih uplata, g-đa Svetlana Vukićević, i samostalni savjetnik u Odsijeku, g-đa Snežana Brajković, dali su doprinos uspjehu seminara, pomovisanjem elektronskih servisa Poreske uprave i predstavljanjem detaljnih instrukcija za upotrebu istih.

više...
12.03.2015.

Radionica na temu „Državna pomoć u poreskim zakonima i koncept de minimis pomoći“.

Radionica na temu „Državna pomoć u poreskim zakonima i koncept de minimis pomoći“.

U organizaciji Ministarstva finansija Crne Gore - Odjeljenja za državnu pomoć i projekta SAM (Jačanje upravljačkih kapaciteta u oblasti državne pomoći u Crnoj Gori), u ponedjeljak 09. marta 2015. godine, u Sali za obuku Poreske uprave održana je jednodnevna radionica na temu „Državna pomoć u poreskim zakonima i koncept de minimis pomoći“.

Download više...
06.03.2015.

Obavještenje za poreske obveznike – pravna lica

Poreska uprava podsjeća poreske obveznike - pravna lica da su u obavezi da do 31. marta tekuće godine podnesu poresku prijavu poreza na dobit pravnih lica i plate porez na dobit ostvarenu u 2014. godini. S obzirom da je 31.mart krajnji rok i za podnošenje finansijskih iskaza, Poreska uprava Crne Gore takođe apeluje i poziva obveznike da navedena dokumenta dostave i u elektronskoj formi, bez obzira na posjedovanje ili neposjedovanje digitalnog sertifikata.

više...