Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Intervjui

15.12.2015.

SAOPŠTENJE: REFORMA PORESKE UPRAVE POČINJE OD PORESKIH SLUŽBENIKA

SAOPŠTENJE: REFORMA PORESKE UPRAVE POČINJE OD PORESKIH SLUŽBENIKA Strateško opredjeljenje Poreske uprave Crne Gore, definisano Korporativnom strategijom, kao osnovnim aktom za dalje unapređenje načina funkcionisanja usmjereno je na tranziciju iste u modernu vodeću instituciju u javnom sektoru, koja u svom postupanju primjenjuje najbolju praksu i standard kvaliteta za usluge koje pruža poreskim obveznicima, s krajnjim ciljem efikasne naplate javnih prihoda.

09.01.2015.

PORTAL ANALITIKA: Intervju s direktorom Poreske uprave, prof. dr Milanom Lakićevićem

PORTAL ANALITIKA: Intervju s direktorom Poreske uprave, prof. dr Milanom Lakićevićem

Direktor Poreske uprave prof.dr Milan Lakićević, kazao je da su poreznici lani naplatili milijardu eura poreza i doprinosa, što je 50 miliona eura više od plana.

14.01.2014.

Intervju direktora Poreske uprave, prof.dr Milana Lakićevića, za Dnevne novine

Intervju direktora Poreske uprave, prof.dr Milana Lakićevića, za Dnevne novine

Poreska uprava planira da trajno oduzme licence za poslovanje kod tzv "povratnika", nakon trećeg prekršaja, kazao je u intervjuu za Dnevne novine direktor Milan Lakićević. On je objasnio da će se time doprinijeti sužavanju sive zone i smanjenju nelojalne konkurencije, a samim tim i kreiranju povoljnijeg poslovnog ambijenta u Crnoj Gori.

08.01.2014.

Intervju direktora Poreske uprave, prof.dr Milana Lakićevića, za Mina Business

Intervju direktora Poreske uprave, prof.dr Milana Lakićevića, za Mina Business

Poreska uprava PU je do 30. decembra zabilježila neto naplatu od 918 miliona eura, što je oko 32 miliona eura više od plana, saopštio je direktor te institucije, prof.dr Milan Lakićević.

11.10.2013.

Intervju direktora Poreske uprave, prof.dr Milana Lakićevića za Dnevni list "Dan"

Intervju direktora Poreske uprave, prof.dr Milana Lakićevića za Dnevni list "Dan"

Prema preliminarnim procjenama, ukupni poreski dug je 7. oktobra ove godine iznosio nešto više od 330 miliona eura, kazao je u intervjuu za "Dan" direktor Poreske uprave Milan Lakićević.

05.07.2013.

Izjava direktora Poreske uorave, prof.dr Milana Lakićevića, za Nezavisni dnevnik "Vijesti"

Izjava direktora Poreske uorave, prof.dr Milana Lakićevića, za Nezavisni dnevnik "Vijesti"

Izmijenjene odredbe Zakona o porezu na dodatu vrijednost moraju se poštovati, očekujemo od priređivača igara na sreću da se registruju kao obveznici PDV-a, nabave poreske registar kase i do 15. avgusta podnesu prijavu za jul, poručio je direktor Poreske uprave (PU) Milan Lakićević.

22.03.2013.

Intervju direktora Poreske uprave, prof.dr Milana Lakićevića za Nezavisni dnevnik "Vijesti"

Intervju direktora Poreske uprave, prof.dr Milana Lakićevića za Nezavisni dnevnik "Vijesti"

Novi direktor Poreske uprave (PU) Milan Lakićević ocijenio je da se patriotizam prije svega iskazuje plaćanjem poreza i da će "crna lista" 100 obveznika sa najvećim poreskim dugom biti objavljena prije određenog roka 1. jula.

20.10.2012.

SAOPŠTENJE ZA MINA BUSINESS

SAOPŠTENJE ZA MINA BUSINESS

Zakon o taksama na pristup određenim uslugama od opšteg interesa i za upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja uveden je u junu 2012. godine u okviru rebalansa Budžeta, u cilju obezbjeđivanja dodatnih sredstava i očuvanja finansijske stabilnosti državnih prihoda. Istim je regulisano obračunavanje i plaćanje taksi na kartice mobilne telefonije, tarifna brojila, priključke kablovske komunikacione mreže, upotrebu duvanskih proizvoda u ugostiteljskim objektima, kao i na upotrebu elektroakustičnih i akustičnih uređaja.

18.10.2012.

INTERVJU ZA "BLIC CRNA GORA"

Poreska uprava kontinuirano prati naplatu poreza kod svih poreskih obveznika, te se kroz postupak analize rizika procjenjuju moguće poreske utaje i pri tome se posebna pažnja posvećuje obveznicima koji ostvaruju značajnije prihode ili imaju značajniju imovinu.

18.10.2012.

INTERVJU ZA "DNEVNE NOVINE"

INTERVJU ZA "DNEVNE NOVINE"

S obzirom da se u Poreskoj upravi nalaze baze podataka od nacionalnog značaja, stalno se vrše aktivnosti na unapređenju informacionog sistema u cilju boljeg povezivanja sa drugim državnim organima, kao i stvaranja uslova za bolju komunikaciju sa poreskim obveznicima i pojednostavljivanja procedura u izmirivanju poreskih obaveza. Jedan od ciljeva Poreske uprave je i jačanje kapaciteta radi postizanja što veće efikasnosti u naplati poreskih obaveza i uspostavljenja poreske discipline.