Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

SAOPŠTENJE: Nastavlja se s predlaganjem stečaja kao mjerom predviđenom Zakonom o reprogramu

Datum objave: 02.11.2018 08:56 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


Poreska uprava mjere prinudne naplate u skladu definisanim procedurama preduzima poreskim obveznicima kojima su zbog nepoštovanja odredbi Zakona o reprogramu poreskog potraživanja ukinuta rješenja o reprogramu, a krajnja mjera je predlaganje stečaja, ukoliko prethodne mjere ne rezultiraju naplatom duga.

Prioritet za stečaj su firme kod kojih postoji najveći iznos duga, te je prijedlog za pokretanje stečaja upućen Privrednom sudu za dvadeset pet firmi sa ukupnim iznosom duga od 2.630.022,08 €.

Među firmama kod kojih je predloženo otvaranje stečaja nalazi se šest iz Podgorice, šest iz Budve, po tri iz Bijelog Polja i Kolašina, dvije iz Herceg Novog i po jedna iz Nikšića, Kolašina, Kotora, Berana i Cetinja.

Među dužnicima sa ovog spiska najveći dužnici su:

„VEKTRA NORD“ D.O.O. KOLAŠIN
"RADENKO" D.O.O. PODGORICA
"OZREN" BUDVA
"MONTE - GRADNJA INC." D.O.O. BUDVA
"MAN MOBILIA" D.O.O. PODGORICA
" ASSI" BUDVA
"MERIDIJAN COMPANY" D.O.O PODGORICA
"MERIDIJAN GROUP" D.O.O. PODGORICA
SVIJET ZDRAVE HRANE D.O.O.
"BRENT" HERCEG NOVI.

Poreska uprava je sredinom 2018. godine već podnijela prijedloge za otvaranje stečaja u sedam kompanija, a tokom 2017. godine kod deset obveznika, a ova mjera biće intenzivno primjenjivana u narednom periodu za obveznike sa teritorije cijele države, pri čemu se u svakom predmetu prvo sprovodi postupak inspekcijskog nadzora, radi utvrđivanja eventualnih izvora prihoda iz kojih bi se mogao naplatiti makar dio duga.

Imajući u vidu navedeno, kao i činjenicu da se aktivnost ukidanja rješenja o reprogramu intenzivno sprovodi kod obvezenika koji kasne sa servisiranjem obaveza, Poreska uprava održala je sastanak sa rukovodstvom Privrednog suda, kako bi prezentovala planirane aktivnosti i osigurala da Privredni sud može obezbijediti potrebne kapacitete za postupanje po predmetima Poreske uprave u 2019. godini.

Takođe, u realizaciji ove aktivnosti Poreska uprava će uložiti maksimalne napore da ispuni preporuke date u Izvještaju – revizija uspjeha „Efikasnost sistema naplate poreskog duga poreskih obveznika u stečaju i likvidaciji“, cijeneći značaj Državne revizorske institucije, koja pažljivo prati rad Poreske uprave, a u nastojanju da se obezbijedi efikasno upravljanje poreskim dugom, kako je predviđeno Planom donijetim za period od 2017. do 2021. godine.

PORESKA UPRAVA CRNE GORE