Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Oblici saradnje

28.11.2006.

SPORAZUM O SARADNJI SA MONTENEGRO BIZNIS ALIJANSOM

SPORAZUM O SARADNJI SA MONTENEGRO BIZNIS ALIJANSOM ...Download

28.11.2006.

SPORAZUM O SARADNJI SA PRAVNIM FAKULTETOM

SPORAZUM O SARADNJI SA PRAVNIM FAKULTETOM...Download

28.11.2006.

SPORAZUM O SARADNJI SA EKONOMSKIM FAKULTETOM

SPORAZUM O SARADNJI SA EKONOMSKIM FAKULTETOM ...Download

27.11.2006.

SPORAZUM IZMEĐU MINISTARSTVA FINANSIJA PORESKE UPRAVE REPUBLIKE MAKEDONIJE I MINISTARSTVA FINANSIJA PORESKE UPRAVE REPUBLIKE CRNE GORE O SARADNJI

Ministarstvo finansija Poreska uprava Republike Makedonije koju zastupa Direktor Petra Miteva i Ministarstvo finansija Poreska uprava Republike Crne Gore - koju zastupa Direktor Mirjana Pešalj (u daljem tekstu: Strane ugovornice):

02.12.2004.

BARENTS GROUP OF BEARING POINT

Poreska uprava ima odličnu saradnju sa Barents Group Of Bearing Point, konsultantskom kućom USAID-a, koji je zadužen za sprovođenje programa ekonomskih reformi u Crnoj Gori...

02.12.2004.

U.S.Department of the Treasury

U periodu od 14. do 25. juna 2004. godine U.S.Department of the Treasury je u saradnji sa Odjeljenjem za obuku Poreske Uprave održao seminar ''O igrama na sreću''...

02.12.2004.

Customs and Fiscal Assistance Office (CAFAO)

Customs and Fiscal Assistance Office (CAFAO) kao predstavnik Evropske unije, je u periodu od 14. do 16.09.2004. godine u Poreskoj upravi održao seminar ''Interna revizija''...

02.04.2003.

P R O T O K O L o razmjeni podataka potrebnih za sprovođenje Zakona o porezu na dodatu vrijednost sa Upravom carina Crne Gore

P R O T O K O L o razmjeni podataka potrebnih za sprovođenje Zakona o porezu na dodatu vrijednost ...Download