Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Formulari

05.03.2012.

Obrasci koji su sastavni dio Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama

Ovdje možete naći obrasce koji su sastavni dio Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama

16.03.2010.

Obavještenje

P o š t o v a n i,

U cilju unapređenja stanja u poreskoj oblasti i eliminisanju biznis barijera Poreska uprava izražava spremnost da praktično za samo jedan dan izda pravnom licu potvrdu o izmirenim poreskim obavezama. Da bi se to postiglo potrebno je da poreski obveznik podnese odgovarajući zahtjev (koje dajemo na sajtu) na šalterima područnih jedinica Poreske uprave. Kako bi olakšali postupak za dobijanje poreske potvrde ovdje možete naći i dodatne informacije, i to:

* Zahtjev za izdavanje uvjerenja o visini prihoda

* Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda

* Zahtjev za ovjeru računa za evidentiranje prometaDownload

24.02.2010.

Jedinstvena prijava za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika

Ovdje možete naći Jedinstvenu prijava za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika...Download

20.01.2010.

U P U T S T V O O IZMJENAMA UPUSTVA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA I DOPRINOSA IZ I NA LIČNA PRIMANJA PO OSNOVU ZAPOSLENJA

U P U T S T V O
O IZMJENAMA UPUTSTVA
O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA I DOPRINOSA
IZ I NA LIČNA PRIMANJA PO OSNOVU ZAPOSLENJA


Download

20.01.2010.

Izvještaj o obračunatim i isplaćenim ličnim primanjima za zaposlene

Ovdje možete naći Izvještaj o obračunatim i isplaćenim ličnim primanjima za zaposlene ...

Download

30.04.2009.

ZAHTJEV ZA POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG DOPRINOSA ZA PIO - "OBRAZAC ZPD"

ZAHTJEV ZA POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG DOPRINOSA ZA PIO - "OBRAZAC ZPD"Download