Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2018. GODINU

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2018. GODINU
Datum objave: 09.03.2018 09:28 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


Riječ direktora, Miomira M. Mugoše:

U godini za nama realizovali smo većinu aktivnosti predviđenih Godišnjim planom i ostvarili ogromni napredak u svim segmentima našeg rada.

U prvom redu treba pomenuti usvajanje nove organizacione strukture, koja nam je omogućila formiranje organizacionih jedinica neophodnih za uspješno funkcionisanje Poreske uprave i efikasnu naplatu poreza. Uspostavili smo i jasne procedure rada i uspješno sproveli aktivnosti na reprogramu poreskog duga, što je sve zajedno rezultiralo ostvarenjem zacrtanog plana naplate i daljim smanjenjem akumuliranog poreskog duga. Ostvareni rezultati zasluga su svih posvećenih službenika Poreske uprave pojedinačno, ali i intenzivnog timskog rada i koordinisanih napora službi.

I u 2018. godini očekuju nas brojni zadaci, kao što je početak realizacije dva zahtjevna projekta – projekta “Reforma poreske administracije”, vrijednog 14 miliona eura, kroz koji ćemo u saradnji sa Svjetskom bankom dobiti integrisan IT system I obezbijediti modernizaciju poslovnih procesa, te twinning projekta sa Poreskom upravom Španije, koji će nam omogućiti harmonizaciju poreske legislative i nadgradnju administrativnih kapaciteta za pristupanje Evropskoj uniji.

Tu je i vrlo ambiciozan naplatni zadatak koji za 2018. godinu premašuje milijardu eura, nastavak sprovođenja Plana za upravljanje poreskim dugom i jačanje mjera naplate i potreba za još intenzivnijom borbom protiv sive ekonomije u već prepoznatim visokorizičnim djelatnostima i djelatnostima koje do sada nijesu bile obuhvaćene poreskom osnovicom.

Imajući u vidu izvršenu reorganizaciju, kadrovske izmjene na nivou rukovodilaca, te postupak regrutacije novih kadrova koji je u toku, smatram da ćemo imati dovoljno kapaciteta da se sa navedenim izazovima i izborimo, pri čemu je za uspješno spovođenje Godišnjeg plana na nivou svakodnevnih aktivnosti neophodan visok stepen integriteta i lične posvećenosti i odgovornosti svakog službenika Poreske uprave.

Od rezultata rada Poreske uprave zavisi finansiranje svih infrastrukturnih potreba naše države, zbog čega ćemo realizacijom planiranih aktivnosti dati doprinos uspješnom funkcionisanju sistema javne uprave, ali i unapređenju poslovnog ambijenta u Crnoj Gori.

Ovdje možete pogledati Plan rada Poreske uprave za 2018. godinu: Plan rada Poreske uprave za 2018. godinu.pdf