Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Novosti i informacije za poreske obveznike

17.04.2018.

PODNESITE GODIŠNJU PRIJAVU POREZA NA DOHODAK FIZIČKIH LICA DO 30. APRILA 2018. GODINE

PODNESITE GODIŠNJU PRIJAVU POREZA NA DOHODAK FIZIČKIH LICA DO 30. APRILA 2018. GODINE Poreska uprava Crne Gore podsjeća poreske obveznike da zakonski rok za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih lica za 2017. godinu ističe 30. aprila 2018. godine.

02.04.2018.

OBAVJEŠTENJE VEZANO ZA ODLOŽENO PLAĆANJE POREZA NA DOBIT

Rok za uplatu prve rate poreza na dobit bio je 31.mart 2018.godine. Međutim, imajući u vidu da je zadnji dan roka za blagovremenu uplatu prve rate, 31. mart 2018. godine, bio neradni dan - subota, to će se u skladu sa članom 89 Zakona o upravnom postupku blagovremenim uplatama smatrati uplate izvršene zaključno sa prvim narednim radnim danom, odnosno 2. aprilom 2018. godine.

29.03.2018.

OBAVJEŠTENJE – ROK ZA ZA PODNOŠENJE FINANSIJSKIH ISKAZA I GODIŠNJIH PRIJAVA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA PRODUŽEN DO 15. APRILA 2018. GODINE

Na inicijativu računovodstvenih asocijacija u Crnoj Gori, a u nastojanju Poreske uprave da proaktivnim pristupom poreske obveznike podstakne na dobrovoljno izmirivanje poreskih obaveza, obavještavamo poreske obveznike da će se blagovremeno podnijetim prijavama poreza na dobit i finansijskim iskazima smatrati prijave podnijete do 15. aprila 2018. godine.

05.03.2018.

O B A V J E Š T E N J E

Obavještavamo poreske obveznike da je Centralna banka Crne Gore – Sektor za platni promet, 28.02.2018. godine, otvorila račun primitaka partije „832“, za potrebe Poreske uprave. Broj računa je 832-3161017-60 Administrativna taksa – Poreska uprava

23.02.2018.

OBAVJEŠTENJE ZA VELIKE PORESKE OBVEZNIKE -

Obavještavamo velike poreske obveznike da će se prijava i odjava zaposlenih (JPR) i dalje raditi u područnim jedinicama, osim za poreske obveznike koji posluju na teritoriji Podgorice, čije zahtjeve ove vrste će procesuirati službenici Sektora za VPO u Centrali Poreske uprave. Navedena odluka donijeta je u cilju smanjenja administrativnih barijera za velike poreske obveznike sa sjedištem poslovanja u drugim opštinama

20.02.2018.

OBAVJEŠTENJE ZA VELIKE PORESKE OBVEZNIKE - USLUGE KOJE SE PRUŽAJU U SEKTORU ZA VPO

Poštovani veliki poreski obveznici, Obavještavamo vas da je Sektor za velike poreske obveznike nadležan za pružanje usluga u oblasti:

11.01.2018.

PODSJEĆANJE ZA PORESKE OBVEZNIKE: Godišnja prijava poreza na dobit dostavlja se isključivo elektronskim putem, a novo aplikativno rješenje biće spremno od 1. februara 2018. godine

PODSJEĆANJE ZA PORESKE OBVEZNIKE: Godišnja prijava poreza na dobit dostavlja se isključivo elektronskim putem, a novo aplikativno rješenje biće spremno od 1. februara 2018. godine

Poreska uprava podsjeća poreske obveznike da su, u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnikom o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, prijavu poreza na dobit za 2017. godinu dužni dostaviti poreskom organu najkasnije do 31. marta 2018. godine.

09.01.2018.

Pravilnik o obliku i sadrzini poreske prijave za utvrdjivanje poreza na dobit pravnih lica i Obrazac prijave poreza na dobit pravnih lica

Ovdje možete pronaći Pravilnik o obliku i sadrzini poreske prijave za utvrdjivanje poreza na dobit pravnih lica i Obrazac prijave poreza na dobit pravnih lica

21.12.2017.

PODSJEĆANJE ZA PORESKE OBVEZNIKE: Od 1. januara 2018. godine opšta stopa poreza na dodatu vrijednost biće 21%

Poreska uprava podsjeća poreske obveznike na odredbe Zakona o porezu na dodatu vrijednost, usvojenog 26. jula 2017. godine, a koje predviđaju da će se PDV, umjesto po dosadašnjoj opštoj stopi od 19%, od od 1. januara 2018. godine obračunavati i plaćati po opštoj stopi od 21 %.

13.12.2017.

OBAVJEŠTENJE poreskim obveznicima o roku za podnošenje zahtjeva za paušalno oporezivanje za 2018. godinu

Poreska uprava upućuje javni poziv i podsjeća poreske obveznike na mogućnost paušalnog oporezivanja prihoda od samostalne djelatnosti, shodno članu 49 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i članu 7 Pravilnika o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti.