Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Novosti i informacije za poreske obveznike

23.08.2019.

KORISNIČKO UPUSTVO ZA POSTUPAK REGISTRACIJE I DOSTAVLJANJE ePRIJAVE NA PORTAL PORESKE UPRAVE

U cilju bolje informisanosti poreskih obveznika kod impementacije projekta Objedinjene registracije i naplate Poreska uprava je pripremila Korisničko upustvo ...

16.08.2019.

OBAVJEŠTENJE O PORTALU PORESKE UPRAVE

Obavještavamo vas da će tokom predstojećeg vikenda, zbog planiranih radova na unapređenju informacionog sistema, portal Poreske uprave biti van funkcije.

08.08.2019.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Usvojen Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

Skupština Crne Gore usvojila je Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, čime je obezbijeđen pravni osnov za sprovođenje projekta elektronske fiskalizacije, kojim će se omogućiti dostavljanje podataka o prometu proizvoda i usluga i fiskalnih računa Poreskoj upravi u realnom vremenu, putem internet konekcije i fiskalnog servisa. Podzakonski akti biće donijeti u roku od 60 dana.

11.07.2019.

JOŠ JEDAN SERVIS NA PORTALU PORESKE UPRAVE – Elektronski pristup analitičkim karticama i za obaveze vezane za Jedinstveni račun

Pored već ranije uvedenog servisa za pristup podacima o zaduženjima i uplatama po osnovu poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit pravnih lica i drugih vrsta poreza, poreski obveznici od 10.07.2019.godine imaju mogućnost i pregleda i štampe izvještaja ''Analitička kartica'' na kojoj su evidentirana zaduženja i uplate po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koje se uplaćuju na Jedinstveni račun 820-30000-74.

10.07.2019.

INSTRUKCIJA - NAČIN OBRAČUNA POSEBNOG DOPRINOSA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom (član 21 i 22), propisan je način obračuna posebnog doprinosa koji su poslodavci koji nisu zaposlili lica sa invaliditetom dužni da prilikom isplate zarade obračunaju i plate.

18.06.2019.

Podnesite revizorske izvještaje do isteka zakonskog roka - 30. juna 2019. godine

Podsjećamo poreske obveznike da je zakonski rok za predaju revizorskih izvještaja za 2018.godinu 30.jun 2019.godine.

27.05.2019.

NAJAVA: "Poreski karavan" u 30. maja u Opštini Kolašin

NAJAVA za tribinu koja će se održati u okviru kampanje „Poreski karavan“ koju organizuje Poreska uprava Crne Gore u saradnji sa Unijom poslodavaca Crne Gore, Privrednom komorom Crne Gore i Opštinom Kolašin Mjesto održavanja: KOLAŠIN Datum: 30.05.2019. godine Vrijeme: 12,00 sati Adresa: Sala Centra za kulturu Kolašin

17.05.2019.

NAJAVA: "Poreski karavan" u 23. maja u Opštini Žabljak

Tribina će se održati u okviru kampanje „Poreski karavan“ koju organizuje Poreska uprava Crne Gore u saradnji sa Unijom poslodavaca Crne Gore, Privrednom komorom Crne Gore i Opštinom Žabljak Mjesto održavanja: ŽABLJAK Datum: 23.05.2019. godine Vrijeme: 12,00 sati Adresa: Sala Opštine ŽABLJAK

17.05.2019.

PODSJEĆANJE za poreske obveznike: Od 1. juna 2019. godine IOPPD obrazac podnosi se isključivo elektronskim putem

U skladu sa Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja Jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i dorpinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji stupa na snagu 1. juna 2019. godine, IOPPD obrazac se podnosi elektronskim putem.

13.05.2019.

INFORMATOR ZA LJETNJU TURISTIČKU SEZONU - Instrukcije za lakše ispunjavanje poreskih obaveza

U cilju dobre saradnje i uspješnijeg obavljanja posla, pripremljen je INFORMATOR, koji će olakšati poslovanje poreskim obveznici, a naročito tokom trajanja ljetnje turističke sezone.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sljedeća slijedeća