Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

SAOPŠTENJE: NAPLATA PRIHODA BILJEŽI DALJI RAST U 2018. GODINI

SAOPŠTENJE: NAPLATA PRIHODA BILJEŽI DALJI RAST U 2018. GODINI
Datum objave: 07.03.2018 10:02 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


Poreska uprava ostvarila je u ferbuaru naplatu prihoda u ukupnom bruto iznosu od 71.047.266,08 €, što je za 5 miliona € iznad ostvarenja iz februara 2017. godine, odnosno 4 miliona € iznad plana naplate za ovaj period.

Naročito značajan rast naplate zabilježen je kod poreza na dodatu vrijednost, gdje je ostvarenje iznosilo 15.418.403,25 €, što je 5 miliona € (43%), odnosno 3 miliona € (26%), iznad plana naplate i ostvarenja iz februara 2017. godine kada je u pitanju ovaj poreski oblik.

U strukturi naplate treba izdvojiti i naplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u iznosu od 37.856.060,82 €, kao i naplatu poreza na dohodak fizičkih lica u iznosu od 11.739.725,16 €.

Kada su u pitanju rezultati ostvareni u januaru i februaru 2018. godine, ukupna bruto naplata u ovom periodu iznosila je 125.800.595,77 €, što je za 10 % odnosno 11 miliona €, iznad ostvarenja iz istog perioda prethodne godine, odnosno 3 %, ili 4 miliona €, iznad plana naplate.

 Naplata poreza na dodatu vrijednost iznosila je 40.360.763,51 €, što je 9 miliona € (30%) iznad ostvarenja u prvom dvomjesečju 2017. godine, odnosno 6,5 miliona € (19%) iznad plana.

I primjena Zakona o reprogramu poreskog potraživanja nastavljena je u 2018. godini, te je po osnovu dvije mjesečne rate dospjele u januaru i februaru naplaćeno preko 2,5 miliona eura, pa dosadašnji ukupni efekti od reprograma iznose 26.548.076,06 €.

Imajući u vidu plan naplate prihoda za 2018. godinu u iznosu o 1.012.814.983 €, i u narednom periodu intenzivno će se raditi na praćenju uplata od strane poreskih obveznika, posebno s osvrtom na rok za dostavu prijava poreza na dobit za prošlu godinu i izmirenje obaveze po tom osnovu, koji dospijeva do kraja marta, kako bi se trend uspješnog ostvarenja zacrtanog plana nastavio i tokom godine.

PORESKA UPRAVA CRNE GORE