Manja slova Veća slova RSSZakon o slobodi vjeroispovijesti

Pitajte Poresku upravu

Novosti i informacije za poreske obveznike

24.12.2019.

Skupština Crne Gore usvojila prijedlog Zakona o izmjenama zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

Skupština Crne Gore usvojila prijedlog Zakona o izmjenama zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga utvđen od strane Vlade Crne Gore.

03.12.2019.

SAOPŠTENJE: Taksi prevoznici dužni posjedovati poreske registar kase – od 1. februara 2020. godine intenzivne kontrole Poreske uprave

SAOPŠTENJE: Taksi prevoznici dužni posjedovati poreske registar kase – od 1. februara 2020. godine intenzivne kontrole Poreske uprave

Imajući u vidu da Zakon o porezu na dodatu vrijednost i Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u propisuju obavezu izdavanja računa kupcu za svaki izvršeni promet, te posjedovanja poreskih registar kasa za sve PDV obveznike koji promet naplaćuju u gotovini, kao i da je Uredbom o poreskoj registar kasi uređena upotreba poreske registar kase i način evidentiranja prometa preko iste, Poreska uprava obavijestila je taksi prevoznike koji posluju na teritoriji cijele Crne Gore da postoje svi preduslovi za primjenu ovih propisa i u djelatnosti taksi prevoza, te da su isti dužni da evidentiraju promet na zakonom propisan način.

02.12.2019.

OBAVJEŠTENJE poreskim obveznicima o roku za podnošenja zahtjeva za paušalno oporezivanje za 2020. godinu

OBAVJEŠTENJE poreskim obveznicima o roku za podnošenja zahtjeva za paušalno oporezivanje za 2020. godinu

Poreska uprava upućuje javni poziv i podsjeća poreske obveznike na mogućnost paušalnog oporezivanja, shodno članu 49 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i članu 7 Pravilnika o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti.

26.11.2019.

POZIV PORESKIM OBVEZNICIMA – PRIJAVITE IZMJENE U REGISTRACIONIM PODACIMA

POZIV PORESKIM OBVEZNICIMA – PRIJAVITE IZMJENE U REGISTRACIONIM PODACIMA

S obzirom da jedan broj obveznika nije ažuran u prijavljivanju podataka o kontakt telefonu, elektronskoj pošti i adresi poslovanja, Poreska uprava poziva sve poreske obveznike da u najkraćem roku dostave eventualne izmjene registracionih podataka, te da to učine prilikom svake buduće izmjene.

30.10.2019.

Usluge Poreske uprave na portalu eUprava - brzo i lako do dokumenata elektronskim putem

Usluge Poreske uprave na portalu eUprava - brzo i lako do dokumenata elektronskim putem

Posjetite portal www.euprava.me i podnesite zahtjev za izdavanje dokumenata koristići prednosti završavanja administrativnih procedura bez posjeta područnim jedinicama i čekanja u redovima!

23.08.2019.

KORISNIČKO UPUSTVO ZA POSTUPAK REGISTRACIJE I DOSTAVLJANJE ePRIJAVE NA PORTAL PORESKE UPRAVE

U cilju bolje informisanosti poreskih obveznika kod impementacije projekta Objedinjene registracije i naplate Poreska uprava je pripremila Korisničko upustvo ...

16.08.2019.

OBAVJEŠTENJE O PORTALU PORESKE UPRAVE

Obavještavamo vas da će tokom predstojećeg vikenda, zbog planiranih radova na unapređenju informacionog sistema, portal Poreske uprave biti van funkcije.

08.08.2019.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Usvojen Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

Skupština Crne Gore usvojila je Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, čime je obezbijeđen pravni osnov za sprovođenje projekta elektronske fiskalizacije, kojim će se omogućiti dostavljanje podataka o prometu proizvoda i usluga i fiskalnih računa Poreskoj upravi u realnom vremenu, putem internet konekcije i fiskalnog servisa. Podzakonski akti biće donijeti u roku od 60 dana.

11.07.2019.

JOŠ JEDAN SERVIS NA PORTALU PORESKE UPRAVE – Elektronski pristup analitičkim karticama i za obaveze vezane za Jedinstveni račun

Pored već ranije uvedenog servisa za pristup podacima o zaduženjima i uplatama po osnovu poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit pravnih lica i drugih vrsta poreza, poreski obveznici od 10.07.2019.godine imaju mogućnost i pregleda i štampe izvještaja ''Analitička kartica'' na kojoj su evidentirana zaduženja i uplate po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koje se uplaćuju na Jedinstveni račun 820-30000-74.

10.07.2019.

INSTRUKCIJA - NAČIN OBRAČUNA POSEBNOG DOPRINOSA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom (član 21 i 22), propisan je način obračuna posebnog doprinosa koji su poslodavci koji nisu zaposlili lica sa invaliditetom dužni da prilikom isplate zarade obračunaju i plate.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sljedeća slijedeća