Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2016. GODINU

PLAN RADA PORESKE UPRAVE ZA 2016. GODINU
Datum objave: 16.02.2016 11:07 | Autor: Poreska uprava

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Plan rada Poreske uprave za 2016. godinu sadrži jedinstvo planova svih njenih organizacionih cjelina. Predviđeni zadaci predstavljaju smjernice i dobar putokaz svim službenicima Poreske uprave, kako da u skladu sa rokovima, na što efikasniji način, dođu do zajedničkog cilja – ostvarivanje planirane naplate javnih prihoda.

 

Plan rada ujedno predstavlja kvalitetan instrument kontrole za nadležne organe: Ministarstvo finansija, Vladu CG, kao i cjelokupnu javnost, a zasniva se na strateškim opredjeljenjima navedenim u dokumentima Ministarstva finansija, Vlade CG, kao i razvojnim ciljevima prve Poslovne strategije Poreske uprave, koja će se implementirati donošenjem Akcionog plana za realizaciju Poslovne strategije Poreske uprave.

 

Osnovi na kojima se zasniva Plan rada Poreske uprave za 2016. godinu, temelje se na neophodnosti reformskih procesa, zbog čega će poslovna 2016. godina biti veoma zahtjevna za sve zaposlene u Poreskoj upravi.

 

Reformski procesi zasnivaće se na preporukama Državne revizorske institucije iznijetim u “Izvještaju o reviziji uspjeha” iz 2015 godine, kao i preporukama eksperata MMF- a iznijetim u “Izvještaju o ocjeni učinka”, prilikom posjete Poreskoj upravi tokom 2015 godine i predloženog “Projekta reforme Poreske administracije u Crnoj Gori” Svjetske banke, čiji se početak primjene očekuje u drugoj polovini 2016 godine.

 

Svjesni potrebe reformskih procesa, menadžerski tim Poreske uprave je već krajem poslednjeg kvartala prethodne godine pripremio organizacionu i stručnu podršku neophodnu za ostvarivanje aktivnosti iz Plana rada za 2016. godinu. Svi funkcionalni sektori Poreske uprave uzeli su učešće u radnim timovima koji će se baviti rješavanjem konkretnih problema, u cilju unaprijeđenje radnih procesa.

 

Plan rada Poreske uprave za 2016 god.pdf