Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

Novogodišnji intervju Direktora Poreske uprave za dnevni list "Pobjeda"

Datum objave: 09.01.2016 09:46 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


1. Kolik je tačno poreski dug- koliko glavnica a koliko kamate, s obzirom da se u javnosti uporno saopštavaju različite cifre?

Prema podacima kojima Poreska uprava raspolaže, na dan 9. decembar 2015. godine poreski dug je iznosio 541.507.378,82€ Od ukupnog duga na kamatu se odnosi 131.446.567,15€. Obaveze organa lokalne samouprave nijesu obuhvaćene navedenim iznosom duga, imajući u vidu ugovore o reprogramu potpisane na iznos od 90.248.471,92€.

2. Koliko duga je preduzeća u stečaju- odnosno koliko je duga nenaplativo ili teško naplativo?

Prema analizi izvršenoj na dan 9. decembar dug obveznika kod kojih je u toku stečajni postupak iznosi 123.114.400,12€, pri čemu je iznos glavnice 93.016.488,36 €, a iznos kamata 29.689.005,97 €. Okončanjem navedenih postupaka očekujemo da će se prodajom stečajne mase obezbijediti jedan dio poreskih potraživanja. S druge strane, potraživanja preduzeća koja već duži vremenski period ne obavljaju djelatnost i preduzeća koja su u stečajnom postupku ali ne posjeduju pokretnu i nepokretnu imovinu praktično su nenaplativa. Precizna analiza potraživanja koja je moguće naplatiti biće obezbijeđena sređivanjem analitičkih računa poreskih obveznika i segmentacijom obaveza prema mogućnosti naplate i starosti istih.


3. Koliko duga u narednoj godini planirate da naplatite u narednom periodu i koje mjere ćete preduzeti za naplatu?

Kada je u pitanju naplata poreskih potraživanja, moram naglasiti da Poreska uprava koristi sve zakonom propisane i dostupne mjere za naplatu, od blokade žiro-računa, uspostavljanja založnog prava nad imovinom dužnika pa do stečaja, kao krajnje mjere u slučajevima kada su iscrpljene sve ostale mogućnosti za naplatu poreskog duga.
Poreska uprava će nastaviti da posvećeno radi na obezbjeđenju poreskih prihoda, kako preduzimanjem mjera za naplatu poreskog duga, tako efikasnom naplatom tekućih obaveza. Jačanjem administrativnih kapaciteta, integracijom i nadgradnjom informacionog sistema radi kreiranja preciznije baze podataka, te intenzivnim mjerama naplate i kontrole zasnovanim na analizi rizika očekujemo da ćemo ostvariti zacrtane ciljeve, vezane za smanjenje poreskog duga i uspostavljanje sveobuhvatne poreske discipline na dugoročnom nivou.

4. Da li se planira otpisivanje poreskog duga- glavnice ili kamata u narednom periodu?
S obzirom da prema postojećim poreskim propisima zakonska osnova za otpis poreskih dugovanja zbog zastare ili nemogućnosti naplate ne postoji, primjena takve mjere u narednom periodu nije planirana.

5. Da li će u narednoj godini biti moguće neplaćanje poreza, odnosno očekujete li povećanje poreskog duga?

U skladu sa poreskim propisima, sva pravna i fizička lica koja ostvaruju prihode u Crnoj Gori podliježu oporezivanju i imaju obavezu plaćanja poreza, a Poreska uprava kao organ u čijoj je nadležnosti kontrola tačnosti obračunavanja, prijavljivanja i plaćanja poreza preduzima propisane mjere, koristeći sve dostupne kapacitete, za obezbjeđenje dosljednosti u primjeni i poštovanju poreskih propisa i zakona Crne Gore. Kao što sam već naveo u odgovoru na treće pitanje, očekujem da će sveobuhvatni pristup za obezbjeđenje poreskih prihoda i uspostavljanje poreske discipline rezultirati naplatom što većeg dijela naplativog poreskog duga, a samim tim i da neće doći do povećanja istog.

6. Iz opozicije se često čuju ocjene da PU ima selektivan pristup poreskim obveznicima- da li je utemeljena ta ocjena?

Prioritet u radu Poreske uprave jeste uspostavljanje proaktivnog pristupa prema poreskim obveznicima, jačanjem servisa, modernizacijom poslovnih procesa i dvosmjernom komunikacijom, čime podstičemo dobrovoljno poštovanje poreskih propisa i gradimo odnos povjerenja i razumijevanja s poreskim obveznicima, naravno, i uz primjenu mjera za sancionisanje i prinudnu naplatu u slučaju nepoštovanja zakona Crne Gore. Sve navedene aktivnosti realizujemo jednakim i neselektivanim tretmanom svih poreskih obveznika, bez obzira na obim poslovanja, odnosno da li se radi o malim, srednjim ili velikim preduzećima, kao na bilo kakvu drugu okolnost pojedinačnih poreskih obveznika.
Stoga, takve ocjene opozicije ili bilo koga drugog smatram apsolutno neutemeljenim, te kao jedinu svrhu istih mogu vidjeti samo nanošenje štete i narušavanje imidža koji Poreska uprava, kao jedna od vodećih institucija u sistemu državne uprave, ima u javnosti.