Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Novosti i informacije za poreske obveznike

11.01.2018.

PODSJEĆANJE ZA PORESKE OBVEZNIKE: Godišnja prijava poreza na dobit dostavlja se isključivo elektronskim putem, a novo aplikativno rješenje biće spremno od 1. februara 2018. godine

PODSJEĆANJE ZA PORESKE OBVEZNIKE: Godišnja prijava poreza na dobit dostavlja se isključivo elektronskim putem, a novo aplikativno rješenje biće spremno od 1. februara 2018. godine Poreska uprava podsjeća poreske obveznike da su, u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnikom o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, prijavu poreza na dobit za 2017. godinu dužni dostaviti poreskom organu najkasnije do 31. marta 2018. godine.

09.01.2018.

Pravilnik o obliku i sadrzini poreske prijave za utvrdjivanje poreza na dobit pravnih lica i Obrazac prijave poreza na dobit pravnih lica

Ovdje možete pronaći Pravilnik o obliku i sadrzini poreske prijave za utvrdjivanje poreza na dobit pravnih lica i Obrazac prijave poreza na dobit pravnih lica

21.12.2017.

PODSJEĆANJE ZA PORESKE OBVEZNIKE: Od 1. januara 2018. godine opšta stopa poreza na dodatu vrijednost biće 21%

Poreska uprava podsjeća poreske obveznike na odredbe Zakona o porezu na dodatu vrijednost, usvojenog 26. jula 2017. godine, a koje predviđaju da će se PDV, umjesto po dosadašnjoj opštoj stopi od 19%, od od 1. januara 2018. godine obračunavati i plaćati po opštoj stopi od 21 %.

13.12.2017.

OBAVJEŠTENJE poreskim obveznicima o roku za podnošenje zahtjeva za paušalno oporezivanje za 2018. godinu

Poreska uprava upućuje javni poziv i podsjeća poreske obveznike na mogućnost paušalnog oporezivanja prihoda od samostalne djelatnosti, shodno članu 49 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i članu 7 Pravilnika o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti.

06.09.2017.

VIDEO UPUTSTVO - PODNESITE PORESKU PRIJAVU ELEKTRONSKIM PUTEM

VIDEO UPUTSTVO - PODNESITE PORESKU PRIJAVU ELEKTRONSKIM PUTEM

Pripremili smo za vas video uputstva uz pomoć kojih ćete poresku prijavu moći da podnesete elektronskim putem, i to u samo par koraka.

30.08.2017.

OBAVJEŠTENJE – OD 1. SEPTEMBRA POTVRDE IZ KAZNENE EVIDENCIJE IZDAVAĆE SE U MINISTARSTVU PRAVDE

vas obavještavamo da će se procedura izdavanja potvrda iz kaznene evidencije za pravna lica ubuduće vršiti u Ministarstvu pravde – Direkciji za kaznenu i prekršajnu evidenciju, čije se prostorije nalaze na adresi: Bulevara Pera Ćetkovića br. 259, 81 000 Podgorica.

12.07.2017.

POZIV PORESKIM OBVEZNICIMA - IZVRŠITE JEDNOKRATNU UPLATU PO REPROGRAMU U ZAKONSKOM ROKU

POZIV PORESKIM OBVEZNICIMA - IZVRŠITE JEDNOKRATNU UPLATU PO REPROGRAMU U ZAKONSKOM ROKU

Poreska uprava još jednom podsjeća poreske obveznike na obavezu izvršenja jednokratne rate u iznosu od 10 procenata osnovnog poreskog duga u skladu sa rješenjima o reprogramu koja su donijeta početkom aprila 2017. godine.

26.06.2017.

PODSJEĆANJE ZA PORESKE OBVEZNIKE: ROK ZA IZVRŠENJE JEDNOKRATNE UPLATE ISTIČE USKORO

PODSJEĆANJE ZA PORESKE OBVEZNIKE: ROK ZA IZVRŠENJE JEDNOKRATNE UPLATE ISTIČE USKORO

Poreska uprava podsjeća poreske obveznike da obaveza izvršenja jednokratne rate u iznosu od 10 procenata osnovnog poreskog duga dospijeva u roku od 90 dana od dana donošenja rješenja o odobrenom reprogramu.

23.06.2017.

FILIJALA ZA USLUGE PODRUČNE JEDINICE PODGORICA OD PONEDJELJKA U NOVIM PROSTORIJAMA

Poštovani poreski obveznici, Obavještavamo vas da će Filijala za usluge i registraciju Područne jedinice Podgorica od ponedjeljka, 26. juna 2017. godine, poslovati na novoj adresi, i to u nekadašnjim prostorijama Centralnog registra privrednih subjekata – ul. Marka Miljanova br. 54.

16.06.2017.

OBAVJEŠTENJE: CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA OD PONEDJELJKA U NOVIM PROSTORIJAMA

OBAVJEŠTENJE: CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA OD PONEDJELJKA U NOVIM PROSTORIJAMA

Obavještavamo vas da je Poreska uprava, u cilju obezbjeđivanja boljih uslova neophodnih za funkcionisanje Centralnog registra privrednih subjekata, pružanje usluga i uspješnu komunikaciju sa strankama, obezbijedila nove prostorije za rad ovog Odsjeka.