Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Novosti i informacije za poreske obveznike

20.05.2020.

Produžen rok za podnošenje revizorskih izvještaja

Poreska uprava prihvatila je inicijativu Instituta sertifikovanih računovođa, te će se blagovremeno podnijetim smatrati revizorski izvještaji dostavljeni do 31.07.2020. godine.

18.05.2020.

Područne jedinice Poreske uprave započele rad sa strankama

Obavještavamo vas da će on danas područne jedinice Poreske uprave, u nastojanju da privrednicima izađe u susret i obezbijedi veću dostupnost pri pružanju administrativnih usluga, početi rad sa strankama, uz poštovanje preporučenih mjera za prevenciju širenja zarazne bolesti COVID-19.

11.05.2020.

Podnošenje Zahtjeva za subvenciju od strane obveznika koji se ne registruju u CRPS-u

Poštovani, Obavještavamo vas da je omogućeno podnošenje Zahtjeva za subvenciju -Covid 19 , za grupu poreskih obveznika koji obavljaju samostalnu djelatnost, a nemaju obavezu registracije u CRPS-u ( advokati, notari, izvršitelji, slobodni umjetnici…). Takođe, molimo poreske obveznike koji su predali ZPO za 2020.godinu i isti je obrađen u sistemu PU, da pokušaju ponovo sa podnošenjem Zahtjev za subvenciju za mjesec april 2020.godine.

11.05.2020.

Centralni registar privrednih subjekata započeo rad sa strankama

Obavještavmo vas da će od danas Centralni registar privrednih subjekata, u nastojanju da privrednicima izađe u susret i obezbijedi veću dostupnost pri pružanju administrativnih usluga, početi rad sa strankama, uz poštovanje preporučenih mjera za prevenciju širenja zarazne bolesti COVID-19. Predviđeno vrijeme za rad sa stranka je od 8 do 15 časova.

01.05.2020.

OBAVJEŠTENJE - Aplikacija za subvencije u produkciji, pogledajte korisničko uputstvo

Obavještavamo vas da od danas, 01.05.2020.godine, putem Portala Poreske uprave, možete podnijeti Zahtjev za subvenciju – Covid 19. Zahtjev se podnosi i potpisuje kao i svaka druga elektronska prijava, a detaljno Korisničko uputstvo možete preuzeti iz Download sekcije u kojoj se nalazi pod nazivom: ‘’Korisničko uputstvo za podnošenje Zahtjeva za subvenciju – Covid 19’’.

28.04.2020.

Najčešće postavljena pitanja u vezi sa subvencijama a u skladu sa Programom za pružanje podrške privredi i zaposlenima i cilju ublažavanja negativnih efekata izazvanih epidemijom novog korona virusa #COVID 19

Ovdje možete pronaći odgovore na do sada najčešće postavljena pitanja u vezi subvencija a u skladu sa Programom za podršku privredi i zaposlenima. Spisak će se redovno dopunjavati u skladu sa pristiglim pitanjima...

28.04.2020.

Komunikacija na temu subvencija za podršku privredi

Komunikacija na temu subvencija za podršku privredi

Sva pitanja vezana za Vladin program za podršku privredi možete slati na e-mail adresu subvencije@mek.gov.me.

24.04.2020.

Pravo na plaćanje poreza na dobit u ratama mogu iskoristiti obveznici koji do 30. aprila izvrše uplatu prve rate

U nastojanju da se izađe u susret poreskim obveznicima koji nijesu u mogućnosti da poresku obavezu izmire jednokratno, obavještavamo vas da je Poreska uprava uvažila zahtjev Unije poslodavaca Crne Gore da se pravo na odloženo plaćanje obaveze po osnovu poreza na dobit omogući svim obveznicima koji prvu ratu izmire najkasnije do 30. aprila 2020. godine (8 dana od objavljivanja obavještenja o plaćanju poreza na dobit u ratama), a posljednju do 31. avgusta 2020. godine, pri čemu je neophodno obezbijediti kontinuitet u izmirivanju obaveza u šest jednakih rata, kako isti ne bi bili predmet mjera prinudne naplate shodno Uredbi o odloženom plaćanju poreza na dobit (Službeni list Crne Gore 023/10). To podrazumijeva da će u jednom od preostala četiri mjeseca (maj, jun, jul i avgust), po izboru poreskog obveznika, obveznici biti dužni da uplate dvije rate.

22.04.2020.

Plaćanje obaveze po osnovu poreza na dobit u šest mjesečnih rata

Imajući u vidu da je Poreka uprava zbog pandemije zarazne bolesti COVID-19 donijela odluku da će se blagovrmeno dostavljenim smatrati finansijski iskazi i prijave poreza na dobit pravnih lica za 2019. godinu podnijeti do 15. aprila 2020. godine, poreski obveznici mogu iskoristiti pravo na plaćanje poreske obaveze u 6 mjesečnih rata shodno Uredbi o odloženom plaćanju poreza na dobit pravnih lica (Službeni list Crne Gore br. 023/10) ukoliko su uplatu prve rate izvršili zaključno sa 15. aprilom 2020. godine, pri čemu je rok za uplatu posljednje rate dospijeva 31. avgusta 2020. godine.

16.04.2020.

Tokom trajanja pandemije komunikacija sa filijalama za usluge i registraciju elektronskim putem

Tokom trajanja pandemije komunikacija sa filijalama za usluge i registraciju elektronskim putem

Tokom trajanja pandemije sa filijalama za pružanje usluga i registraciju komunicirajte online. U filijalama završite procedure vezane za prijavu i odjavu zaposlenih, izdavanje potvrda o zaposlenju, registraciju NVO, sportskih organizacija i fizičkih lica i PDV registraciju. Kontakti područnih jedinica za komunikaciju sa poreskim obveznicima su ovdje: