Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
15.05.2015

REZULTATI RADA PORESKE UPRAVE ZA 2014. GODINU

REZULTATI RADA PORESKE UPRAVE ZA 2014. GODINU

Rezultati rada Poreske uprave za 2014.godinu čine srž najvažnijih aktivnosti Poreske uprave u okviru njene nadležnosti kao organa u sastavu Ministarstva finansija. Rezultati rada sadrže najvažnije podatke koji oslikavaju fiskalnu 2014.godinu. Izmjenama i dopunama odredaba Zakona o poreskoj administraciji, Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i drugih zakonskih i podzakonskih akta u 2014. god. stvoreni su uslovi da Poreska uprava u 2015. god. nastavi realizaciju ciljeva zacrtanih Poslovnom strategijom.
                         

Poreska uprava
          PREGLED FINANSIJSKIH ISKAZA           
   PREGLED FINANSIJSKIH

       ISKAZA      

 

 poreska uprava Call centar Poreske uprave 19707
poreska

  Poreska uprava

   

 PU

   

                   
                 PU

-Obavještenje-novi elektronski servisi

Opširnije>

Šta vas najviše interesuje na sajtu Poreske uprave?


Pitajte Poresku upravu

Aktuelnosti

08.06.2015.

U PORESKOJ UPRAVI ODRŽANA RADIONICA NA TEMU "RAZVOJ ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA PRIMJENU PRAVILA ZA OBRAČUN SOPSTVENIH SREDSTAVA EU"

U PORESKOJ UPRAVI ODRŽANA RADIONICA NA TEMU "RAZVOJ ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA PRIMJENU PRAVILA ZA OBRAČUN SOPSTVENIH SREDSTAVA EU"

Radionica na temu "Razvoj administrativnih kapaciteta za primjenu pravila za obračun sopstvenih sredstava EU", a u vezi sa sopstvenim PDV sredstvima, koje će Crna Gora biti u obavezi da obračunava i prenosi od momenta pristupanja Evropskoj uniji s ciljem finansiranja zajedničkih potreba Zajednice, održana je u Poreskoj upravi 3. i 4. juna 2015. godine, u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore i Generalnog direktorata za budžet Evropske komisije.

više...
20.05.2015.

OBAVJEŠTENJE PORESKE UPRAVE

Obavještavamo vas da će u periodu od 20. maja (16h) do 25. maja (9h), zbog planiranih radova na održavanju mreže i unapređenju informacionog sistema, portal Poreske uprave biti van funkcije.

više...
15.05.2015.

REZULTATI RADA PORESKE UPRAVE ZA 2014. GODINU

REZULTATI RADA PORESKE UPRAVE ZA 2014. GODINU

Rezultati rada Poreske uprave za 2014.godinu čine srž najvažnijih aktivnosti Poreske uprave u okviru njene nadležnosti kao organa u sastavu Ministarstva finansija. Rezultati rada sadrže najvažnije podatke koji oslikavaju fiskalnu 2014.godinu. Izmjenama i dopunama odredaba Zakona o poreskoj administraciji, Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i drugih zakonskih i podzakonskih akta u 2014. god. stvoreni su uslovi da Poreska uprava u 2015. god. nastavi realizaciju ciljeva zacrtanih Poslovnom strategijom.

Download više...
27.04.2015.

INFORMACIJA: PRIMJENA ZAKONA O AUTOPUTU BAR-BOLJARE I PRAVILNIKA O POSTUPKU OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA PORESKIH I CARINSKIH OBAVEZA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI AUTOPUTA BAR - BOLJARE

U cilju ispunjavanja obaveza iz Ugovora o izgradnji autoputa Bar-Boljare, te uspješne realizacije ovog važnog infrastrukturnog projekta, Zakonom o autoputu Bar-Boljare propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na dodatu vrijednost, poreza na dohodak fizičkih lica, poreza na dobit i doprinosa za socijalno osiguranje za izvođača radova angažovanog u skladu sa navedenim Ugovorom, dok je procedura korišćenja prava na poresko oslobođenje bliže definisana Pravilnikom.

više...
22.04.2015.

SAOPŠTENJE: AŽURIRANA LISTA NAJVEĆIH PORESKIH DUŽNIKA

SAOPŠTENJE: AŽURIRANA LISTA NAJVEĆIH PORESKIH DUŽNIKA

Na osnovu Uredbe o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika ("Sl. list Crne Gore", br. 56/12 od 09.11.2012.), koju je Vlada Crne Gore donijela u oktobru 2012. godine, a koja se primjenjuje od 1. jula 2013. godine, Ministarstvo finansija i Poreska uprava objavili su inoviranu listu najvećih poreskih dužnika.

više...