Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

SAOPŠTENJE: Održana prezentacija trogodišnjih rezultata u radu Poreske uprave i sprovođenju sveobuhvatne reforme

SAOPŠTENJE: Održana prezentacija trogodišnjih rezultata u radu Poreske uprave i sprovođenju sveobuhvatne reforme
Datum objave: 29.01.2019 13:27 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


U Poreskoj upravi danas je održana konferencija povodom prezentovanja dosadašnjih dostignuća u sprovođenju sveobuihvatne reforme Poreske uprave, rezultata postignutih u naplati prihoda i planova za dalje organizaciono jačanje s ciljem povećanja efikasnosti u radu poreskog organa.

Direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša upoznao je prisutne sa izmjenama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave u skladu sa kojima je Poreska uprava od početka 2019. godine postala samostalan organ, te implikacijama koje takvo uređenje donosi, sa aspekta funkcionalnosti organizacije i odgovornosti. Predstavio je o ciljeve reforme započete prije tri godine, koja se sprovodi kroz smjernice i monitoring eksperata za fiskalnu politiku i javne finansije Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske komisije, kao i preporuke Državne revizorske institucije, kao krovnog tijela koje prati rad državne uprave.
Tokom izlaganja direktora Mugoše naglašeno je da je najvažniji indikator uspješnosti reforme efikasnost u naplati poreskih prihoda, koja iz godine u godinu bilježi trend rasta, pri čemu je tokom prethodne 3 godine ostvarena ukupna bruto naplata u iznosu od 3 milijarde eura, a plan naplate za isti period premašen za 122 miliona eura.

Na konferenciji su predstavljeni i efekti primjene Plana za upravljanje poreskim dugom koji do sada rezultirao smanjenjen nivoa dospjelog poreskog duga za preko 167 miliona eura, pri čemu samo kroz reprogram naplaćeno 45 miliona eura, a najavljeno je I intenziranje mjere predlaganja stečajnog postupka kod poreskih obveznika kojima su ukinuta rješenja o reprogramu.

Odgovarajući na pitanja medija direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša prezentovao je aktivnosti Poreske uprave u predmetima Specijalnog državnog tužilaštva vezane za istragu zbog sumnji na izvršenje krivičnog djela poreske utaje i pranje novca, kao planove za uspostavljanje organizacione jedinice poreske polciije, zbog potrebe jačanje nadležnosti Poreske uprave u dijelu otkrivanja krivičnih djela u oblasti pirvrednog prometa i stručne specijalizacije kadrova koji će se baviti ovim aktivnostima u saradnji sa ostalim nadležnim organima.

Na konferenciji je zakljućeno da će Poreska uprava kroz dalje aktivnosti raditi na podsticanju dobrovoljnog izmirivanja poreskih obaveza, ali i sanckionisanju neregularnog poslovanja, primjenom mejra prinudne naplate, implementacijom projekta elektronske fiskalizacije, uvođenjem poreske policije i bliskom saradnjom sa ostalim državnim organima.


PORESKA UPRAVA CRNE GORE