Manja slova Veća slova RSS

Zakon o slobodi vjeroispovijesti

Pitajte Poresku upravu

>

SAOPŠTENJE: Tokom oktobra 2018. godine Poreska uprava prihodovala ukupni bruto iznos od 92.911.247,03 €, čime je ostvarenje iz prošle godine premašeno za 12 miliona € (15 %), a plan naplate za 9 miliona € (10 %)

SAOPŠTENJE: Tokom oktobra 2018. godine Poreska uprava prihodovala ukupni bruto iznos od 92.911.247,03 €, čime je ostvarenje iz prošle godine premašeno za 12 miliona € (15 %), a plan naplate za 9 miliona € (10 %)
Datum objave: 05.11.2018 13:18 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


Tokom oktobra 2018. godine Poreska uprava je prihodovala ukupni bruto iznos od 92.911.247,03 €, čime je ostvarenje iz prošle godine premašeno za 12 miliona € (15 %), a plan naplate za 9 miliona € (10 %).

Posmatrajući ostvarenje naplate po pojedinačnim vrstama prihoda, posebno treba istaći porez na dodatu vrijednost, kod kojeg je naplata, u iznosu od 24.303.532,68 €, zabilježila rast od 5,5 miliona € (30%) u odnosu na prošlu godinu i planirane prihode, a ističe se i naplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u iznosu od 48.602.961,00 € (15 %), 6 miliona € više nego u oktobru 2017. godine, a 4 miliona € (9 %) iznad plana.

Naplata poreza na dohodak fizičkih lica u oktobru iznosila je 13.282.773,75 €, koncesionih naknada 2.542.840,02 €, a poreza na dobit pravnih lica 1.147.056,44 €.

Tokom 10 mjeseci 2018. godine ukupna bruto naplata iznosila je 874.112.001,02 €, što je 97 miliona € (12 %) više nego u komparativnom period 2017. godine, odnosno 60 miliona € (7 %) iznad plana naplate.
Rast naplate bilježi se kod svake pojedinačne vrste prihoda, a isti je naročito vidljiv kod PDV-a, poreza nad dobit pravnih lica i koncesionih naknada.

Tako je naplata poreza na dodatu vrijednost iznosila 212.354.584,01 €, 40 miliona € (23 %) više nego prošle godine, a 30 miliona € (16%) iznad plana, što je jednim dijelom posljedica povećanja stope poreza na dodatu vrijednost u 2018. godini, ali i intenzivnih napora službi Poreske uprave da se stepen poreske discipline na srednjeročnom I dugoročnom nivou unaprijedi.

Naplata poreza na dobit pravnih lica, kao važnog indikator privredne aktvnosti u državi, iznosila je 65.819.511,77 €, čime je ostvarenje iz prole godine premašeno za 18 miliona € (37 %), a plan za 17 miliona € (33 %).

Naplata koncesionih naknada iznosila je 30.895.255,23 € - 5 miliona € iznad plana i ostvarenja iz prošle godine, a ostvareni napredak u naplati ove vrste prihoda povezan je sa proširenjem poreske osnovice ali i realizacijom preporuka Državne revizorske institucije datih datih kroz izvještaj o reviziji uspjeha u obračunu i naplati koncesionih naknada, a u cilju povećanja discipline u ovoj oblasti.

Imajući u vidu uspostavljenu dinamiku uspješnog ostvarenja mjesečnih planova naplate, očekuje se da će Poreska uprava tokom novembra i decembra dostići i premašiti plan naplate za 2018. godinu u iznosu od milijardu 24 miliona eura.PORESKA UPRAVA CRNE GORE