Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Plan rada

18.04.2013.

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2013. GODINU

Plan i program aktivnosti Poreske uprave za 2013. godinu predstavlja sintezu programa i zadataka svih organizacionih djelova Poreske uprave i kao jedinstven dokumenat definiše koncepcijski okvir za operativne aktivnosti.

03.02.2012.

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2012. GODINU

Plan i program aktivnosti Poreske uprave za 2012. godinu predstavlja sintezu programa i zadataka svih organizacionih djelova Poreske uprave i kao jedinstven dokumenat definiše koncepcijski okvir za operativne aktivnosti. Polazeći od pretpostavke da savremene procese karakteriše brz protok informacija i povećanje zahtjeva od strane poreskih obveznika, u smislu profesionalne, efikasne i brze usluge, a sa ciljem zajedničkog, obostrano zadovoljavajućeg odnosa i postignutih rezultata, izrađen je detaljan i usaglašen Plan, jer je kao takav neophodan u funkcionisanju Poreske uprave, kao važnog i značajnog sistema.

19.01.2011.

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2011. GODINU

Plan i program aktivnosti Poreske uprave za 2011. godinu predstavlja sintezu programa i zadataka svih organizacionih djelova Poreske uprave i kao jedinstven dokumenat definiše koncepcijski okvir za operativne aktivnosti. Polazeći od pretpostavke da savremene procese karakteriše brz protok informacija i povećanje zahtjeva od strane poreskih obveznika, u smislu profesionalne, efikasne i brze usluge, a sa ciljem zajedničkog, obostrano zadovoljavajućeg odnosa i postignutih rezultata, izrađen je detaljan i usaglašen Plan, jer je kao takav neophodan u funkcionisanju Poreske uprave, kao važnog i značajnog sistema.

14.01.2010.

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2010. GODINU

Plan i program aktivnosti Poreske uprave za 2010. godinu predstavlja sintezu programa i zadataka svih organizacionih djelova Poreske uprave i kao jedinstven dokumenat definiše koncepcijski okvir za operativne aktivnosti.Download

26.02.2009.

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2009. GODINU

Plan i program aktivnosti Poreske uprave za 2009. godinu predstavlja sintezu programa i zadataka svih organizacionih djelova Poreske uprave i kao jedinstven dokumenat definiše koncepcijski okvir za operativne aktivnosti.

Download

23.11.2006.

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2007. GODINU

Plan i program aktivnosti Poreske uprave za 2007. godinu predstavlja sintezu programa i zadataka svih organizacionih djelova Poreske uprave i kao jedinstven dokumenat predstavlja sliku uvezanosti svih njenih djelova u jedinstvenu i sinhronizovanu cjelinu...

Download

01.12.2005.

SAOPŠTENJE: PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2006. GODINU

Plan i program aktivnosti Poreske uprave za 2006. godinu predstavlja sintezu programa i zadataka svih organizacionih djelova Poreske uprave i kao jedinstven dokumenat predstavlja sliku uvezanosti svih njenih djelova u jedinstvenu i sinhronizovanu cjelinu...Download

08.11.2004.

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2005. GODINU

Plan i program aktivnosti Poreske uprave za 2005. godinu predstavlja sintezu programa i zadataka svih organizacionih djelova Poreske uprave i kao jedinstven dokument oslikava uvezanost i dobru koordinaciju svih djelova Poreske uprave u jedan složen i sinhronizovan sistem...
Download