Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Intervjui

18.10.2012.

INTERVJU ZA "BLIC CRNA GORA"

Poreska uprava kontinuirano prati naplatu poreza kod svih poreskih obveznika, te se kroz postupak analize rizika procjenjuju moguće poreske utaje i pri tome se posebna pažnja posvećuje obveznicima koji ostvaruju značajnije prihode ili imaju značajniju imovinu.

18.10.2012.

INTERVJU ZA "DNEVNE NOVINE"

INTERVJU ZA "DNEVNE NOVINE"

S obzirom da se u Poreskoj upravi nalaze baze podataka od nacionalnog značaja, stalno se vrše aktivnosti na unapređenju informacionog sistema u cilju boljeg povezivanja sa drugim državnim organima, kao i stvaranja uslova za bolju komunikaciju sa poreskim obveznicima i pojednostavljivanja procedura u izmirivanju poreskih obaveza. Jedan od ciljeva Poreske uprave je i jačanje kapaciteta radi postizanja što veće efikasnosti u naplati poreskih obaveza i uspostavljenja poreske discipline.

18.10.2012.

IZJAVA ZA "MONITOR"

Prioritet u radu Poreske uprave je ne samo ostvarenje efikasnije i uspješnije naplate budžetskih prihoda, već i povećanje fiskalne discipline poreskih obveznika. Poseban akcenat je na poštovanju propisa prilikom evidentiranja prometa, zbog čega Poreska uprava kroz komunikaciju sa poreskim obveznicima, u vidu javnih kampanja, kakva je kampanja „PDV je tvoj novac“, podsjeća na prava i obaveze, ali i na represivne mjere u slučaju kršenja zakona, u cilju suzbijanja sive ekonomije i uspostavljanja poreske discipline.