Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

SAOPŠTENJE: Naplata prihoda tokom prve polovine 2018. godine 488 miliona eura – 57 miliona eura više nego prošle godine, a 36,5 miliona eura iznad plana

SAOPŠTENJE: Naplata prihoda tokom prve polovine 2018. godine 488 miliona eura – 57 miliona eura više nego prošle godine, a 36,5 miliona eura iznad plana
Datum objave: 05.07.2018 11:55 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


Ukupna bruto naplata prihoda koje administrira Poreska uprava Crne Gore u junu 2018. godine iznosila je 87.305.356,81 €, što je za 10,3 procenata ili 8 miliona eura iznad ostvarenja iz istog perioda 2017. godine, odnosno 5,5 procenata ili skoro 5 miliona eura iznad plana naplate za jun.

Rast naplate u odnosu na plan i ostvarenje iz prošle godine zabilježen je kod svih vrsta prihoda, a posebno treba istaći naplatu poreza na dodatu vrijednost u ukupnom iznosu od 16.327.139,49 €, čime je za milion eura premašeno ostvarenje iz juna 2017. godine i plan naplate po ovom osnovu, kao i naplatu poreza na dobit pravnih lica u iznosu 4.041.455,4 €, takođe milion eura iznad ostvarenja iz prošle godine i plana.
Naplata koncesionih nakanda iznosila je 5.709.772,79 €, što je čak 64 %, odnosno 2 miliona eura, više nego u junu 2017. godine.

Naplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iznosila je 43.936.533,67 €, dok je po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica prihodovano 14.271.986,24 €.

Tokom prvih šest mjeseci 2018. godine ostvarena je ukupna bruto naplata u iznosu od 488.047.064,33 €, što je za 57 miliona eura (13 procenata) iznad ostvarenja iz istog perioda prošle godine, odnosno 36,5 miliona eura (8 procenata) iznad plana naplate za ovaj period.

U strukturi naplate izdvaja se naplata:

- PDV-a u iznosu od 104.513.152,87 € - 15 miliona eura, odnosno 20 miliona eura, iznad plana i ostvarenja iz istog perioda 2017. godine,
- poreza na dobit 50.810.183,94 € - 9 miliona eura, odnosno 10 miliona eura, iznad plana i ostvarenja iz istog perioda 2017. godine,
- doprinosa za obavezno socijalno osiguranje 226.991.224,50 € - 2 miliona eura, odnosno 15 miliona eura, iznad plana i ostvarenja iz istog perioda 2017. godine,
- poreza na dohodak fizičkih lica 71.604.531,41€ - milion eura, odnosno 5 miliona eura, iznad plana i ostvarenja iz istog perioda 2017. godine, kao i
- koncesionih naknada 17.652.396,15 € - tri ipo miliona eura iznad plana i ostvarenja iz istog perioda 2017. godine.

U cilju obezbjeđivanja zadovoljavajućeg stepena poreske discpline i naplate planiranih prihoda tokom ljetnje turističke sezone, poreski inspektori intenzivno prate rad poreskih obveznika, pri čemu je poseban fokus na obveznicima koji sezonski obavljaju djelatnost, kao i obveznicima kod kojih je u prethodnom periodu utvrđeno nepoštovanje poreskih propisa. U kontrolama se prati regularnost evidentiranja prometa, prijavljivanja zaposlenih, uplate dnevnih pazara, kao i ostalih aspekata poslovanja, a prema poreskim obveznicima kod kojih se utvrde nepravilnosti primjenjuju se kaznene odredbe propisa, koje uključuju i zabranu obavljanja djelatnosti. Samo u toku prethodnog vikenda izvršeno je 80 kontrola, pri čemu su nepravilnosti utvrđene kod 7 obveznika, a mjera zabrane obavljanja djelatnosti izrečena kod 2 lica.

Treba naglasiti da plan naplate kada je u pitanju porez na dodatu vrijednost za jul iznosi skoro 20 miliona eura, dok se u avgustu i septembru po tom osnovu očekuje bruto naplata od 26 miliona i 29 miliona eura.
Imajući u vidu da je jedan od indikatora efikasnosti praćenja turističke sezone upravo naplata poreza na dodatu vrijednost, koji predstavlja vrstu prihoda najosjetljiviju na sivu ekonomiju, očekuje se da će uspostavljeni trend rasta iste biti nastavljen i u narednim mjesecima.PORESKA UPRAVA CRNE GORE