Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Antikorupcija

22.03.2019.

SPISAK ZAPOSLENIH U PORESKOJ UPRAVI

Ovdje možete naći spisak zaposlenih u Poreskoj upravi, ažuriran na dan 22.03.2019. godine:

01.03.2019.

PORESKA UPRAVA - Tekući budžet za 2019. godinu

Ovdje možete pogledati tekući budžet Poreske uprave za 2019. godinu

12.11.2018.

Javni registri i javne evidencije u posjedu Poreske uprave

Javni registri i javne evidencije u posjedu Poreske uprave

12.11.2018.

Slobodan pristup informacijama u posjedu Poreske uprave

Ovdje možete pronaći sve informacije u posjedu Poreske uprave relevantne sa stanovišta primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama

05.11.2018.

SPISAK ZAPOSLENIH U PORESKOJ UPRAVI

Ovdje možete naći spisak zaposlenih u Poreskoj upravi, ažuriran na dan 02.11.2018. godine:

15.10.2018.

Informacije o budžetu Poreske uprave

Imajući u vidu da je Poreska uprava organ u sastavu Ministarstva finansija, budžet Poreske uprave izrađuje se kao sastavni dio je budžeta Ministarstva finansija, te se sve informacije o odobrenim i utrošenim sredstvima od strane poreskog organa nalaze u istom. Po realizaciji planirane reforme javne uprave, kojom se očekuje da će Poreska uprava biti formirana kao samostalan organ, budžet iste uz ostale informacije vezane za korišćenje odobrenih sredstva biće objavljivane na internet stranici Poreske uprave, u skladu sa principima otvorenosti i transparentnosti koje Poreska uprava primjenjuje u svom radu.

30.03.2018.

IZVJEŠTAJ O RADU PORESKE UPRAVE U 2017. GODINI

Ovdje možete naći Godišnji izvještaj o radu Poreske uprave za 2017. godinu:

04.10.2017.

IZVJEŠTAJ O RADU PORESKE UPRAVE U 2016. GODINI

Ovdje možete naći Godišnji izvještaj o radu Poreske uprave za 2016. godinu...

30.01.2017.

SPISAK ZAPOSLENIH U PORESKOJ UPRAVI

Ovdje možete naći spisak zaposlenih u Poreskoj upravi, ažuriran na dan 26.01.2017. godine