Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

SAOPŠTENJE: Naplata prihoda u julu 92,5 miliona eura, a tokom prvih sedam mjeseci 580.569.665,42 – 64 miliona eura više nego prošle godine, a 39 miliona eura iznad plana

SAOPŠTENJE: Naplata prihoda u julu 92,5 miliona eura, a tokom prvih sedam mjeseci 580.569.665,42  – 64 miliona eura više nego prošle godine, a 39 miliona eura iznad plana
Datum objave: 08.08.2018 07:39 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


Ukupna bruto naplata prihoda koje administrira Poreska uprava Crne Gore u julu 2018. godine iznosila je 92.488.311,41 €, što je za 8,6 procenata ili 7 miliona eura iznad ostvarenja iz istog perioda 2017. godine, odnosno 3 procenta ili 3 miliona eura iznad plana naplate za jun.

Rast naplate u odnosu na plan i ostvarenje iz prošle godine zabilježen je kod svih vrsta prihoda, a posebno treba istaći naplatu poreza na dodatu vrijednost u ukupnom iznosu od 21.691.215,27 €, čime je za 3,5 miliona eura premašeno ostvarenje iz juna 2017. godine i 2 miliona eura plan naplate po ovom osnovu, kao i naplatu poreza na dobit pravnih lica u iznosu 3.621.044,52 € i koncesionih naknada u iznosu od 4.098.163,12 €, po milion eura iznad ostvarenja iz prošle godine i plana.

Naplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iznosila je 45.587.111,47 €, dok je po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica prihodovano 14.522.080,32 €.

Napori koje sve službe Poreske uprave, od uslužnog sektora do inspekcije, ulažu kako bi se što efikasnije ispratila ljetnja turistička sezona, rezultiraju rastom naplate naročito u južnoj regiji, gdje je i najznačajniji rast prometa u privredi tokom ljeta. Tako je ukupna naplata u:

- Područnoj jedinici Bar sa Ulcinjom iznosila 5.901.039,42 €, čime je plan premašen za 10 procenata
- Područnoj jedinici Budva iznosila 8.721.429,74 €, čime je plan premašen za 25 procenata
- Područnoj jedinici Kotor sa Tivtom iznosila 6.555.383,30 €, čime je plan premašen za 15 procenata
- Područnoj jedinici Herceg Novi iznosila 5.600.508,68 €, čime je plan premašen za 52 procenta.
U navedenim područnim jedinicama porez na dodatu vrijednost naplaćen je u ukupnom bruto iznosu od 7.556.389,92 € - 3,5 miliona eura, odnosno 35 procenata više nego u julu 2017. godine.

Tokom prvih sedam mjeseci 2018. godine ostvarena je ukupna bruto naplata u iznosu od 580.569.665,42 €, što je za 64 miliona eura (12 procenata) iznad ostvarenja iz istog perioda prošle godine, odnosno 39 miliona eura (7 procenata) iznad plana naplate za ovaj period.

U strukturi naplate izdvaja se naplata:
- PDV-a u iznosu od 126.238.657,82 € - 15 miliona eura, odnosno 23 miliona eura, iznad plana i ostvarenja iz istog perioda 2017. godine,
- poreza na dobit 54.431.228,46 € - 10,5 miliona eura, odnosno 11 miliona eura, iznad plana i ostvarenja iz istog perioda 2017. godine,
- doprinosa za obavezno socijalno osiguranje 272.578.335,97 € - milion eura, odnosno 16,5 miliona eura, iznad plana i ostvarenja iz istog perioda 2017. godine,
- poreza na dohodak fizičkih lica 86.126.611,73 € - milion eura, odnosno 6 miliona eura, iznad plana i ostvarenja iz istog perioda 2017. godine, kao i
- koncesionih naknada 21.750.559,22 € - četiri ipo miliona eura iznad plana i ostvarenja iz istog perioda 2017. godine.

Imajući u vidu da poreski inspektori na dvadesetčetvoročasovnoj osnovi prate rad poreskih obveznika, prvenstveno radi sankcionisanja nelojalne konkurencije na tržištu i jačanja poreske discipline, te da su za obveznike koji posluju u sivoj zoni predviđene oštre kaznene mjere, koje se neselektivno primjenjuju, Poreska uprava podstiče poreske obveznike da uredno prijavljuju i izmuruju poreske obaveze i na taj način izbjegnu sankcije, koje između ostalog, mogu biti i u vidu zabrane obavljanja djelatnosti.


PORESKA UPRAVA CRNE GORE