Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2017. GODINU

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2017. GODINU
Datum objave: 19.02.2017 15:12 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


Pred Poreskom upravom Crne Gore je važan zadatak reformisanja organizacione strukture, ljudskih resursa i poslovnih procesa, uz ostvarenje zadatka naplate planiranih budžetskih prihoda, kojima se obezbjeđuje nesmetano funkcionisanje javnih finansija i finansiranje svih infrastrukturnih potreba u državi.

Planom rada za 2017. godinu obuhvaćene su aktivnosti u svim sektorima Centrale i područnih jedinicama vezane za poslovne procese koji su u nadležnosti Poreske uprave, koje se realizuju u okviru sveobuhvatanog pristupa Poreske uprave u administraciji poreza i ostvarenju prihoda, od registracije poreskih obveznika, preko komunikacija i pružanja modernih usluga poreskim obveznicima, prijema
i obrade poreskih prijava i poreskih uplata, pa do po procijenjenom riziku inspekcijskog nadzora i mjera prinudne naplate.

Utvrđenih godišnjim Planom rada, sa jasno definisanim nosiocima aktivnosti i rokovima za realizaciju istih, biće omogućeno mjerljivo praćenje učinka, kako pojedinačnih organizacionih jedinica, tako i Uprave kao cjeline, te prepoznavanje potreba za većom posvećenošću i zajedničkim pristupom svih službenika Poreske uprave.

Plan će omogućiti i kontinuirano i detaljno izvještavanje za potrebe rukovodećih lica u Poreskoj upravi, ali i Ministarstva finansija i Vlade Crne Gore, kojima Poreska uprava, kao važna institucija u sistemu državne uprave, ima obavezu prezentovanja ostvarenog učinka, radi ocjene efektivnosti u ostvarenju poreskih prihoda.

Godišnjim planom rada Poreske uprave i realizacijom istog biće omogućeno i praćenje dosljednosti u ostvarenju srednjeročnih i dugoročnih ciljeva definisanih Poslovnom strategijom za period 2014.-2019. godine, kao i preporuka Državne revizorske institucije i međunarodnih partnera – Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke i Evropske komisije, radi uspostavljanja najbolje prakse i postizanja standarda poreskih uprava zemalja članica Evropske unije.

Od službenika Poreske uprave očekuje se profesionalan odnos i maksimalna posvećenost u postupanju po zaduženjima, uz poštovanje Etičkog kodeksa, procedura rada i korektne i nesmetane komunikacije sa kolegama i poreskim obveznicima, u cilju ličnog doprinosa realizaciji ciljeva zacrtanih planom, podsticanju dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa i unapređenju sveobuhvatne efikasnosti
ovog organa.

Ovdje možete pogledati Plan rada Poreske uprave za 2017. godinu: Plan rada PU za 2017. godinu.pdf.