Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
27.03.2014

OBAVJEŠTENJE - NOVI ELEKTRONSKI SERVISI

Poreska uprava je proširila lepezu elektronskih usluga i od 27. marta 2014.godine, pored postojećeg IOPPD-a na portalu https://eprijava.tax.gov.me dostupne su sljedeće mogućnostI ...27.03.2014.

OBAVJEŠTENJE - NOVI ELEKTRONSKI SERVISI

OBAVJEŠTENJE - NOVI ELEKTRONSKI SERVISI

Poreska uprava je proširila lepezu elektronskih usluga i od 27. marta 2014.godine, pored postojećeg IOPPD-a na portalu https://eprijava.tax.gov.me dostupne su sljedeće mogućnostI ...
                        poreska uprava

   
 poreska uprava Call centar Poreske uprave 19707
poreska
   
Poreska uprava

poreska uprava

   

- Obavještenje koje se odnosi na izmjene i dopune Zakona koji su u primjeni od 1. januara 2014. godine

Opširnije >

 -Obavještenje-novi elektronski servisi

Opširnije>


Da li znate da je Poreska uprava Crne Gore, od 27. marta ove godine, uvela nove elektronske servise?


Pitajte Poresku upravu

Aktuelnosti

15.04.2014.

Regionalni skup poreskih administracija u Tirani

Regionalni skup poreskih administracija u Tirani

Regionalnoj konferenciji poreskih uprava, koja je 14. aprila održana u Tirani, prisustvovali su i predstavnici Poreske uprave Crne Gore, pomoćnik direktora za Sektor usluga i registraciju Veljko Blagojević i pomoćnik direktora za Sektor naplate Dragan Janković. Tema sastanka je bila „Minimiziranje fiskalnih utaja“ i tom prilikom, kroz prezentacije, učesnici su upoznati sa iskustvima koje su zemlje regiona stekle u ovoj oblasti.

Download više...
15.04.2014.

BROJ PRIJAVA PUTEM CALL CENTRA PORESKE UPRAVE I SAJTA „BUDI ODGOVORAN“ ZA I KVARTAL 2014. GODINE

U izvještajnom periodu, Call centar, po osnovu prijavljivanja uočenih nepravilnosti u radu poreskih obveznika, pozvalo je ukupno 108 lica i svi pozivi su se odnosili na neizdavanje fiskalnih računa. Tokom istog perioda, putem sajta „Budi odgovoran“, građani su Poreskoj upravi prijavili ukupno 379 nepravilnosti, od čega se 352 odnosilo na neizdavanje fiskalnih računa, 17 na prijavu rada bez odobrenja, 6 prijava prodaje cigareta bez akciznih markica, 3 zbog neposjedovanja registar kase i 1 prijava zbog neuplaćenih poreza i doprinosa.

Download više...
08.04.2014.

PROGRAM RADA PORESKE UPRAVE ZA 2014. GODINU

Program rada Poreske uprave za 2014. god. zasniva se na ostvarenim rezultatima iz prethodnih perioda, planiranim aktivnostima iz Programa rada Ministarstva finansija za 2014. god., kao i prioritetima postavljenim od strane Ministarstva finansija za 2014. god., materijalima sa smjernicama za čiju realizaciju je nadležna Poreska uprava i podacima iz Zakona o budžetu Crne Gore za 2014. god. Ovim Programom definisani su ciljevi za čije ostvarivanje su postavljeni rokovi. Aktivnosti predviđene Programom daju realne mogućnosti za njegovo realizovanje čime afirmišu Poresku upravu kao organ u sastavu Ministarstva finansija.

Download više...
04.04.2014.

Uspješna edukacija osnovaca i srednjoškolaca o porezima

Uspješna  edukacija osnovaca i srednjoškolaca o porezima

Poreska uprava Crna Gore je, uz saglasnost Ministarstva prosvjete, otpočela sa realizacijom Projekta „Edukacija učenika osnovnih i srednjih škola“. Ovo je prva kampanja ove vrste, ne samo u Crnoj Gori već i u zemljama u okruženju.

Download više...
31.03.2014.

PRESS KONFERENCIJA: NOVI ELEKTRONSKI SERVISI U PORESKOJ UPRAVI

PRESS KONFERENCIJA: NOVI ELEKTRONSKI SERVISI U PORESKOJ UPRAVI

U Poreskoj upravi je danas održana press konferencija povodom završetka implementacije projekta IPA 2010 – Nadgradnja IT kapaciteta Poreske uprave, kojim su uvedeni novi elektronski servisi za poreske obveznike u Crnoj Gori.

više...