Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Novosti i informacije za poreske obveznike

20.09.2018.

NOVI SERVIS ZA PORESKE OBVEZNIKE – Omogućen pregled podataka u Centralnom registru obveznika i osiguranika

U okviru proaktivnog pristupa prema poreskim obveznicima i nastojanju da se procedure i komunikacija sa Poreskom upravom učine što jednostavnijim i bržim, Poreska uprava je na svom portalu uspostavila još jedan novi elektronski servis.

13.09.2018.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Usvajanjem Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga omogućiće se uvođenje sistema elektronske fiskalizacije u cilju efikasnijeg suzbijanja sive ekonomije, bolje naplate poreza i unapređenja poslovnog ambijenta u Crnoj Gori

Usvajanjem Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga omogućiće se uvođenje sistema za elektronski prenos podataka sa poreskih registar kasa poreskih obveznika u bazu podataka Poreske uprave, i to u realnom vremenu, a sve u cilju efikasnijeg suzbijanja nelegalnog poslovanja. Puštanje sistema u produkciju planirano je za 1. jun 2019. godine, a očekuje se da će isti već tokom prve godine primjene doprinijeti naplati dodatnih prihoda u iznosu od 13 do 17 miliona eura.

06.09.2018.

FORMA zahtjeva za odlaganje poreske obaveze ili plaćanje potraživanje u ratama u skladu sa Uredbom

FORMA zahtjeva za odlaganje poreske obaveze ili plaćanje potraživanje u ratama u skladu sa Uredbom

U cilju lakšeg završavanja procedure apliciranja za odlaganje poreske obaveze ili izmirivanje potraživanja u ratama u skladu sa Uredbom o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja, ovdje možete pronaći formu zahtjeva koju treba uz ostalu prateću dokumentaciju dostavljati područnim jedinicama Poreske uprave.

20.08.2018.

UPUTSTVO za poreske obveznike: Uredba o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja stupila na snagu

UPUTSTVO za poreske obveznike: Uredba o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja stupila na snagu

Imajući u vidu da je Uredba o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja objavljena u Službenom listu Crne Gore br. 057/18 od 10.08.2018. godine, te a je ista stupila na snagu dana 20.08.2018. godine, ovdje možete pogledati Uputstvo za poreske obveznike u vezi sa primjenom iste, kao i sam tekst Uredbe.

29.05.2018.

INFORMATOR ZA LJETNJU TURISTIČKU SEZONU - Instrukcije za lakše ispunjavanje poreskih obaveza

U cilju dobre saradnje i uspješnijeg obavljanja posla, pripremljen je INFORMATOR, koji će olakšati poslovanje poreskim obveznici, a naročito tokom trajanja ljetnje turističke sezone. INFORMATOR daje odgovore na opšta pitanja s kojima treba da budu upoznati poreski obveznici, a za sva dodatna pitanja isti mogu kontaktirati područnu jedinicu ili ekspozituru Poreske uprave u mjestu u kojem obavljaju djelatnost. Dodatne informacije mogu se dobiti i pozivom kol-centra 19707, svakog radnog dana od 7-15 sati ili putem web sajta Poreske uprave: www.poreskauprava.gov.me.

18.05.2018.

OBAVJEŠTENJE: REDIZAJN OPCIJE ZA PRETRAGU NA PORTALU CRPS-a

OBAVJEŠTENJE: REDIZAJN OPCIJE ZA PRETRAGU NA PORTALU CRPS-a

U nastojanju da pristup funkcionalnostima sistema za poreske obveznike i ostale korisnike učini jednostavnijim i bržim, Poreska uprava je izvršila redizajn opcije za pretragu na internet portalu Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS),

17.04.2018.

PODNESITE GODIŠNJU PRIJAVU POREZA NA DOHODAK FIZIČKIH LICA DO 30. APRILA 2018. GODINE

PODNESITE GODIŠNJU PRIJAVU POREZA NA DOHODAK FIZIČKIH LICA DO 30. APRILA 2018. GODINE

Poreska uprava Crne Gore podsjeća poreske obveznike da zakonski rok za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih lica za 2017. godinu ističe 30. aprila 2018. godine.

02.04.2018.

OBAVJEŠTENJE VEZANO ZA ODLOŽENO PLAĆANJE POREZA NA DOBIT

Rok za uplatu prve rate poreza na dobit bio je 31.mart 2018.godine. Međutim, imajući u vidu da je zadnji dan roka za blagovremenu uplatu prve rate, 31. mart 2018. godine, bio neradni dan - subota, to će se u skladu sa članom 89 Zakona o upravnom postupku blagovremenim uplatama smatrati uplate izvršene zaključno sa prvim narednim radnim danom, odnosno 2. aprilom 2018. godine.

29.03.2018.

OBAVJEŠTENJE – ROK ZA ZA PODNOŠENJE FINANSIJSKIH ISKAZA I GODIŠNJIH PRIJAVA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA PRODUŽEN DO 15. APRILA 2018. GODINE

Na inicijativu računovodstvenih asocijacija u Crnoj Gori, a u nastojanju Poreske uprave da proaktivnim pristupom poreske obveznike podstakne na dobrovoljno izmirivanje poreskih obaveza, obavještavamo poreske obveznike da će se blagovremeno podnijetim prijavama poreza na dobit i finansijskim iskazima smatrati prijave podnijete do 15. aprila 2018. godine.