Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Novosti i informacije za poreske obveznike

19.03.2019.

OBAVJEŠTENJE ZA poreske obveznike: Od 1. juna 2019. godine IOPPD obrazac podnosi se isključivo elektronskim putem

U skladu sa Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja Jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i dorpinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji stupa na snagu 1. juna 2019. godine, IOPPD obrazac se podnosi elektronskim putem.

18.03.2019.

NOVI SERVIS ZA PORESKE OBVEZNIKE – Omogućen pregled i štampa izvještaja "Analitička kartica"

Poreski obveznici od danas, 18.03.2019.godine, imatju mogućnost pregleda i štampe izvještaja ''Analitička kartica'' na kojoj su evidentirana zaduženja i uplate po osnovu svih vrsta poreza (poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit pravnih lica i drugih vrsta poreza), osim obaveza po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koje se uplaćuju na Jedinstveni račun 820-30000-74.

15.03.2019.

PODSJEĆANJE ZA PORESKE OBVEZNIKE - FINANSIJSKE ISKAZE I GODIŠNJU PRIJAVU POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA PODNESITE DO 1. APRILA 2019. GODINE

Poreska uprava podsjeća poreske obveznike da je zakonski rok za dostavu finansijskih iskaza i godišnje prijave poreza na dobit pravnih lica za 2018.godinu, kao i za uplatu poreza na dobit 31. mart 2019. godine.

20.02.2019.

Još jedan novi servis na portalu Poreske uprave - Elektronsko dostavljanje IOPPO obrazaca

Od 20.02.2019.godine, Prijavu poreza po odbitku na prihode koje ostvari rezidentno i nerezidentno pravno lice (obrazac IOPPO) dostavljate elektronski, putem Portala Poreske uprave.

20.02.2019.

Još jedan novi servis na portalu Poreske uprave - Elektronsko dostavljanje IOPPO obrazaca

Od 20.02.2019.godine, Prijavu poreza po odbitku na prihode koje ostvari rezidentno i nerezidentno pravno lice (obrazac IOPPO) dostavljate elektronski, putem Portala Poreske uprave.

11.02.2019.

UPUTSTVO za poreske obveznike: Prijavljivanje poreza i doprinosa na zarade zaposlenih putem IOPPD obrasca

UPUTSTVO za poreske obveznike: Prijavljivanje poreza i doprinosa na zarade zaposlenih putem IOPPD obrasca

Poreska uprava je izradila Uputstvo koje će poslodavcima olakšati ispunjavanje zakonom propisanih obaveza i završavanje administrativnih procedura u Poreskoj upravi, a koje su vezane za prijavljivanje i izmirivanje obaveza po osnovu zarada koje isplaćuju zaposlenima.

06.02.2019.

UPUTSTVO za poreske obveznike: Registracija privrednog subjekta i prijava zaposlenih

UPUTSTVO za poreske obveznike: Registracija privrednog subjekta i prijava zaposlenih

Poreska uprava je izradila Uputstvo koje će licima koja počinju obavljanje djelatnosti ili žele prijaviti zaposlene, olakšati ispunjavanje zakonom propisanih obaveza i završavanje administrativnih procedura u Poreskoj upravi.

30.01.2019.

Novi servis na portalu Poreske uprave -Elektronsko dostavljanje zahtjeva za povraćaj i preusmjer PDV kredita

Prioritet u radu Poreske uprave je podsticanje dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa i pojednostavljivanje procedura unapređenjem servisa i kanala za komunikaciju sa poreskim obveznicima, te je na portalu Poreske uprave uspostavljen još jedan novi elektronski servis.

20.09.2018.

NOVI SERVIS ZA PORESKE OBVEZNIKE – Omogućen pregled podataka u Centralnom registru obveznika i osiguranika

U okviru proaktivnog pristupa prema poreskim obveznicima i nastojanju da se procedure i komunikacija sa Poreskom upravom učine što jednostavnijim i bržim, Poreska uprava je na svom portalu uspostavila još jedan novi elektronski servis.