Manja slova Veća slova RSSPitajte Poresku upravu

 Milan Lakićević, Direktor

Telefon: 020-658-063
E-mail: milan.lakicevic@tax.gov.me
Fax: 020/448-234
Adresa: Bulevar Šarla De Gola br.2


Sektor za usluge i registraciju:

kontakt telefon: 020 - 448 - 180;
fax: 020 - 448 - 211;
e-mail adresa: veljko.blagojevic@tax.gov.me

Sektor za praćenje poreskih propisa i inspekcijski nadzor:

kontakt telefon: 020 - 448 - 100;
fax: 020 - 448 - 183;
e-mail adresa: sinisa.kovacevic@tax.gov.me, djordjije.zuric@tax.gov.me;

Sektor za obradu poreskih prijava i poreskih uplata:

kontakt telefon: 020 - 448 -232;
fax: 020 - 448 - 183;
e-mail adresa: dragan.jankovic@tax.gov.me

Sektor za informacionu tehnologiju u oblasti poreskog sistema:

kontakt telefon: 020 - 448 -222;
fax: 020 - 448 - 211;
e-mail adresa: predrag.skiljevic@tax.gov.me

Sektor za plan i analizu:

kontakt telefon: 020 – 448 - 157;
fax: 020 – 448-157
e-mail adresa: vukica.kaludjerovic@tax.gov.me

Odsjek za velike poreske obveznike:

kontakt telefon: 020 - 448 - 148;
fax: 020 - 448 - 211;

Centralni registar privrednih subjekata (CRPS):

Kontakt telefon: 020 – 230 - 858Kontakt telefon za saradnju sa NVO:

020 - 448 -206;

e-mail adresa: suzana.dzekic@tax.gov.me 
020 - 448 - 166;
e-mail adresa: milica.vuletic@tax.gov.mePodručna jedinica Podgorica: kontakt telefon: 020 - 442 - 701;

Područna jedinica Bar: kontakt telefon: 030 - 312 - 684;

Područna jedinica Bijelo Polje: kontakt telefon: 050 - 432 - 067;

Područna jedinica Nikšić: kontakt telefon: 040 - 213 - 104;

Područna jedinica Budva: kontakt telefon: 033 - 451 - 168 ;

Područna jedinica Herceg Novi: kontakt telefon:031 - 322 - 762 ;

Područna jedinica Pljevlja: kontakt telefon:052 - 323 - 061 ;

 

Područna jedinica Berane: kontakt telefon: 051 - 231 - 799