Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

SAOPŠTENJE: Zaokružen set elektronskih servisa za prijavljivanje poreskih obaveza

Datum objave: 16.04.2019 13:12 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


Rok za dostavu godišnjih prijava poreza na dohodak fizičkih lica (GPPFL) ističe 30. aprila 2019. godine, a Poreska uprava uspostavila je servis za podnošenje ove poreske prijave elektronskim putem za obveznike koji obavljaju samostalnu djelatnost - preduzetnici po stvarnom dohotku i fizička lica koja su PDV obveznici, čime je zaokružen čitav set usluga za elektronsko prijavljivanje poreskih obaveza.

Smanjenje administrativnog opterećenja u cilju podsticanja dobrovoljnog plaćanja poreza predstavlja poseban prioritet u radu Poreske uprave, te se već dugi niz godina ulažu posebni napori kako bi se poreskim obveznicima omogućilo da poresku obavezu prijave na što jednostavniji i brži način.

U periodu od 2014. godine Poreska uprava uvela je čitav niz servisa, među kojima se posebno izdvajaju oni koji su vezani za prijavu poreske obaveze elektronskim putem, i to:
- Dostava prijave poreza i dorpinosa na zarade zaposlenih (IOPPD obrazac)
- Dostava mjesečne prijave poreza na dodatu vrijednost
- Dostava godišnje prijave poreza na dobit
- Dostava godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih lica (GPPFL obrazac),
- Dostava prijave poreza po odbitku na prihode koje ostvari rezidentno i nerezidentno pravno lice (obrazac IOPPO),
a treba istaći i servis za dostavu finansijskih iskaza i zahtjeva za povraćaj PDV-a.

Navedeni servisi omogućavaju poreskim obveznicima da poreske prijave podnesu sa svojih računara bez čekanja na šalterima i bez organičenja vezanog za radno vrijeme službenika adminstracije.
Osim servisa za prijavljivanje poreske obaveze, u nastojanju da izađe u susret potrebama poreskih obveznika, Poreska uprava je uvela servis za uvid i štampu Analitičke kartice na kojoj su evidentirana zaduženja i uplate po osnovu svih vrsta poreza osim obaveza po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa koje se uplaćuju na Jedinstveni račun, a omogućen je i pregled registracionih podataka, podaka o zaposlenim licima, kao i objektima prijavljenim za obavljanje djelatnosti kroz CROO. 


U prilog značaju servisa uspostavljenih tokom prethodnih 5 godina govori i činjenica da broj poreskih obveznika koji koriste elektronske servise Poreske uprave u kontinuitetu raste, te porez na dobit elektronski prijavljuje čak 98 procenata obveznika, a i 75 procenata IOPPD obrazaca i 70 procenata PDV prijava dostavlja se elektronskim putem.

Važno je naglasiti da se pri pojednostavljivanju procedura i komunikacije s Poreskom upravom posebna pažnja posvećuje i očuvanju bezbjednosti podataka o individualnim poreskim obveznicima, te da je upotreba elektronskih servisa omogućena isključivo uz posjedovanje digitalnog sertifikata, kao sredstva za verifikaciju i autentifikaciju korisnika koji pristupaju i upravljaju podacima.

Kako Poreska uprava nastoji da bude efikasan i moderan servis za poreske obveznike, pored do sada realizovanih aktivnosti vezanih za unapređenje funkcionalnosti sistema za poreske obveznike, i u narednom periodu koristiće se svi dostupni resursi za jačanje uslužne funkcije poreskog organa, pri čemu će poseban prioritet biti omogućavanje uvida u analitičku karticu obveznika vezanu za Jedinstveni račun, kao i uvođenje servisa za prijavu i odjavu zaposlenih kroz JPR obrazac elektronskim putem.

Poreska uprava Crne Gore