Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

Intervjui

28.08.2018.

Direktor Poreske uprave u intervjuu za "Dan" - Preduzeća u stečaju duguju 79,4 miliona eura

Direktor Poreske uprave u intervjuu za "Dan" - Preduzeća u stečaju duguju 79,4 miliona eura Ukupni dospjeli poreski dug na kraju 2017. godine iznosio je 444,6 miliona eura i bio je za preko 123 miliona eura ispod iznosa dospjelog duga na kraju 2016. godine, i to zahvaljujući naplati potraživanja kroz reprogram, pomjeranju roka dospjeća reprogramiranih obaveza, te isknjižavanju dijela potraživanja kod likvidiranih preduzeća.

09.01.2018.

DIREKTOR UPRAVE U INTERVJUU “VIJESTIMA”: Poreski dug smanjen za 117 miliona

DIREKTOR UPRAVE U INTERVJUU “VIJESTIMA”: Poreski dug smanjen za 117 miliona

Ukupan poreski dug za godinu je smanjen 117 miliona eura i u decembru 2017. godine je iznosio 450,74 miliona. Kada su u pitanju poreski dužnici, sa iznosom dospjelih neizmirenih obaveza iznad 20.000 eura, prema evidenciji iz sistema Poreske uprave (PU) ih je oko 800. Ovaj broj je manje više stabilan, ali očekujemo da će se realizacijom Zakona o reprogramu poreskog potraživanja dug smanjivati, kazao je u intervjuu “Vijestima” direktor PU Miomir M. Mugoša.

07.01.2018.

INTERVJU DIREKTORA PORESKE UPRAVE ZA AGENCIJU "MINA BUSINESS": PU naplatila 969,26 miliona EUR

Ukupna bruto naplata poreskih prihoda u prošloj godini iznosila je 969,26 miliona EUR, što je 34 miliona više nego u 2016, čemu je doprinijela i uspješna realizacija Zakona o reprogramu, saopštio je direktor Poreske uprave (PU), Miomir M. Mugoša.

12.05.2017.

INTERVJU DIREKTORA PORESKE UPRAVE ZA DNEVNI LIST "POBJEDA"

INTERVJU DIREKTORA PORESKE UPRAVE ZA DNEVNI LIST "POBJEDA"

Poreski inspektori su u prva tri mjeseca ove godine izvršili 629 kompletnih i 3.099 djelimič- nih kontrola poreskih obveznika. Utvrdili su dodatne poreske obaveze od 20,6 miliona eura. Korekcije po osnovu PDV-a su 4,7 miliona, poreza na dobit 5,2 miliona, a po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica 6,2 miliona eura. Evidentirana su 124 zahtjeva za pokretanje prekr- šajnog postupka i 95 prekr- šajnih naloga vrijednosti 204.600 eura - kazao je u intervjuu Pobjedi direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša.

31.12.2016.

NOVOGODIŠNJI INTERVJU DIREKTORA PORESKE UPRAVE ZA ND "VJESTI"

NOVOGODIŠNJI INTERVJU DIREKTORA PORESKE UPRAVE ZA ND "VJESTI"

Poreska uprava inzenzivno radi i analizi poreskih dugovanja, kako na nivou pojedinačnih poreskih obveznika, tako i na nivou sveobuhvatnog duga. U tom smislu do sada je poreski dug klasifikovan prema statusu poreskih obveznika – aktivnih i neaktivnih, a prema kriterijimumima Ministarstva finansija, te prema stepenu starosti i vrsti poreske obaveze.

29.03.2016.

Intervju direktora Poreske uprave, Miomira M. Mugoše, za dnevni list "Pobjeda"

Stanje poreskog duga dnevno se prati i analizira, kako sa aspekta dugovanja pojedinačnih poreskih obveznika, tako i na zbirnom nivou, uz preduzimanje svih dostupnih mjera za naplatu zaostalih poreskih potraživanja. Kako se na sva neizmirena dugovanja svakodnevno kreira kamata, koja i sada čini značajan dio u ukupnom iznosu poreskog duga, prioritetan zadatak Poreske uprave jeste da spriječi rast istog u čemu u najvećoj mjeri i uspijevamo, imajući u vidu je poreski dug u ovom momentu na nivou duga utvrđenog u toku prethodne godine.

12.01.2016.

Intervju direktora Poreske uprave, Miomira M. Mugoše, za "Dnevne novine"

Intervju direktora Poreske uprave, Miomira M. Mugoše, za "Dnevne novine"

Svakako da će i dalje akcenat naših aktivnosti biti na obezbjeđenju budžetskih prihoda i smanjenju poreskog jaza, ali i na unapređenju odnosa sa poreskim obveznicima, kroz promociju servisa i smanjenje administrativnih barijera za ispunjavanje poreskih obaveza. Posebna pažnja biće posvećena i daljoj stabilizaciji, integraciji i nadgradnji informacionog sistema, radi uspostavljanja preciznije baze podataka, kako kada je u pitanju evidencija obaveza poreskih obveznika, tako i sa aspekta baze registracionih podataka.

09.01.2016.

Novogodišnji intervju Direktora Poreske uprave za dnevni list "Pobjeda"

Poreska uprava će nastaviti da posvećeno radi na obezbjeđenju poreskih prihoda, kako preduzimanjem mjera za naplatu poreskog duga, tako efikasnom naplatom tekućih obaveza. Jačanjem administrativnih kapaciteta, integracijom i nadgradnjom informacionog sistema radi kreiranja preciznije baze podataka, te intenzivnim mjerama naplate i kontrole zasnovanim na analizi rizika očekujemo da ćemo ostvariti zacrtane ciljeve, vezane za smanjenje poreskog duga i uspostavljanje sveobuhvatne poreske discipline na dugoročnom nivou.

07.01.2016.

Novogodišnji intervju Direktora Poreske uprave za ND "Vijesti"

Osnovni princip koji Poreska uprava promoviše u svom radu je potpuna transparentnost, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima. Imajući da sam nedavno preuzeo posao rukovođenja Poreskom upravom, te da je u toku detaljna analiza poslovnih procesa i učinaka pojedinačnih sektora i cjelokupne institucije, uključujući i rezultate žalbi koje su poreski obveznici-pravna i fizička lica uložili protiv rješenja Poreske uprave, nakon sačinjavanja kompletne evidencije o istom, imam spremnost da sa ovim podacima upoznam i širu javnost, naravno ukoliko se utvrdi da za isto postoji zakonski osnov.

31.12.2015.

Intervju direktora Poreske uprave, Miomira M. Mugoše, za dnevni list "Dan"

Poreska uprava u kontinuitetu preduzima sve dostupne mjere naplate, od opomena i podsjećanja poreskih obveznika na obavezu izmirivanja poreskih obaveza, do blokade žiro-računa, s posebnim focusom na djelatnostima koje su prepoznate kao rizične sa aspekta naplate poreskih prihoda, a sve u cilju smanjenja poreskog duga i uspostavljanja dinamike redovnog plaćanja poreza. U periodu januar-oktobar 2015. godine obezbijeđeno je ukupno 52.088.311,00 € zaostalih poreskih potraživanja primjenom navedenih mjera naplate.